Základní škola > Akce školy

Třída 6. B pomohla opuštěným zvířatům

13.11.2023
V pondělí 13. listopadu v rámci Dne laskavosti navštívila třída 6. B útulek v Dolních Měcholupech. Útulek pečuje o exotická zvířata a kočky. Zvířata, která se v něm ocitla, byla nalezena na ulici, majitelé se jich zřekli, nebo skonali. Láska ke zvířatům byla znát již při příchodu do útulku. Pro…

Pohádkový den se spisovatelem Petrem Březinou

9.11.2023
Žáci 5. A zdramatizovali pohádku O havíři Dloubalovi, křišťálovém poháru a dobrém srdci. Na své divadelní představení jsme pozvali právě autora této pohádky. Žáci se seznámili nejen se spisovatelem, jeho knihami, ale i s prací spisovatele. Pan Březina dětem přečetl pohádku z jeho knihy, která…

Den Laskavosti v 5. C

13.11.2023
Žáci 5. C dne 13. 11., tedy na Den laskavosti, navštívili Domov pro seniory Elišky Purkyňové. Chtěli potěšit tamní klienty písničkovým pásmem a drobnými pozornostmi. Pak si všichni společně zazpívali. Babičky a dědečkové měli radost, že na ně svět nezapomněl. Cestou do školy rozdávali dárečky ke…

„Laskavec“ 7. A

13.11.2023
7. A se letos zapojila do dne Laskavosti netradičně. Žáci a žákyně napekli pro své spolužáky, učitele a všechny zaměstnance školy sladké i slané pečivo. Ráno jsme si přivstali a překvapili jsme je u vstupních dveří. Popřáli jsme všem krásný den a nabídli naše dobroty. Bylo to bezvadné ráno, moc…

5. A pomáhá dětem

13.11.2023
Jako každý rok, tak i letos se naše třída 5. A zapojila do projektu "Jsem laskavec". Každý rok se snažíme pomáhat dětem z domova Klokánek, který pečuje o děti vyžadující okamžitou pomoc. Tento rok jsme se rozhodli svůj dobrý skutek předat formou pozvání na divadelní představení u nás ve škole. …

Žáci 3. C rozdávali radost

13.11.2023
Ve snaze šířit radost a dobro se třeťáci zapojili do projektu #JSEMLASKAVEC. Společně se rozhodli potěšit čtyřnohé kamarády z organizace HELPPES, která pomáhá osobám s nejrůznějšími typy zdravotního postižení. V pondělí 13. 11. osobně donesli do výcvikového centra granule a hračky pro psí svěřence…

Školní liga v miniházené

9.11.2023
Ve čtvrtek 9. 11. proběhla na naší škole Školní liga v miniházené, kterou pořádá Pražský svaz házené. Hrálo se dvou kategoriích, velcí 4.-5. třída bojovali a předváděli své super výkony v aule a mladší 2.-3. třída se utkali v malé tělocvičně. Turnaje se účastnili vybraní žáci z našich tříd, dále…

Sbírka pro Linku bezpečí - Den laskavosti

13.11.2023
V pondělí 13. 11. 2023 proběhne v okolí školy sbírka pro Linku bezpečí. Linka bezpečí je bezplatná telefonická linka, která poskytuje poradenství dětem a mladým lidem v obtížných životních situacích i při řešení každodenních problému. Žáci 8. A se u příležitosti Dne laskavosti rozhodli tuto sbírku…

Sbírka ke Dni válečných veteránů

8.11.2023
Ve středu 8. listopadu 2023 od 7.30 do cca 8.45 hodin proběhne před naší školou sbírka ke Dni válečných veteránů. Vlčí máky budou kolemjdoucím nabízet žáci třídy 7. C. Doporučená cena za vlčí mák je 50 Kč (pozor, změna).  Zbývající květy budou poté k dispozici v recepci školy. Výtěžek naší sbírky…

Fotografická výstava - 7. B

31.10.2023
Inspirace k tvorbě čerpala třída 7.B na dvou výstavách v okolí školy. Nejdřív jsme si prohlédli akvarely z Prahy a Krušných hor výtvarnice Barbory Kepičové v blízké kavárně. Poté jsme se krátkou procházkou přesunuli do Národní technické knihovny na fotografickou výstavu My a oni - mladí talentovaní…

