Školní družina > Činnost

V letošním roce budeme pracovat v 9 odděleních. Užíváme kmenové třídy 1. stupně.

 

Režim dne:

   
Mezi 6.30 - 7.20 hod. se scházíme do ranní družiny (třída jazyků v hale školy), kde společně hrajeme klidové hry, stolní a odpočinkové hry, děti si dle zájmu hrají s hračkami apod. V 7.40 hod. odchází děti sami do svých tříd.

Po vyučování budou děti zůstávat ve svých kmenových třídách (pouze 4. třídy scházejí do nižších tříd - první patro, přízemí), kde se připravujeme na oběd - osobní hygiena, odcházíme společně do školní jídelny, kde dbáme na pravidla správného stolování.
    
V době od cca 13.00 do 13.45 se věnujeme různým zájmovým aktivitám (četbě, kreslení, stolním hrám, besedám apod.), nebo chodíme na oběd,  ve 14.00 odcházíme na vycházku - pobyt můžeme trávit na školním hřišti nebo na hřištích v okolí školy. Pokud počasí dovolí, podnikáme delší vycházky či jiné různé aktivity, jako návštěvy kina, divadla apod. O čase návratu a vyzvedávání dětí ze ŠD budete vždy informováni na nástěnce v hale školy a na webových stránkách naší ZŠ. Při pobytu venku se děti věnují sportovním činnostem, přírodovědě, turistice a dopravní výchově.

V 15.00 hod. se vracíme zpět do školy. V této době se děti věnují osobní hygieně, svačině, kolektivním a společenským hrám, výtvarným a hudebním činnostem a  úklidu třídy.  Po dohodě s rodiči a třídním učitelem si lze vypracovat domácí úkoly nebo se věnovat činnostem dle vlastního zájmu.

V době od 16.30 – 18.00 děti přecházejí do hlavní družiny (přízemí), kde se věnují rekreačním činnostem a postupně odcházejí domů.
   
Činnost školní družiny končí v 18.00 hodin.

Jednotlivá oddělení ŠD:

Oddělení vychovatelka třídy v oddělení kmenová třída
1. oddělení  Karolína Petrasová 2.B + 4.C

2.B

2. oddělení  Kristýna Váchová (ved. vych.) 2.A + 4.A

2.A

3. oddělení  Denisa Žáková 2.C

2.C

4. oddělení  Tereza Kulhánková 3.B + část 4.B

3.B

5. oddělení Kateřina Měřínská 1.B

1.B

6. oddělení Hana Absolonová 3.A + část 4.B

3.A

7. oddělení Denisa Dederová 1.A

1.A

8. oddělení Lenka Mašková 3.C + část 4.B

3.C

9. oddělení

Markéta Fajtová

1.C

1.C

 
Prosíme rodiče přihlášených dětí, aby na začátku školního roku donesli dva balíky kapesníčků a jeden sáček bonbónů (balených - na odměny při soutěžích). Děkujeme.

Děti si mohou donést náhradní oblečení na vycházky (doporučujeme).

Na Vaše děti se těší vychovatelky ŠD.