Poradenský tým > Kariérové poradenství

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

- kariérové poradenství zahrnuje poradenskou péči pro žáky i rodiče

- žáci školy jsou na výběr budoucího povolání připravováni od 8. ročníku v předmětu VÝCHOVA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Výchovná poradkyně Mgr. Naděžda Novotná poskytuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další profesní dráze žáků ve spolupráci s odbornými pracovišti 
- zajišťuje pro žáky profi - vyšetření v PPP Praha 6
- zajišťuje spolupráci a poradenství Úřadu práce určené pro žáky ZŠ
- organizuje individuální prezentace středních škol a návštěvu akce Schola Pragensis
- poskytuje aktuální informace žákům a jejich rodičům o průběhu přijímacího řízení
- koordinuje vydávání přihlášek a zápisových lístků na SŠ a víceletá gymnázia
- konzultuje s rodiči i žáky

AKTUÁLNÍ INFORMACE:

Přijímací řízení na střední školy

Podání přihlášky do 1. kola přijímacího řízení

Přihláška se podává řediteli školy v termínu:

a) pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. listopadu (přihlášky budu vydávat zájemcům koncem října a začátkem listopadu)

b) pro obory vzdělání bez talentové zkoušky do 1. března (přihlášky budu vydávat na začátku února)


Přihlášky na střední školy budeme našim žákům vydávat ve škole s využitím údajů ze školní matriky.
Žáci 9. ročníku obdrží přihlášku automaticky. Pokud budu mít k dispozici údaje o první a druhé zvolené škole, tedy adresu, IČ, obor vzdělávání (číselný kód a název), do kterého se uchazeč hlásí, vše bude zadáno přímo do přihlášky.
Rodiče žáků 5. a 7. ročníku o vydání přihlášky požádají prostřednictvím e-mailu.  Pokud budou v  e-mailu  uvedeny také údaje o první a druhé zvolené škole, tedy adresa, IČ, obor vzdělávání (číselný kód a název), do kterého se uchazeč hlásí, vše bude zadáno přímo do přihlášky.


Potřebné údaje jsou přehledně uvedeny na www.atlasskolstvi.cz a www.infoabsolvent.cz


Níže uvádím odkaz na informace, které žáci obdrželi  v papírové podobě a prezentaci, kterou jsme procházeli na společném setkání  dne 13. 1. 2020:

/soubory/clanky/0109_karierove-poradenstvi/Jak-se-prihlasim-na-stredni-skolu.pdf

/soubory/clanky/0109_karierove-poradenstvi/Prezentace..._2.pptxMgr. Naděžda Novotná, výchovná poradkyně
nadezda.novotna@zs-ns2.cz

 

Odkazy k přijímacímu řízení:

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

https://prijimacky.cermat.cz/aktuality/aktualita/236-msmt-zverejnilo-terminy-konani-jednotne-prijimaci-zkousky-ve-skolnim-roce-2019-2020

http://www.cermat.cz/

 

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.