O škole > Veřejné zakázky

Vyhlášené veřejné zakázky malého rozsahu:

Veřejná zakázka malého rozsahu č. 4/2018 - mytí oken, rámů, parapetů a horizontálních žaluzií a základní úklid po provedených pracích

Smlouvy (povinně zveřejňované):

Smlouva o dílo