O škole > Sponzoring, dary

Informace o možnostech sponzorování školy

Děkujeme rodičům, prarodičům i dalším přátelům naší školy i školky za poskytnutí sponzorských darů.

 

Přijaté sponzorské dary ve školním roce 2023/2024:

HP Inc Czech Republic, s. r. o. - 5x monitor HP od firmy

Přijaté sponzorské dary ve školním roce 2022/2023:

Svoboda Nadační fond - mzdové nálady pro pozici šk. psychologa + dozor v Relax zóně

Přijaté sponzorské dary ve školním roce 2021/2022:

Fedosová Anna

Kyselová Gabriela

Wintra s.r.o.

Peněžitý dar - Asistentka pedagoga - 1. B

Veselá Zuzana - tiskárna Canon 2. C

Svoboda Nadační fond - mzdové nálady pro pozici šk. psychologa + dozor v Relax zóně

Přijaté sponzorské dary v uplynulých letech:

Mgr. Ladislav Pavlů - přítel školy, daroval  nábytek v hodnotě 29 000,- Kč.
Didaktické pomůcky – Logika
Interaktivní tabule ACTIV BOARD, SMART BOARD
Technické vybavení ACTIV VOTE
Počítače, notebooky, projektory
Vybavení tříd (koberce, skříňky, zásobníky)
Interaktivní učebnice, vizualizér
Zahradní lavičky (mateřská škola)
Finanční podpora akcí (exkurze, kulturní a sportovní akce)
iPady
Interaktivní tabule SMART Board 2. A, 3. B, 1. A, 1. B, 1. C
Kysela Radek, Rej dětí s. r. o. – otec žáka 2. C daroval stavebnice a hry pro žáky 2. C

Kysela Radek, Rej dětí s. r. o. – otec žáka 1. C daroval stavebnice a hry pro žáky 1. C

Paní Maloňová Dita darovala škole 2700,- Kč na výuku bilingvních dětí.

Vrbovský Martin -otec žáka 4. B daroval inkoustovou tiskárnu.

Kusý Pavel - otec žákyně 3. C daroval rostliny na terasu, květiny v květináčích Lechuza na chodbách a v případě špatné adaptace květin nám dodává nové.

Svoboda - Nadační fond přátel školy - přispívá na mzdové náklady - asistentek pedagoga, školní psycholožku a relaxační zónu
 


Za všechny dary škola velmi děkuje. V případě zájmu o sponzorování některých aktivit kontaktujte třídního učitele či ředitelku školy s Vaší nabídkou.

Škola přivítá sponzorské dary pro různé oblasti své činnosti:

Vybavení tříd (didaktické i ICT pomůcky, IT technika, nákup aplikací na iPady, zlepšení prostředí tříd, ...)
Vybavení dvora školy či zahrady školky (např. průlezky, míče, dřevěné či plastové prvky, …)
Finanční podpora akcí (např. odměny pro děti za účast v soutěžích, finanční podpora nákupu materiálu na různé činnosti apod.)

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.