Základní škola > Dokumenty > Školní řád


Školní řád základní školy upravuje práva a povinnosti žáků, rodičů a vzájemné vztahy se zaměstnanci školy, provoz a režim školy obecně, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a podmínky zacházení s majetkem školy. Přílohou školního řádu jsou pravidla pro hodnocení žáků.

Aktuální znění školního řádu ZŠ včetně přílohy "Hodnocení" schválila školská rada.

Školní řád 2021/22 - od 31. 5. 2022

Školní řád 2021/22 - od 31. 5. 2922 s vyznačenými změnami

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků - od 1. 9. 2021

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.