O škole > Pronájmy prostorů

Škola nabízí pro pravidelnou činnost i pro jednorázové akce řadu prostor ve své budově. Zájemci mohou kontaktovat p. referentku Radku Šutovou (radka.sutova@zs-ns2.cz, mobil: 602 257 135) za účelem poskytnutí informací a sepsání pronájemních smluv.
 
Ceny pronájmů od 1.9. 2019:

Typ prostor: Dlouhodobý pronájem: Jednorázový pronájem:
     Základní škola:    
Malá učebna (12 - 14 míst) 150,- Kč/hod. 225,- Kč/hod.
Střední učebna (18 - 24 míst) 190,- Kč/hod. 285,- Kč/hod.
Velká učebna (24 - 30 míst) 230,- Kč/hod. 345,- Kč/hod.
Velká PC učebna (28 počítačů) 510,- Kč/hod. 765,- Kč/hod.
Malá PC učebna (16 počítačů) 330,- Kč/hod. 495,- Kč/hod.
Malá tělocvična (214 m2) 380,- Kč/hod. 570,- Kč/hod.
Zrcadlová tělocvična (120 m2) 160,- Kč/hod. 240,- Kč/hod.
Aula - velká tělocvična (313 m2) 430,- Kč/hod. 645,- Kč/hod.
     Mateřská škola:    
Tělocvična (41 m2) 150,- Kč/hod. 225,- Kč/hod.

 
V případě pronájmů za účelem konání aktivit pro děti či žáky naší školy poskytuje škola zvýhodněné ceny pronájmů.
Informace poskytne p. referentka Šutová (kontakt viz výše).

29. 4. 2020: V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE NEBUDEME V ČERVENCI A SRPNU PROSTORY PRONAJÍMAT
 

Volné termíny pronájmů na školní rok 2020/21:


Tělocvičny: velká tělocvična: úterý 14.00 - 15.00, 16.00 - 17.00 hod


Střední a velká učebna: mimo dobu vyučování
 

Ukázky pronajímaných prostor:

 

Malá PC učebna Malá učebna Střední učebna Velká PC učebna Velká učebna

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.