O škole > Historie školy

Naše škola byla slavnostně otevřena 28. září 1930 za účasti primátora měst pražských Dr. Karla Baxy a místního starosty p. J. Čecha. Odděleně byli vyučováni chlapci a dívky, o čemž svědčí i dosud dochované nápisy na portálech dveří.

K 90. výročí založení školy (září 2020) připravujeme podrobnější informaci o historii školy a vyzýváme bývalé žáky školy i jiné pamětníky k laskavému zapůjčení dobových materiálů, fotografií či vlastních vzpomínek.