Poradenský tým > Sociální pedagožka

Sociální pedagožka: Denisa Fialová, DiS.

Kontakt: denisa.fialova@zs-ns2.cz

Konzultace s rodiči i dětmi: po předchozí domluvě a vždy v době třídních schůzek a konzultací.

 

SOCIÁLNÍ PEDAGOŽKA

  • podporuje zájem o vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků
  • poskytuje podporu žákům v obtížných situacích
  • zajišťuje pomoc žákům s přípravou na školní výuku a s motivací ke studiu
  • podporuje smysluplné trávení volného času (ve spolupráci s nevládními neziskovými organizacemi a školou)
  • napomáhá rodinám s orientací existujících podpor a systému finanční podpory na aktivity žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí
  • spolupracuje a konzultuje se školním poradenským týmem (výchovná poradkyně, školní psycholožka, metodikem prevence a speciálními pedagogy)

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.