Poradenský tým > Výchovná poradkyně

Výchovná poradkyně: Mgr. Martina Pokorná

Kontakt: martina.pokorna@zs-ns2.cz

Konzultace se žáky i jejich rodiči je možná v libovolném  termínu po předchozí domluvě.
 


VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ

 • informuje o činnosti ostatních poradenských pracovníků, poradenských zařízení a o možnostech využití jejich služeb,
 • poskytuje krizovou intervenci žákům i rodičům,
 • spolupracuje s vedením školy v oblasti výchovy a vzdělávání žáků,
 • spolupracuje s vyučujícími v oblasti diagnostické činnosti – metodická pomoc,
 • poskytuje konzultace a informace žákům, rodičům a pedagogům,
 • spolupracuje s odbornými pracovišti (PPP Praha 6, OSPOD, Úřad práce, speciální školy),
 • úzce spolupracuje s pracovnicí PPP Praha 6 při zajišťování psychologických a speciálně pedagogických vyšetření,
 • organizuje individuální schůzky s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů,
 • ve spolupráci s pedagogy sleduje žáky nadané i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • poskytuje kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další profesní dráze žáků ve spolupráci s odbornými pracovišti,
 • zajišťuje pro žáky profi - vyšetření v PPP Praha 6,
 • zajišťuje spolupráci a poradenství Úřadu práce určené pro žáky ZŠ,
 • organizuje individuální prezentace středních škol a návštěvu akce Schola Pragensis,
 • poskytuje aktuální informace žákům a jejich rodičům o průběhu přijímacího řízení,
 • koordinuje vydávání přihlášek a zápisových lístků na SŠ a víceletá gymnázia.

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.