Vážení rodiče,

zápis do 1. tříd pro školní rok 2017/18 se bude konat ve dnech 4. a 5. dubna 2017 od 13.00 do 18.00. Bude možné využít rezervační systém na konkrétní čas.

Ve školním roce 2017/18 budeme otevírat 3 první třídy, všechny s programem ZAČÍT SPOLU.

Upozorňujeme, že podle novely školského zákona je potřeba, aby rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad zahájení povinné školní docházky, přišli na zápis již s doporučením poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k dlouhým objednacím termínům si prosíme vyšetření zajistěte včas.

Dny otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče plánujeme na 24. ledna a 14. března 2017.

V předstihu budou zveřejňovány další informace i formuláře, sledujte prosíme tuto stránku.

Mgr. Michaela Rybářová
ředitelka školy

UPOZORNĚNÍ: Dne 12. 3. 2017 byla upravena Kritéria pro přijetí a formulář Žádost o přijetí

Informace o zápisu do 1. tříd pro škol. r. 2017/18

Kritéria pro přijetí dětí do 1. tříd pro škol. rok 2017/18 - platná od 13. 3. 2017

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání pro škol. rok 2017/18 - platná od 13. 3. 2017

Žádost o odklad začátku povinné školní docházky pro školní rok 2017/18

Příloha k žádosti o přijetí k ZV - dítě mladší 6 let - pro 2017/18