2. kolo přijímacích zkoušek

Probíhá v termínu od 8. do 12. 6. 2024, náhradní termín se neková. Již to není JPZ, ale školní část přijímací zkoušky. Výsledky budou zveřejněny 21. 6. 2024. Nahlížet do spisu můžete  pod registračním číslem dítěte od 18. do 20. 6. 2024

Přihlášky k 2. kolu přijímacího řízení

Vážení rodiče do 24. 5. 2024 můžete nově vybrat 3 SŠ s netalentovou zkouškou a 2 SŠ s talentovou zkouškou opět stejně jako v 1. kole JPZ v systému DIPSY. Tam také naleznete SŠ s ještě volnými místy pro Vaše děti.

13. 5. 2024

Vážení rodiče, ohodnocené testy z přijímacích zkoušek jsou již v systému DIPSY. Výsledky JPZ, informace o přijetí či nepřijetí budou v systému DIPSY ve středu 15. 5. 2024. V tentýž den zveřejní jednotlivé SŠ a gymnázia informace o přijetí či nepřijetí na svých vývěskách.

10. 5. 2024

Vážení rodiče, ve čtvrtek Cermat rozdělil všechny uchazeče podle jejich přijímacích zkoušek na jednotlivé SŠ a víceletá gymnázia. Šest ředitelů udělalo fatální chybu, z těchto důvodů proběhne dnes večer nové rozřazování.

Vážení rodiče a žáci 5., 7. a 9. ročníku,

žáci 9. tříd a někteří z žáků 5. a 7. tříd se v letošním roce chystají k přijímacím zkouškám na střední školy. Na těchto stránkách naleznete informace k přijímacímu řízení.

Všichni žáci 9. ročníku dostanou od TU výpisy z vysvědčení za osmý a devátý ročník automaticky. Ostatní zájemci (5. a 7. ročník) požádají své TU.

Vyplňování přihlášek:

Veškeré informace týkající se elektronického podání přihlášek na střední školy naleznete na

www.prihlaskynastredni.cz

dipsy.cz

 

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení:

1. kolo přijímacího řízení do oborů středního vzdělání, resp. konzervatoří je zahájeno jeho vyhlášením ředitelem školy:

a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou v termínu do 30. listopadu,

b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky v termínu od 1. do 20. února. 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:

V oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška (kromě oborů vzdělání s talentovou zkouškou stanovenou v RVP, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, a kromě přijímání do zkráceného studia dle § 85 školského zákona).

Řádný termín:

a) pro šestiletá a osmiletá gymnázia:

1. termín 16. dubna 2024

2. termín 17. dubna 2024

b.) pro čtyřleté obory vzdělávání:

1. termín 12. dubna 2024

2. termín 15. dubna 2024

Náhradní termín pro všechny uvedené obory:

1. termín 29. dubna 2024

2. termín 30. dubna 2024

Podání přihlášky:

do 1. kola přijímacího řízení:

a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2023 (pouze v tištěné podobě)

b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky od 1. do 20. února 2024, (v tištěné i elektronické podobě)

Ve šk. roce 2023/2024 mohou uchazeči podat celkem 5 přihlášek na SŠ. Dvě na školy s talentovou zkouškou a tři na ostatní školy bez talentové zkoušky. Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat v obou termínech.  

V případě, že se uchazeč přihlásí do 30. listopadu 2023 do oboru/oborů Gymnázium se sportovní přípravou (na přihlášce s modrým podtiskem), a do 1. března 2024 podá další přihlášku/přihlášky do oboru/oborů s jednotnou přijímací zkouškou, koná jednotnou přijímací zkoušku ve škole/školách, kde se hlásí do oboru Gymnázium se sportovní přípravou. Toto pravidlo platí i v případě, kdy uchazeč na sportovním gymnáziu nevykoná úspěšně talentovou zkoušku.

Webové stránky:

www.prihlaskynastredni.cz

www.infoabsolvent.cz

www.budoucnostpovolani.cz

https://www.atlasskolstvi.cz/

Schola Pragensis

https://burzaskol.online

 

V případě dotazů se prosím obracejte na výchovnou poradkyni Mgr. Martinu Pokornou (martina.pokorna@zs-ns2.cz).

Už nyní držíme všem našim žákům palce a u přijímacích zkoušek jim přejeme úspěch.

 

V případě nepřijetí v prvním kole

Odvolání při nepřijetí:

Odvolání pro nepřijetí se formálně zachová (odvolat se bude možné v případě pochybení řízení)

Uchazeč může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 Vzor odvolání není stanoven, odvolání ale musí obsahovat tyto náležitosti:

 1. Název školy a její adresa (odvolání se zasílá řediteli školy, který rozhodnutí o nepřijetí vydal); 
 2. Datum;
 3. Odvolání proti nepřijetí ke studiu;
 4. Odvolávám se proti rozhodnutí o nepřijetí mého syna / dcery (jméno a příjmení) ke studiu na (název oboru vzdělání a případně kód oboru); 
  Pozn. Je možné uvést i důvody, pro které je odvolání podáváno;.
 5. Podpis zákonného zástupce nezletilého žáka;
 6. Jméno zákonného zástupce nezletilého žáka;
 7. Adresa, na kterou má být rozhodnutí o odvolání zasláno;
  Pozn.: Za nezletilého uchazeče podává odvolání zákonný zástupce, zletilý uchazeč podává a podepisuje odvolání sám.

Druhé kolo přijímacího řízení:

Pro druhé kolo přijímacího řízení si žák může podat libovolný počet přihlášek.

Mimo jiných parametrů půjde v druhém kole u některých škol o rychlost podání přihlášky, dokoručujeme tedy přihlášky podat co nejdříve.

Do přihlášky v druhém kole se píše jenom jedna škola.

V druhém kole přijímacího řízení už se nekoná jednotná zkouška CERMAT. O podmínkách přijetí rozhoduje ředitel školy.

Podmínky přijímacího řízení v druhém kole je vhodné ověřit si u vybrané školy. 

Přehled volných míst v dalších kolech přijímacího řízení:

Digitální přihlašovací systém dipsy.cz

https://www.atlasskolstvi.cz/stredni-skoly?2-kolo-prijimaciho-rizeni-na-ss=true®ion=hlm-praha

https://www.prahaskolska.eu/informace-o-prijimacim-rizeni-na-stredni-a-vyssi-odborne-skoly-pro-skolni-rok-2023-2024/

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.