Jeden den u Dvořáků - Hudební divadlo Karlín

11.10.2023
Ve středu navštívila třída 3. B a 3. A krásné hudební představení v Hudebním divadle Karlín. Tématem byl Antonín Dvořák, významný hudební skladatel. Představení bylo velmi pěkně zpracované, ukázalo dětským divákům dobu 19. stolení, jak lidé žili, jak se oblékali a také jak slavili narozeniny. Celé…

Ekocentrum Kbely - 3. C

10.10.2023
V úterý 10. října 2023 navštívili žáci 3. C Ekologické centrum PRALES v Kbelích, kde se zúčastnili programu “Od semínka k chlebu”. Během programu si žáci vyzkoušeli práci sedláka, který obhospodařuje své obilné pole, ale i mlynáře, který obilí mění v mouku. Dopoledne v ekocentru ukázalo žákům, že…

Atletické dny

6.10.2023
Ve dnech 4. – 6. 10. 203 si naši žáci měli možnost vyzkoušet různé atletické disciplíny. Navštívili sportovní atletické hřiště na ZŠ Pod Marjánkou, kde sportovali a všechny výsledky jim p. učitelky pečlivě měřily a zapisovaly. Ve středu zde byli žáci 1. – 3. tříd, skákali do dálky a do výšky,…

Zážitkový kurz pro žáky šestých tříd

22.9.2023
Ve dnech 18. až 21. září proběhly zážitkové kurzy pro žáky 6. tříd. Z celkového počtu 61 žáků se kurzů zúčastnilo 57 žáků, bohužel 3 žáci nám těsně před odjezdem onemocněli. I v tomto roce jsme se vydali do krásného kraje v Českém Ráji a byli jsme ubytováni v hotelu Kavka v obci Malá Skála. V…

PĚŠKY DO ŠKOLY

20.9.2023
Jako každý rok i letos jsme společně žáci, paní učitelky, paní asistentky, páni učitelé i někteří rodiče vyrazili pěšky do školy. 20. září v 7:30 jsme se sešli na Šesťáku. Přišli jsme oblečeni do zeleného oblečení a za zvuků nástrojů a ozdobeni transparenty jsme vyrazili ukázat všem kolemjdoucím i…

Ekocentrum Prales Kbely

14.9.2023
Ve čtvrtek 14. 9. 2023 navštívili žáci 3. B Ekocentrum, kde se podíleli na programu „Od semínka k semínku“. Prošli si cestu dřeva v přírodě, vyzkoušeli si jaké to je pracovat se dřevem, zahráli si na škůdce a přírodu, luštili, zkoumali a řešili úkoly. Prostě si uvědomili, jak je pro nás příroda…

Preventivní program pro druháky

11.9.2023
Hned na začátku tohoto školního roku v pondělí 11. září měli žáci z druhých tříd preventivní program, který realizovala Policie ČR. Paní policistka přijela před školu policejním autem a děti si mohly vyzkoušet některé funkce tohoto auta, sedly si dovnitř a nejvíce se jim líbila houkačka. Děti také…

Slavnostní přivítání

4.9.2023
V pondělí 4. 9. 2023 jsme přivítali ve škole všechny žáky. Prvňáčky slavnostně přívítala paní ředitelka s místostarostou MUDr. Mariánem Hoškem. Prvňáčci si slavnostně zazvonili zvonečkem. Přivítání bylo ukončeno kouzelníkem.  Všem žákům přejeme hodně úspěchů v novém školním roce 2023/24.

MČR pedagogů BĚH METROPOLE 2023

2.9.2023
V sobotu 2. září 2023 se naše paní učitelky, speciální pedagožka a paní asistentka zúčastnily štafetového běhu, který se konal v rámci Mistrovství ČR pedagogů BĚH METROPOLE. Naši školu reprezentovaly tři štafety ve složení Tereza Niedermaierová, Šárka Hackerová a Kristýna Matulová, Dominika Hošová,…

Otevřený turnaj v miniházené 2023

28.6.2023
O putovní pohár ředitelky školy  Ve středu 28. 6. 2023 proběhl na venkovním školním hřišti turnaj v miniházené pro žáky 1. stupně.  Hrálo se ve třech kategoriích 1. třída, 2. – 3. třída a 4. – 5. třída. Naše třídy si vytvořily své týmy a také jsme zde měli návštěvu ze ZŠ Emy Destinnové a ZŠ Bílá.…

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.