Základní škola > Projekty školy > Doučování žáků škol

Doučování žáků škol

Naše škola je zapojena do projektu Doučování žáků školy – Realizace investice 3.2.3. Národního plánu obnovy. Pandemie COVID-19 ovlivňovala režim vzdělávání na českých školách již od března roku 2020. Výluka prezenční výuky má výrazné negativní dopady na vzdělávací výsledky žáků a zvýšení vzdělanostních nerovností. Cílem doučování je zmírnit negativní dopady pandemie na vzdělávání žáků.

Plán podporuje všechny základní a střední školy a konzervatoře v České republice v realizaci individuálního i skupinového doučování. Je primárně určen pro žáky, u kterých došlo k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání.

Doučování může probíhat pod vedením pedagogů, studentů pedagogických fakult nebo dobrovolníků z řad neziskových organizací. Pokud se zajímáte o doučování pro vaše dítě v rámci tohoto programu, kontaktujte prosím třídní učitelku vašeho dítěte nebo školní speciální pedagožku Dominiku Hošovou (dominika.hosova@zs-ns2.cz). Do doučování jsou zařazeni žáci z rozhodnutí školy.

Finančním zdrojem pro realizaci doučování z Národního plánu obnovy jsou prostředky z fondu Evropské unie – Next Generation EU.

  

 

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.