Školní družina > Činnost

Užíváme kmenové třídy 1. stupně  (v přízemí a v 1. patře)

 

Režim dne:

   
Mezi 6.30 - 7.20 hod. se scházíme do ranní družiny (třída jazyků v hale školy), kde společně hrajeme klidové hry, stolní a odpočinkové hry, děti si dle zájmu hrají s hračkami apod. V 7.40 hod. odchází děti sami do svých tříd.

Po vyučování budou děti zůstávat ve svých kmenových třídách (4. třídy využívají kmenové třídy ve prvním patře), kde se připravujeme na oběd - osobní hygiena, odcházíme společně do školní jídelny, kde dbáme na pravidla správného stolování.
    
V době od cca 13.00 do 13.45 se věnujeme různým zájmovým aktivitám (četbě, kreslení, stolním hrám, besedám apod.), nebo chodíme na oběd,  ve 14.00 odcházíme na vycházku - pobyt můžeme trávit na školním hřišti nebo na hřištích v okolí školy. Pokud počasí dovolí, podnikáme delší vycházky či jiné různé aktivity, jako návštěvy kina, divadla apod. O čase návratu a vyzvedávání dětí ze ŠD budete vždy informováni na nástěnce v hale školy a na webových stránkách naší ZŠ. Při pobytu venku se děti věnují sportovním činnostem, přírodovědě, turistice a dopravní výchově.

V 15.00 hod. se vracíme zpět do školy. V této době se děti věnují osobní hygieně, svačině, kolektivním a společenským hrám, výtvarným a hudebním činnostem a  úklidu třídy.  Po dohodě s rodiči a třídním učitelem si lze vypracovat domácí úkoly nebo se věnovat činnostem dle vlastního zájmu.

V době od 16.30 – 18.00 děti přecházejí do hlavní družiny (přízemí), kde se věnují rekreačním činnostem a postupně odcházejí domů.
   
Činnost školní družiny končí v 18.00 hodin.

Jednotlivá oddělení ŠD:

Oddělení vychovatelka třídy v oddělení kmenová třída
1. oddělení  Hana Absolonová 1. A

1. A

2. oddělení  Tereza Kulhánková 1. B

1. B

3. oddělení  Lucie Mandová 3. B

3. B

4. oddělení  Kristýna Váchová, ved. vych. 3. A

3. A

5. oddělení Denisa Žáková 3. C

3. C

6. oddělení Lenka Mašková 1. C

1. C

7. oddělení Bc. Jitka Prouzová 4. A, B, C 

4. A, B, C

8. oddělení Kateřina Měřínská 2. B

2. B

9. oddělení Karolína Reitermannová 2. A

2. A

10. oddělení Markéta Motlová 2. C

2. C

 

 
Prosíme rodiče přihlášených dětí, aby na začátku školního roku donesli dva balíky kapesníčků a jeden sáček bonbónů (balených - na odměny při soutěžích). Děkujeme.

Děti si mohou donést náhradní oblečení na vycházky (doporučujeme).

Na Vaše děti se těší vychovatelky ŠD.