19. 6. 2020 Rodičům přijatých dětí byl odeslán 2. informační e-mail (zařazení dítěte do konkrétní třídy, jméno p. učitelky třídní, pozvánka na informační schůzku).

18. 6. 2020 K dnešnímu dni bylo ukončeno přijímání žáků do 1. tříd. Vzhledem k uvolněným místům v kapacitě školy byly celkově do 1. tříd přijaty všechny děti ze spádového obvodu školy i děti s místem trvalého pobytu na Praze 6, které mají ve škole sourozence. Mrzí nás, že jsme nemohli vyhovět dalším rodičům, kteří projevili zájem o vzdělávání svých dětí v naší škole, kapacita tříd je omezená také vzhledem k prostorovým možnostem učeben.

Rodičům přijatých dětí bude v pátek 19. 6. zaslána podrobná informace o dalším postupu včetně rozdělení dětí do tříd a jmen p. učitelek třídních. Vzhledem k hygienickým nařízením, která neumožňují vstup dospělých do budovy školy v době osobní přítomnosti našich žáků (do 26. 6.), nabídneme informační schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků (každá třída zvlášť) v týdnu od 29. 6. 2020, včetně setkání s budoucími p. učitelkami. Více informací v zítřejším e-mailu.

17. 6. 2020  Dodatečné přijetí č. 8

9. 6. 2020 byla rodičům zaslána e-mailem tato informace:

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

obracím se na vás jakožto ředitelka školy, do které jste se rozhodli zapsat své dítě a vaše dítě bylo na naši školu přijato (nebo snad v nejbližším období bude – viz níže). Děkujeme vám za důvěru v naši školu, doufáme, že vaše dítě bude ve škole spokojené, hodně se toho naučí, najde zde dobré kamarády a docházku do školy nebude brát jen jako povinnost, nýbrž a především jako radost.

Obvykle pořádáme po skončení zápisu kroužky Předškoláka, kdy budoucí prvňáčci chodí v květnu a červnu 1 x týdně na kroužek, kde se seznámí se svou budoucí p. učitelkou, prohlédnou si školu, s paní učitelkou si vyzkouší něco málo ze svých dovedností atp.

V letošním roce tento kroužek nebylo možno otevřít, vaše děti však oslovíme jiným způsobem (zatím se prosím nechte překvapit).

Součástí našich obvyklých aktivit bývá také schůzka pro rodiče, a to obvykle na konci školního roku. I zde je vlivem pokynů MŠMT situace mimořádná, neboť umožňuje vstup do budovy pouze žákům. Diskutujeme nyní s hygieniky, jak umožnit setkání s dospělými osobami ve škole (máme toho mnoho, co vám chceme sdělit a vás toho mnoho jistě zajímá). Jakmile zjistíme, v jakém formátu se s vámi můžeme setkat, dáme vám vědět.

V současné době vše připravujeme, prosíme vás tedy o trpělivost, všechny informace se dozvíte (zařazení do tříd dle typu vybraného písma, jména p. učitelek, kde bude třída vašeho dítěte, co máte koupit vy a co pořídí škola, …). Příprava nemůže být ještě ukončena také proto, že ještě neskončilo přijímací řízení.

Podařilo se nám již přijmout všechny „spádové“ děti a dokonce i 2 děti „šestkové“ se sourozencem u nás. Na přijetí tak už čekají jen 4 děti z 2. kritéria. Čekáme teď na uvolnění míst přijetím některých našich žáků na víceletá gymnázia (jednotné přijímací zkoušky se konají 9. června), a věříme, že se nám čekající „šestkové“ děti se sourozencem podaří přijmout. Proto také vám, jejich rodičům již zasíláme tento první informační e-mail.

Těšíme se na vás i vaše děti.

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy/principal

9. 6. 2020    Dodatečné přijetí č. 7

2. 6. 2020    Dodatečné přijetí č. 6

1. 6. 2020    Dodatečné přijetí č. 5

28. 5. 2020  Dodatečné přijetí č. 4

22. 5. 2020  Dodatečné přijetí č. 3

21. 5. 2020  Dodatečné přijetí č. 2

19. 5. 2020  Dodatečné přijetí č. 1 

15. 5. 2020  Informace o dalším postupu v přjímání do 1. tříd po 15. 5. 2020

15. 5. 2020  Seznam přijatých uchazečů do 1. tříd

9. 5. 2020:

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

na prosbu několika z vás podáváme informace o současném postupu při přijímání dětí do 1. tříd. 

