Stravování ve školní jídelně-výdejně se řídí Vnitřním řádem školní jídelny-výdejny.