Poradenský tým > Kariérové poradenství

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

- kariérové poradenství zahrnuje poradenskou péči pro žáky i rodiče

- žáci školy jsou na výběr budoucího povolání připravováni od 8. ročníku v předmětu VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Výchovná poradkyně Mgr. Naděžda Novotná poskytuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další profesní dráze žáků ve spolupráci s odbornými pracovišti 
- zajišťuje pro žáky profi - vyšetření v PPP Praha 6
- zajišťuje spolupráci a poradenství Úřadu práce určené pro žáky ZŠ
- organizuje individuální prezentace středních škol a návštěvu akce Schola Pragensis
- poskytuje aktuální informace žákům a jejich rodičům o průběhu přijímacího řízení
- koordinuje vydávání přihlášek a zápisových lístků na SŠ a víceletá gymnázia
- konzultuje s rodiči i žáky

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

Přijímací řízení na střední školy
Přihlášky na střední školy budeme našim žákům vydávat ve škole na začátku února s využitím údajů ze školní matriky.
Žáci 9. ročníku obdrží přihlášku automaticky. Pokud budu mít k dispozici údaje o první a druhé zvolené škole, tedy adresu, IČ, obor vzdělávání (číselný kód a název), do kterého se uchazeč hlásí, vše zadám přímo do přihlášky.
Rodiče žáků 5. a 7. ročníku o vydání přihlášky požádají prostřednictvím e-mailu.  Pokud budou v  e-mailu  uvedeny také údaje o první a druhé zvolené škole, tedy adresa, IČ, obor vzdělávání (číselný kód a název), do kterého se uchazeč hlásí, vše zadám přímo do přihlášky.
Potřebné údaje jsou přehledně uvedeny na www.atlasskolstvi.cz.
Veškeré informace o průběhu přijímacího řízení budu uvádět a průběžně aktualizovat na tomto místě.

Mgr. Naděžda Novotná, výchovná poradkyně
nadezda.novotna@zs-ns2.cz
 

Odkazy k přijímacímu řízení:

http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/terminy-konani-jednotne-prijimaci-zkousky-ve-skolnim-roce
http://www.cermat.cz/

www. infoabsolvent.cz

 

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.