V prezentacích níže najdete výsledky dotazníkového šetření MAPA ŠKOLY, které jsme uskutečnili v roce 2016.

Těší nás vesměs kladné a příznivé hodnocení naší školy.

MAPA ŠKOLY 2016 - souhrn za školu

MAPA ŠKOLY 2016 - souhrn za rodiče

MAPA ŠKOLY 2016 - grafy

MAPA ŠKOLY 2016 - analytická zpráva

MAPA ŠKOLY 2016 - začátek vyučování, zvonění, domácí úkoly