Aktuální změna: 

Termín losování pořadí rozhodného pro přijímání dětí k základnímu vzdělávání se přesouvá na středu 26. 4. 2023 na 9.00. Losování je veřejně přístupné.

 

Informace školy k zápisu pro škol. r. 2023/24:

Zápis do 1. tříd proběhl 18. a 19. dubna 2023, vždy od 13.00 do 18.00

Vyhlášení zápisu, kritéria pro přijetí

Vyhlášení zápisu pro ukrajinské děti, kritéria pro přijetí

Přihlašovací a registrační systém pro zápis do ZŠ na Praze 6: https://jakdoskoly.cz/zapis/ 

(bude spuštěn 20. 3. 2023)

Žádost o odklad začátku povinné školní docházky pro škol. r. 2023/24

Příloha k žádosti o přijetí k ZV - dítě mladší 6 let - pro škol. r. 2023/24

Informace o zápisu do 1. tříd - otázky a odpovědi - aktualizace k 22. 4. 2023

Příručka pro rodiče k zápisům do ZŠ

Příručka pro rodiče k zápisům do ZŠ - anglická verze

Spádovost škol Městské části Praha 6

Desatero pro rodiče před zápisem do 1. třídy

Informační schůzky k novému školnímu roku:

V červnu 2023 proběhnou informační schůzky pro rodiče (termíny budou upřesněny)

1. A - 

1. B - 

1. C - 

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.