Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2

O škole

  • škola založena v roce 1930
  • 23 tříd v ZŠ, 568 žáků
  • vzdělávací program ZŠ – Chceme mluvit s dětmi, a ne k dětem
  • 2 třídy v MŠ, 50 dětí
  • vzdělávací program MŠ – Pojďme spolu poznávat svět

Setkání zástupců tříd

v pondělí 4. 6. 2018

v 18.00

Individuální konzultace

v pondělí 4. 6. 2018

(využijte rezervační systém)

Virtuální prohlídka školy