Školní družina > Činnost

 

                                             

Užíváme kmenové třídy 1. stupně 

 

Režim dne:

   
Mezi 6.30 - 7.20 hod. se scházíme do ranní družiny (třída jazyků v hale školy), kde společně hrajeme klidové hry, stolní a odpočinkové hry, děti si dle zájmu hrají s hračkami apod. V 7.40 hod. odchází děti sami do svých tříd.

Po vyučování budou děti zůstávat ve svých kmenových třídách (4. třídy budou rozdělené do nižších tříd dle možností), kde se připravujeme na oběd - osobní hygiena, odcházíme společně do školní jídelny, kde dbáme na pravidla správného stolování.
    
V době od cca 13.00 do 13.45 se věnujeme různým zájmovým aktivitám (četbě, kreslení, stolním hrám, besedám apod.), nebo chodíme na oběd,  ve 14.00 odcházíme na vycházku - pobyt můžeme trávit na školním hřišti nebo na hřištích v okolí školy. Pokud počasí dovolí, podnikáme delší vycházky či jiné různé aktivity, jako návštěvy kina, divadla apod. O čase návratu a vyzvedávání dětí ze ŠD budete vždy informováni na nástěnce v hale školy a na webových stránkách naší ZŠ. Při pobytu venku se děti věnují sportovním činnostem, přírodovědě, turistice a dopravní výchově.

V 15.00 hod. se vracíme zpět do školy. V této době se děti věnují osobní hygieně, svačině, kolektivním a společenským hrám, výtvarným a hudebním činnostem a  úklidu třídy.  Po dohodě s rodiči a třídním učitelem si lze vypracovat domácí úkoly nebo se věnovat činnostem dle vlastního zájmu.

V době od 16.30 – 18.00 děti přecházejí do hlavní družiny (přízemí), kde se věnují rekreačním činnostem a postupně odcházejí domů.
   
Činnost školní družiny končí v 18.00 hodin.

Jednotlivá oddělení ŠD:

Vychovatelka Oddělení Třída

Tereza Kulhánková

1. (č. třídy P 04 )

1. B

Hana Absolonová

2. (č. třídy P 05 )

1. A

Lenka Mašková

3. (č. třídy P 06 )

1. C

Denisa Fialová, DiS.

4. (č. třídy 102 )

2. B

Mgr. Lucie Pospíšilová

5. (č. třídy 104 )

2. A

Marie Filipcová

6. (č. třídy 106 )

2. C

Hana Hrubá, Dis.

7. (č. třídy 215 )

3. C

Kristýna Váchová (ved. vych.)

8. (č. třídy 203 )

3. A

Denisa Žáková

9. (č. třídy 204 )

3. B

Prosíme rodiče přihlášených dětí, aby na začátku školního roku donesli dva balíky kapesníčků a jeden sáček bonbónů (balených - na odměny při soutěžích). Děkujeme.

Děti si mohou donést náhradní oblečení na vycházky (doporučujeme).

Na Vaše děti se těší vychovatelky ŠD.

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.