Poradenský tým > Školní psycholožky

Školní psycholožka: Mgr. Anna Čermáková

Kontakt:  anna.cermakova@zs-ns2.cz

Konzultace jsou možné po předchozí domluvě.

 

Školní psycholožka: Mgr. Taťána Velková

Kontakt: tatana.velkova@zs-ns2.cz
                              
Konzultace jsou možné po předchozí domluvě.

 

ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA

  • podílí se na vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - žáků nadaných i žáků s výukovými a výchovnými obtížemi (děti v riziku poruch chování a s problémy v chování bývají znevýhodněny v přístupu ke vzdělání, neboť ve svých školních dovednostech nemívají takové výsledky, jaké jsou od nich očekávané - včasnými intervencemi napomáháme ke zmírnění obtíží žáků),
  • věnují se nejrůznějším osobním obtížím žákům, nabízejí možnosti pomoci žákům při zvládání svízelných životních situací ve třídě i mimo ni,
  • poskytují krizovou intervenci - odbornou a včasnou pomoc žákům v krizových, zátěžových situacích,
  • dle potřeby spolupracují s třídními učiteli -  zajišťují péči o třídní kolektivy od diagnostiky po navazující intervence skupin; spolupracují se všemi pedagogickými pracovníky školy - s učiteli, vychovatelkami i asistentkami,
  • nabízejí intenzivní spolupráci s rodiči - vnímáme vaše problémy při výchově dětí v rodině, snažíme se akceptovat vaše pohledy na děti,
  • jsou součástí školního poradenského týmu - spolupracuíe se školními metodičkami prevence, výchovnou poradkyní, školními speciálními pedagožkami i s poradenskou psycholožkou.

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.