Základní škola > Závěrečné práce

Závěrečné práce vypracovávají žáci ZŠ náměstí Svobody 2 v průběhu 9. ročníku podle pokynu (viz níže) a pod vedením učitelů. Na konci školního roku probíhají obhajoby prací, na kterou žáci zpracují prezentaci práce a ústně práci představují. Obhajoby prací probíhají před komisí složenou z vedoucího práce, dalšího učitele a zástupce vedení školy.

Žáci jsou za svou závěrečnou práci hodnoceni na vysvědčení.

Pokyn k závěrečným pracím žáků 9. ročníku ve školním roce 2016/17

Realizační tým a témata prací ve školním roce 2016/17

Titulní list závěrečné práce (ke stažení)