1. Dne 15. 5. 2020 zveřejníme prvních 66 přijatých dětí, což však nemusí být jen prvních 66 vylosovaných (mezi nimi totiž mohou být děti, kterým bude do 15. 5. vyřízen odklad, nebo se rodiče rozhodnou pro jinou školu a svoji žádost o přijetí u nás vezmou zpět).

2. Pokud registrační kód svého dítěte dne 15. 5. 2020 na "Oznámení o přijetí" nenajdete, vyčkejte prosíme na další postup. I zde může dojít k posunu (odklady, zpětvzetí). Pokud ne, obdržíte písemné rozhodnutí o nepřijetí (odeslání cca 22. 5. 2020).

3. Budete-li 15. 5. 2020 přijati na jinou školu, ale přesto chcete vyčkat, zda se neuvolní místo na naší škole, nepředávejte škole, která vaše dítě přijala, zápisový lístek ani zpětvzetí žádosti, kterou jste podali k nám. Škole, která vás přijala, však tuto informaci oznamte (stačí e-mailem), místo na škole neztrácíte.

4. Předpoklad uvolnění míst na ZŠ náměstí Svobody 2:

a) v kritériích 1 a 2 žádá o odklad 8 dětí, tzn. že v případě udělení odkladu se uvolní 8 míst,

b) dne 9. června se uskuteční přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, které konají zájemci z 5. a 7. tříd, v případě přijetí se uvolní další místa (obvykle 10 až 15 míst).

Mrzí nás, že v současné době nejsme schopni podat přesný počet možných volných míst, nesmíme však překročit povolenou kapacitu, tj. celkově 600 dětí ve škole. Rádi bychom vyhověli co největšímu počtu zájemců o naši školu.

5. Postup pro přijímání od 18. 5. 2020:

a) prosíme všechny rodiče dětí, přijatých Oznámením dne 15. 5. 2020, kteří mají zájem do naší školy nastoupit, aby v pondělí 18. 5. mezi 14.00 až 16.00 přišli do školy podat Zápisový lístek;

b) rodiče u nás přijatých dětí, které byly přijaty i na jinou školu a chtějí na ni nastoupit, podají Zápisový lístek na vybrané škole spolu se Zpětvzetím žádosti o přijetí k nám (školy si již Zpětvzetí předají mezi sebou navzájem),

c) rodiče, jejichž děti byly přijaty k nám, ale rodiče chtějí vyčkat, zda se přece jen neuvolní místo na škole, kterou preferovali, prosíme, aby nám tuto skutečnost oznámili (= místo u nás neztrácíte, jen počkáme, zda vaše dítě přijmou jinde),

d) v případě uvolnění místa na naší škole oslovujeme postupně jednotlivé rodiče dle pořadí při losování (e-mailem či telefonicky) s nabídkou přijetí.

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na p. zástupkyni Mgr. Lenku Šmejkalovou (lenka.smejkalova@zs-ns2.cz), která má přijímání dětí do 1. tříd v kompetenci.

 

5. 5. 2020:

Protokol z losování 

 

4. 5. 2020:

Vážení rodiče,

aktualizujeme dokumenty k přijímaní dětí do 1. tříd. Zvláště upozorňujeme:

1. Vzhledem k předpokládanému uvolnění míst v ZŠ (stěhování žáků) navyšujeme počet přijímaných žáků ze 60 na 66.

2. Termín losování pořadí rozhodného pro přijímání dětí do 1. tříd je stanoven na úterý 5. 5. 2020 ve 13.00. Losování je veřejně přístupné, v případě zájmu se dostavte do 12.55 před budovu školy a telefonicky kontaktujte hospodářku školy (tel. 226 233 600).

3. Termín vyvěšení rozhodnutí o přijetí zůstává stejný (15. 5. 2020), mění se čas (namísto 10.00 bude rozhodnutí vyvěšeno ve 12.00).

Kritéria pro přijetí dětí do 1. tříd pro škol. rok 2020/21 - aktualizováno ke 4. 5. 2020

Informace o zápisu do 1. tříd pro škol. rok 2020/21 - aktualizováno ke 4. 5. 2020

Další informace:

Spádovost škol Městské části Praha 6

Příručka ÚMČ Praha 6 k zápisu do ZŠ

Desatero pro rodiče před zápisem do 1. třídy

Žádost o odklad zahájení školní docházky pro škol. r. 2020/21

Potřebujete-li upřesnění či objasnění k zápisu do 1. tříd, obracejte se na HŠ p. Jitřenku Pavlů (info@zs-ns2.cz, tel. 226 233 600 v pracovních dnech od 9.00 do 13.00).

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.