O škole > Veřejné zakázky

Vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu:


Veřejná zakázka malého rozsahu č. 5/2017 - komplexní zajištění školy v přírodě pro 1 třídu žáků 1. stupně (3. ročník) základní školy

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 6/2017 - komplexní zajištění školy v přírodě pro 2 třídy žáků 1. stupně (3. ročník) základní školy

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 7/2017 - komplexní zajištění školy v přírodě pro 9. třídy žáků 2. stupně základní školy

Smlouvy (povinně zveřejňované):

Smlouva o dílo