Poradenský tým > Prevence

Informace k aktuální situaci - 14. 1. 2023

 

Školní metodička prevence: Ing. Eva Jeřábková - eva.jerabkova@zs-ns2.cz                             

Konzultace se žáky a rodiči je možná v libovolném termínu po předchozí domluvě.
 
Školní metodička prevence

- zajišťuje semináře a odborné přednášky v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro žáky, rodiče a ostatní pedagogické pracovníky
- spolupracuje s vedením školy a s členy poradenského týmu v oblasti prevence sociálně patologických jevů
- spolupracuje s ostatními pedagogy v oblasti diagnostické činnosti a při řešení problémů s výskytem sociálně patologických jevů
- poskytuje žákům a rodičům intervenci v krizových situacích výskytu sociálně patologických jevů
- organizuje adaptační výjezdy žáků 6. tříd
- zajišťuje finanční prostředky přidělované z grantů pro aktivity v oblasti prevence sociálně patologických jevů
- zpracovává preventivní plán školy, koordinuje jeho realizaci s ostatními pedagogickými pracovníky a vyhodnocuje jeho plnění
- spolupracuje s odbornými pracovišti v oblasti prevence sociálně patologických jevů
- organizuje schůzky s rodiči a účastní se řešení problémů souvisejících s výskytem sociálně patologických jevů
 

Preventivní program školy - 2022/23

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.