Základní škola > Závěrečné práce

Závěrečné práce vypracovávají žáci ZŠ náměstí Svobody 2 v průběhu 9. ročníku podle pokynu (viz níže) a pod vedením učitelů. Na konci školního roku probíhají obhajoby prací, na kterou žáci zpracují prezentaci práce a ústně práci představují. Obhajoby prací probíhají před komisí složenou z vedoucího práce, dalšího učitele a zástupce vedení školy.

Žáci jsou za svou závěrečnou práci hodnoceni na vysvědčení.

Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku - 2017-18 - aktualizace k 5. 2. 2018

Poznámka k hodnocení závěrečné práce - 2017-18

Formulář hodnocení závěrečné práce žáka 9. ročníku - 2017-18 - aktualizace k 5. 2. 2018

Titulni strana závěrečné práce - 2017-18

Realizační tým závěrečných prací žáků 9. roč. - 2017-18, přehled zadaných závěrečných prací