Také ve školním roce 2018/19 se uskutečnilo dotazníkové šetření MAPA ŠKOLY. Děkujeme všem, kteří se šetření účastnili, níže zveřejňujeme výsledky. Vedení školy bude výsledky analyzovat se zaměstnanci školy (pedagogickými i nepedagogickými), event. opatření ke zlepšení budeme realizovat od začátku nového školního roku.

MAPA ŠKOLY 2019 - souhrn

MAPA ŠKOLY 2019 - analytická zpráva

MAPA ŠKOLY 2019 - percentily

V prezentacích níže najdete výsledky dotazníkového šetření MAPA ŠKOLY, které jsme uskutečnili v roce 2016. Těší nás vesměs kladné a příznivé hodnocení naší školy.

MAPA ŠKOLY 2016 - souhrn za školu

MAPA ŠKOLY 2016 - souhrn za rodiče

MAPA ŠKOLY 2016 - grafy

MAPA ŠKOLY 2016 - analytická zpráva

MAPA ŠKOLY 2016 - začátek vyučování, zvonění, domácí úkoly