Základní škola > Závěrečné práce

. BZávěrečné práce vypracovávají žáci ZŠ náměstí Svobody 2 v průběhu 9. ročníku podle pokynu (viz níže) a pod vedením učitelů. Na konci školního roku probíhají obhajoby prací, na kterou žáci zpracují prezentaci práce a ústně práci představují. Obhajoby prací probíhají před komisí složenou z vedoucího práce, dalšího učitele a zástupce vedení školy.

Žáci jsou za svou závěrečnou práci hodnoceni na vysvědčení.

Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku - 2018-19

Poznámka k hodnocení závěrečné práce - 2018-19

Formulář hodnocení závěrečné práce žáka 9. ročníku - 2018-19

Titulni strana závěrečné práce - 2018-19

Přehled témat závěrečných prací 9. A, 9. B

Realizační tým závěrečných prací žáků 9. roč. - 2018-19