Poradenský tým > Poradenská péče

- zahrnuje péči o nadané žáky, o žáky se specifickými poruchami učení nebo chování i o žáky se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním

- nabízí pomoc při problémech s učením, při výchovných problémech, v oblasti prevence patologických jevů i v oblasti výběru budoucího povolání

- je k dispozici žákům, rodičům i pedagogům

- zajišťuje ji ŠKOLNÍ PORADENSKÝ TÝM v tomto složení:
 

výchovná poradkyně  

Mgr. Martina Pokorná

martina.pokorna@zs-ns2.cz

školní metodičky prevence

Ing. Eva Jeřábková

eva.jerabkova@zs-ns2.cz

 

Ing. Marcela Tůmová

marcela.tumova@zs-ns2.cz

školní speciální pedagožky

Mgr. Jana Jelínková

jana.jelinkova@zs-ns2.cz

 

Bc. Dominika Hošová

dominika.hosova@zs-ns2.cz

školní psycholožky

Mgr. Anna Čermáková

anna.cermakova@zs-ns2.cz

 

Mgr. Taťána Velková

tatana.velkova@zs-ns2.cz

poradenská psycholožka

Mgr. Eliška Kaňáková          

kanakova@ppp6.cz 

sociální pedagog

Fialová Denisa, DiS.

denisa.fialova@zs-ns2.cz

                                                                                                                                                             
- školní poradenský tým řeší aktuální záležitosti a pravidelně se schází s ředitelkou školy a jejími zástupkyněmi, úzce spolupracuje s třídními učiteli dětí i s pracovníky pedagogicko psychologické poradny

- obsah činnosti jednotlivých pracovníků najdete v dalších záložkách


V případě potřeby se neváhejte na jednotlivé poradenské pracovníky školy obrátit - naším zájmem je zdravý rozvoj dětí.

 

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.