Základní škola > Dokumenty > Koncepce rozvoje


Koncepce rozvoje školy 2013 - 2018

Koncepce rozvoje školy na nejbližší období specifikuje hlavní oblasti rozvoje, kterým bude věnována pozornost. Vychází z provedených analýz a bude realizována jednotlivými ročními plány činnosti školy.

Koncepce rozvoje školy 2013 - 2018