Školní družina > Činnost

 

                                             

Užíváme kmenové třídy 1. stupně 

 

Režim dne:

   
Mezi 6.30 - 7.20 hod. se scházíme do ranní družiny (třída jazyků v hale školy), kde společně hrajeme klidové hry, stolní a odpočinkové hry, děti si dle zájmu hrají s hračkami apod. V 7.40 hod. odchází děti sami do svých tříd.

Po vyučování budou děti zůstávat ve svých kmenových třídách (4. třídy, eventuelně i některé 3. třídy, budou rozdělené do nižších tříd dle kapacitních možností), kde se připravujeme na oběd - osobní hygiena, odcházíme společně do školní jídelny, kde dbáme na pravidla správného stolování.
    
V době od cca 13.00 do 13.45 se věnujeme různým zájmovým aktivitám (četbě, kreslení, stolním hrám, besedám apod.), nebo chodíme na oběd. Ve 14.00 odcházíme na vycházku - pobyt můžeme trávit na školním hřišti nebo na hřištích v okolí školy. Pokud počasí dovolí, podnikáme delší vycházky či jiné různé aktivity, jako návštěvy kina, divadla apod. O čase návratu a vyzvedávání dětí ze ŠD budete vždy informováni na dveřích jednotlivých oddělení a při větších hromadných akcích i na webových stránkách naší ZŠ, nebo v hale školy u recepce. Při pobytu venku se děti věnují sportovním činnostem, přírodovědě, turistice a dopravní výchově.

V 15.00 hod. se vracíme zpět do školy. V této době se děti věnují osobní hygieně, svačině, kolektivním a společenským hrám, výtvarným a hudebním činnostem a  úklidu třídy.  Po dohodě s rodiči a třídním učitelem si lze vypracovat domácí úkoly nebo se věnovat činnostem dle vlastního zájmu.

V době od 16.00 – 18.00 děti přecházejí do hlavní (večerní) družiny, kde se věnují rekreačním činnostem a postupně odcházejí domů.
   
Činnost školní družiny končí v 18.00 hodin.

Jednotlivá oddělení ŠD:

Vychovatelka Oddělení Třída

Tatiana Košťálová

1. oddělení

1. A

Tereza Kulhánková

2. oddělení

1. B

Renata Zetová

3. oddělení

3. B

Hana Absolonová, ved. vych. ŠD

4. oddělení

3. A, 3. C (část)

 

5. oddělení

2. B, 4. A

Jana Tůmová

6. oddělení

2. A

Martina Airomwambor

7. oddělení

2. C, 4. C

Lenka Mašková

8. oddělení

1. C, 3. C (část)

Michaela Wolfová

9. oddělení

2. D, 4. B

Prosíme rodiče přihlášených dětí, aby na začátku školního roku donesli dva balíky kapesníčků a jeden sáček bonbónů (balených - na odměny při soutěžích). Děkujeme.

Děti si mohou donést náhradní oblečení na vycházky (doporučujeme).

Na Vaše děti se těší vychovatelky ŠD.

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.