O škole > Sponzoring, dary

Informace o možnostech sponzorování školy

 
Děkujeme rodičům, prarodičům i dalším přátelům naší školy i školky za poskytnutí sponzorských darů.
 

Přijaté sponzorské dary:

 
Didaktické pomůcky – Logika
Interaktivní tabule ACTIV BOARD, SMART BOARD
Technické vybavení ACTIV VOTE
Počítače, notebooky, projektory
Vybavení tříd (koberce, skříňky, zásobníky)
Interaktivní učebnice, vizualizér
Zahradní lavičky (mateřská škola)
Finanční podpora akcí (exkurze, kulturní a sportovní akce)
iPady
Interaktivní tabule SMART Board 2. A, 3. B, 1. A, 1. B, 1. C
Kysela Radek, Rej dětí s. r. o. – otec žáka 2. C daroval stavebnice a hry pro žáky 2. C

 
Za všechny dary škola velmi děkuje. V případě zájmu o sponzorování některých aktivit kontaktujte třídního učitele či ředitelku školy s Vaší nabídkou.

Škola přivítá sponzorské dary pro různé oblasti své činnosti:

 
Vybavení tříd (didaktické i ICT pomůcky, IT technika, nákup aplikací na iPady, zlepšení prostředí tříd, ...)
Vybavení dvora školy či zahrady školky (např. průlezky, míče, dřevěné či plastové prvky, …)
Finanční podpora akcí (např. odměny pro děti za účast v soutěžích, finanční podpora nákupu materiálu na různé činnosti apod.)