Základní škola > Dokumenty > Školní řád


Školní řád základní školy upravuje práva a povinnosti žáků, rodičů a vzájemné vztahy se zaměstnanci školy, provoz a režim školy obecně, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a podmínky zacházení s majetkem školy. Přílohou školního řádu jsou pravidla pro hodnocení žáků.

Aktuální znění školního řádu ZŠ včetně přílohy "Hodnocení" schválila školská rada.

Školní řád ZŠ - od 26. 9. 2017

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků - od 27. 11. 2017