Základní škola > Dokumenty > Koncepce rozvoje


Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy na nejbližší období specifikuje hlavní oblasti rozvoje, kterým bude věnována pozornost. Vychází z provedených analýz a bude realizována jednotlivými ročními plány činnosti školy.

Koncepce rozvoje školy 2018-24