Platby

Kam jakou platbu posílat?


PŘEDČÍSLÍ (např. 22 nebo 88) předřaďte před identifikační číslo dítěte - vznikne tak variabilní symbol, díky kterému škola rozliší na co a od koho dostala platbu na svůj účet.
 

Číslo účtu Předčíslí pro platbu   Příklad variabilního symbolu
dítěte s identifikačním číslem 3Ab6g
       
Školní jídelna 2853678349/0800

Stravné:                           

22 223Ab6g
         
Škola 169164369/0800

Družina:                          

33 333Ab6g

Školy v přírodě:             

44 443Ab6g
  55  

Zájezdy:                          

66 663Ab6g
  77  

Třídní fond, pomůcky:   

88 883Ab6g
     

Sponzorské dary:          

11 113Ab6g