O škole > Pronájmy prostorů

Škola nabízí pro pravidelnou činnost i pro jednorázové akce řadu prostor ve své budově. Zájemci mohou kontaktovat p. referentku Radku Šutovou (radka.sutova@zs-ns2.cz, mobil: 602 257 135) za účelem poskytnutí informací a sepsání pronájemních smluv.
 
Ceny pronájmů od 1. 9. 2021:

Typ prostor: Dlouhodobý pronájem: Jednorázový pronájem:
     Základní škola:    
Malá učebna (12 - 14 míst) 165,- Kč/hod. 240,- Kč/hod.
Střední učebna (18 - 24 míst) 205,- Kč/hod. 300,- Kč/hod.
Velká učebna (24 - 30 míst) 240,- Kč/hod. 355,- Kč/hod.
Velká PC učebna (28 počítačů) 525,- Kč/hod. 780,- Kč/hod.
Malá PC učebna (16 počítačů) 345,- Kč/hod. 510,- Kč/hod.
Malá tělocvična (214 m2) 400,- Kč/hod. 585,- Kč/hod.
Zrcadlová tělocvična (120 m2) 185,- Kč/hod. 250,- Kč/hod.
Aula - velká tělocvična (313 m2) 470,- Kč/hod. 655,- Kč/hod.
     Mateřská škola:    
Tělocvična (41 m2) 150,- Kč/hod. 225,- Kč/hod.

 
V případě pronájmů za účelem konání aktivit pro děti či žáky naší školy poskytuje škola zvýhodněné ceny pronájmů.
Informace poskytne p. referentka Šutová (kontakt viz výše).
 

Volné termíny pronájmů na školní rok 2021/22:


Tělocvičny: malá tělocvična - středa 20.00 - 21.30 hod


Střední a velká učebna: mimo dobu vyučování 

 

Tělocvična v mateřské škole se po dobu rekonstrukce MŠ, tj. ve školním roce 2021/2022, nebude pronajímat.
 

Ukázky pronajímaných prostor:

 

Malá PC učebna Malá učebna Střední učebna Velká PC učebna Velká učebna

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.