Přehled volných míst v dalších kolech přijímacího řízení:

Termín konání Schola pragensis

https://skoly.praha.eu/88774_Schola-Pragensis-2022-pro-vystavovatele

 

Vážení rodiče a žáci 5., 7. a 9. ročníku,

žáci 9. tříd a někteří z žáků 5. a 7. tříd se v letošním roce chystají k přijímacím zkouškám na střední školy. Na těchto stránkách naleznete informace k přijímacímu řízení.

Vyplňování přihlášek:

Žáci zašlou hospodářce školy Jitřence Pavlů ze svého školního účtu:

Své jméno, název  a adresu vybrané střední školy, kód zvoleného předmětu.

Vyplněnou přihlášku si mohou žáci vyzvednout v kanceláři hospodářky školy druhý den od zaslání e-mailu.

e-mail hospodářky: jitrenka.pavlu@zs-ns2.cz

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení:

1. kolo přijímacího řízení do oborů středního vzdělání, resp. konzervatoří je zahájeno jeho vyhlášením ředitelem školy:

a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou v termínu do 31. října,

b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky v termínu do 31. ledna. 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky:

V oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška (kromě oborů vzdělání s talentovou zkouškou stanovenou v RVP, s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou, a kromě přijímání do zkráceného studia dle § 85 školského zákona).

Řádný termín:

a) pro šestiletá a osmiletá gymnázia:

1. termín 17. dubna 2023

2. termín 18. dubna 2023

b.) pro čtyřleté obory vzdělávání:

1. termín 13. dubna 2023

2. termín 14. dubna 2023

Náhradní termín pro všechny uvedené obory:

1. termín 10. května 2023

2. termín 11. května 2023

Podání přihlášky:

do 1. kola přijímacího řízení:

a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022

b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března 2023

Pokud uchazeči podají dvě přihlášky do oborů s jednotnou přijímací zkouškou, mohou testy konat ve dvou termínech, a to v 1. termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce na prvním místě, a ve druhém termínu ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako druhou v pořadí (pořadí škol tedy neznamená preferenci zájmu o danou školu, ale pouze termín konání zkoušky). Pokud uchazeč podá pouze jednu přihlášku do oboru, ve kterém se jednotná přijímací zkouška koná, může jednotnou přijímací zkoušku konat pouze jednou. 

V případě, že se uchazeč přihlásí do 30. listopadu 2021 do oboru/oborů Gymnázium se sportovní přípravou (na přihlášce s modrým podtiskem), a do 1. března 2022 podá další přihlášku/přihlášky do oboru/oborů s jednotnou přijímací zkouškou, koná jednotnou přijímací zkoušku ve škole/školách, kde se hlásí do oboru Gymnázium se sportovní přípravou. Toto pravidlo platí i v případě, kdy uchazeč na sportovním gymnáziu nevykoná úspěšně talentovou zkoušku.

Webové stránky:

www.infoabsolvent.cz

www.budoucnostpovolani.cz

https://www.atlasskolstvi.cz/

Schola Pragensis

https://burzaskol.online

 

V případě dotazů se prosím obracejte na výchovnou poradkyni Mgr. Annu Čermákovou (anna.cermakova@zs-ns2.cz).

Už nyní držíme všem našim žákům palce a u přijímacích zkoušek jim přejeme úspěch.

 

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.