Poradenský tým > Prevence

Školní metodičky prevence: Ing. Eva Jeřábková (eva.jerabkova@zs-ns2.cz)

                                              Ing. Marcela Tůmová (marcela.tumova@zs-ns2.cz)

                    

Konzultace se žáky a rodiči je možná v libovolném termínu po předchozí domluvě.

ŠKOLNÍ METODIČKA PREVENCE

 • zajišťuje semináře a odborné přednášky v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro žáky, rodiče a ostatní pedagogické pracovníky
 • spolupracuje s vedením školy a s členy poradenského týmu v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • spolupracuje s ostatními pedagogy v oblasti diagnostické činnosti a při řešení problémů s výskytem sociálně patologických jevů
 • poskytuje žákům a rodičům intervenci v krizových situacích výskytu sociálně patologických jevů
 • organizuje adaptační výjezdy žáků 6. tříd
 • zajišťuje finanční prostředky přidělované z grantů pro aktivity v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • zpracovává preventivní plán školy, koordinuje jeho realizaci s ostatními pedagogickými pracovníky a vyhodnocuje jeho plnění
 • spolupracuje s odbornými pracovišti v oblasti prevence sociálně patologických jevů
 • organizuje schůzky s rodiči a účastní se řešení problémů souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů
   

Preventivní program školy - 2023/24

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.