Školní družina > Provoz

Organizační pokyny k provozu školní družiny


Provoz ŠD bude zahájen 1. 9. 2021

Pravidelný provoz ŠD od 2. 9. 2021:
Ranní družina: 6.30 – 7.40 (příchod pouze do 7.20)
Odpolední družina: po skončení vyučování do 16.30 v jednotlivých odděleních
Večerní družina: 16.30 – 18.00
 

Vyzvedávání dětí ze ŠD:
Po obědě pouze do 14.00 hodin.
 
Po vycházce od 15.00. V den dlouhé vycházky nebo jiné aktivity bude čas vyzvedávání dětí vždy uveden na informační nástěnce ŠD v hale školy a na webových stránkách školy v sekci ŠD.
 

Odchody dětí ze ŠD:

Podle údajů uvedených v zápisním lístku. Jakékoli změny pouze po předložení písemného dokladu „Uvolnění žáka ze školní družiny“ viz Dokumenty.
 

Nelze dítě uvolňovat samotné ze ŠD po telefonické domluvě!

 

Placení školného (úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině)

Měsíční poplatek za ŠD je 245,- Kč, platí se pololetně (tj. 1.225,- Kč), nebo celoročně (tj. 2.450,- Kč). Platbu provádějte pouze bezhotovostním převodem na účet
č. 169164369/0800, jako variabilní symbol uveďte předčíslí 33 + identifikační číslo žáka, tedy např. 3310855.
 
Uhradit školné je potřeba do 27. 8. 2021, event. 2. platbu do 28. 1. 2022. Pokud platba nebude připsána na účet školy, nelze dítě zapsat do školní družiny. Po zaplacení školného obdrží rodiče zápisní lístek na následující období.
 
V případě naléhavé potřeby je možné si u. paní hospodářky J. Pavlů domluvit splátkový kalendář.
 

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.