O škole > Veřejné zakázky

Vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu:

Veřejná zakázka č. 3/2019

Příloha 1

Příloha 2

Smlouvy (povinně zveřejňované):

Smlouva o dílo