Platby

Kam jakou platbu posílat?


PŘEDČÍSLÍ (např. 22 nebo 88) předřaďte před identifikační číslo dítěte - vznikne tak variabilní symbol, díky kterému škola rozliší na co a od koho dostala platbu na svůj účet.
 

Číslo účtu Předčíslí pro platbu Příklad variabilního symbolu
dítěte s identifikačním číslem 3Ab6g
     
Školní jídelna 2853678349/0800  Stravné:                      22 223Ab6g
       
Škola 169164369/0800  Družina:                      33 333Ab6g
 Školy v přírodě:           44 443Ab6g
   
 Zájezdy:                      66 663Ab6g
   
 Třídní fond, pomůcky:   88 883Ab6g
   
 Sponzorské dary:         11 113Ab6g