Základní škola > Dokumenty > Koncepce rozvoje


Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy na nejbližší období specifikuje hlavní oblasti rozvoje, kterým bude věnována pozornost. Vychází z provedených analýz a bude realizována jednotlivými ročními plány činnosti školy.

Koncepce rozvoje školy 2013 - 2018

V současné době je připravena koncepce rozvoje školy na období dalších 6 let. Po projednání se školskou radou bude uveřejněna zde.