Platby

Kam jakou platbu posílat?


PŘEDČÍSLÍ (např. 22 nebo 88) předřaďte před identifikační číslo dítěte - vznikne tak variabilní symbol, díky kterému škola rozliší na co a od koho dostala platbu na svůj účet.
 

Číslo účtu Předčíslí pro platbu   Příklad variabilního symbolu
dítěte s identifikačním číslem 3Ab6g
       
Školní jídelna 2853678349/0800

Stravné:                           

22 223Ab6g
         
Škola 169164369/0800

Družina:                          

33 333Ab6g

Školy v přírodě:             

44 443Ab6g

Zájezdy:                          

66 663Ab6g
Plavání: 77 773Ab6g

Třídní fond, pomůcky:

88 883Ab6g

Sponzorské dary:          

11 113Ab6g
Nadační fond 115-1753030217/0100

Příspěvek NF

00 003Ab6g

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.