Základní škola > Závěrečné práce

Závěrečné práce vypracovávají žáci ZŠ náměstí Svobody 2 v průběhu 9. ročníku podle pokynu (viz níže) a pod vedením učitelů. Na konci školního roku probíhá obhajoba závěrečné práce, na kterou žáci zpracují prezentaci práce a ústně práci představují. Obhajoby prací probíhají před komisí složenou z vedoucího práce, dalšího učitele a zástupce vedení školy.

Žáci jsou za svou závěrečnou práci hodnoceni na vysvědčení.

Realizační tým závěrečných prací žáků 9. ročníku

Titulní strana závěrečné práce

Poznámka k hodnocení závěrečné práce

Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku

 

 

 

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.