Poradenský tým > Kariérové poradenství

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

  • kariérové poradenství zahrnuje poradenskou péči pro žáky i rodiče
  • žáci školy jsou na výběr budoucího povolání připravováni od 8. ročníku v předmětu VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ


Kariérová poradkyně Mgr. Martina Pokorná poskytuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další profesní dráze žáků ve spolupráci s odbornými pracovišti.

  • zajišťuje pro žáky profi - vyšetření v PPP Praha 6
  • zajišťuje spolupráci a poradenství Úřadu práce určené pro žáky ZŠ
  • organizuje individuální prezentace středních škol a návštěvu akce Schola Pragensis
  • poskytuje aktuální informace žákům a jejich rodičům o průběhu přijímacího řízení
  • koordinuje vydávání přihlášek a zápisových lístků na SŠ a víceletá gymnázia
  • konzultuje s rodiči i žáky

 

 

 

 

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.