Základní škola > Akce školy

Pasování na čtenáře

V den rozdávání prvního vysvědčení naše škola tradičně pořádá PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE. V minulých letech se slavnost pořádala za přítomnosti rodičů. V letošním školním roce, s ohledem k současné situaci, měli rodiče možnost sledovat své děti při slavnostním pasování na čtenáře prostřednictvím…

Dobrý skutek

Třída 2.A se zapojila do dobrovolné akce sběru pyžamek pro hospitalizované děti Dětské nemocnice v Brně. Jsme rádi, že jsme touto sbírkou udělali dobrý skutek. Zároveň přejeme, aby si děti našich darovaných pyžamek užily co nejméně a vrátily se co nejdříve do svých domovů. Ze srdce přejí SKŘÍTCI z…

Odborně tematická setkání rodičů

  Odborně tematická setkání rodičů prvňáčků s externím odborníkem a zástupci školy V rámci projektu Společným vzděláváním ke společnému soužití 3 (SVSS 3) financovaného z Operačního programu Praha pól růstu ČR a spolufinancovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů se ve dnech 30.…

Četba z vánoční knížky

Třídu 2. A navštívila spisovatelka Katarína Fiala. Četba z vánoční knížky Úžasné Vánoce Matyáše Kotrby doplněná příjemným programem se dětem moc líbila.                                                                                                            Mgr. Andrea Havlíková, tř. uč. 2. A

90 let výročí naší školy

Dne 30. 9. 2020 jsme si exkurzním a projektovým dnem připomněli 90 leté výročí naší školy. Projektu se zúčastnily všechny třídy a žáci se seznámili s devadesátiletou historií naší školy. Původně jsme si představovali velkolepou oslavu, ale vzhledem k okolnostem si toto výročí připomněli žáci ve…

Prevence pokračuje

Ve 2. pololetí minulého školního roku se z důvodu epidemiologické situace neuskutečnily programy primární  prevence pro žáky 3 - 5 tříd. Lektoři z prevcentra, kteří tyto programy realizují nám nabídli termíny hned na září a začátek října. 

Plavecký výcvik

  Druhý zářijový týden zahájili žáci 2. A a 3. B týdenní plavecký výcvik druhých a třetích ročníků v letošním školním roce. Plavání probíhalo v plavecké škole Betynka v bazénu AXA, kde děti odplavaly celkem 20 hodin. V průběhu celého týdne se zdokonalovaly ve splývání, dýchání do vody, v…

Dopravní hřiště

Ve dnech 15. - 16. 9. se žáci čtvrtých tříd zúčastnili dopravní výchovy na dopravním hřišti na Vypichu. Po teoretické části, kde si žáci zopakovali základní pravidla silničního provozu, se vydali také na hřiště. Půjčili si kolo nebo koloběžku a své teoretické znalosti převáděli do praxe. Čekají nás…

Zážitkový kurz

Začátkem prvního týdne se žáci šestých tříd zúčastnili  "zážitkového kurzu". Během tří dnů si mohli vyzkoušet jak jejich tým dokáže spolupracovat, být vytrvalý, nápaditý a kreativní.

Vítání prvňáčků

V úterý 1. 9. 2020 začal slavnostně nový školní rok 2020–2021. Ve školní hale paní ředitelka přivítala nové prvňáčky, kteří do školních lavic zasednou úplně poprvé. Letos jich je celkem 71. Pro děti byl poté připraven program, zatímco rodiče dostali podrobné informace k organizaci vyučování na…

Rozlučka s deváťáky

 Je hezkou tradicí, že se těsně před koncem roku celá škola loučí se žáky 9. tříd.  V letošním roce jsme akci přesunuli do venkovního atria a pozvali všechny učitele, aby se odcházející žáci mohli s nimi rozloučit. Nejúspěšnější žáci školy převzali z rukou paní ředitelky odměny za své výkony,…

Online výuka na naší škole

Nečekaně jsme se ze dne na den ocitli všichni v nové mimořádné situaci, která s sebou přinesla nejen nové strasti a starosti, ale také nové výzvy v podobě online výuky. Naše škola se dlouhodobě věnuje smysluplnému zapojování ICT techniky do vzdělávacího procesu a rozvoji digitální gramotnosti žáků.…

MDŽ v naší škole

9.3.2020
Dnes proběhla v naší škole tradiční oslava mezinárodního dne žen, při které všechny kolegyně byly obdarovány květinou. 

Lyžařský výcvik naší školy

Tuto neděli odjely děti ze sedmých ročníků na lyžařský kurz. Ubytované jsou v hotelu Kubát – Benecko. Děti jsou nadšené, že mají hodně sněhu.

Projekt "Moving Stories"

V měsíci únoru se někteří žáci z naší školy zúčastnili projektu pod názvem “Moving stories”. Žáci z Drážďan přijeli do Prahy společně s učiteli tance a zpěvu. Nácviky začaly v německé škole v Praze. Po 5 dnech jsme odjeli nacvičovat do Drážďan, kde jsme byli všichni ubytováni v “Jugendherberge”.   …

Bruslení na Kulaťáku

Třída 4. B si vyrazila sportovat na ledovou plochu na Kulaťák. Bylo to super, děti si to užily. Nohy bolely, ale za super zážitek to rozhodně stálo.

Valentýnský školní ples

Ve čtvrtek 13. února se na naší škole konal Valentýnský ples, který tradičně organizuje žákovský parlament. Role moderátorů se úspěšně ujali Amálie Dárková a Václav Čiverný. Plesu se zúčastnili studenti různého věku, od žáků 5. tříd až po naše deváťáky. Potěšilo nás, že se přišli podívat i někteří…

Projekt "Moving Stories"

12.2.2020
Dnes začal projekt pod názvem " Moving Stories". Žáci  z Drážďaň a Prahy se společně sešli  a nacvičovali na divadelní představení, které se uskuteční v Drážďanech.

Návštěva divadla

28.1.2020
Ve Studiu Ypsilon jsme byli na představení  a jmenovalo se Hudbajky. Představení bylo moc hezké, vtipné, zábavné a dětem se líbilo. Hravou formou se naučily, jaké máme druhy hudebních nástrojů.    

Pasování na čtenáře

Při příležitosti prvního vysvědčení našich prvňáčků proběhlo slavnostní pasování na čtenáře za přítomnosti rytířů a dvorních dam. Vysloveným slibem je vítáme mezi čtenáře.

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.