O škole > Veřejná služba

V rámci sociálního projektu Městské části Praha 6 „Veřejná služba“ naše škola realizuje ve školním roce 2013/14 tyto projekty:

Děti dětem:

Spolupráce s Nadačním fondem Dětský úsměv, Sulická 120, Praha 4 – Krč

 • škola spolupracuje s Nadačním fondem dlouhodobě (již od roku 2001)
 • prostřednictvím fondu se podílí na všestranné pomoci dětem umístěným v Dětském centru s komplexní péčí a podpůrnou rodinnou terapií
 • předmětem spolupráce je realizace projektu Děti dětem (společné organizování charitativních výstav/trhů, z jejichž výtěžků je část věnována Nadačnímu fondu; návštěvy žáků školy v Dětském centru)
 • působnost centra je pro celé město Praha, tzn. i pro děti z Prahy 6

Spolupráce s občanským sdružením APLA Praha, střední Čechy, o. s., Na Truhlářce 24, Praha 8

 • občanské sdružení podporuje odbornou pomoc lidem s poruchami autistického spektra a spoluvytváří podmínky pro všestrannou a konkrétní podporu jejich rodin
 • předmětem spolupráce je realizace projektu Děti dětem (společné organizování charitativních výstav/trhů, z jejichž výtěžků je část věnována občanskému sdružení)
 • konkrétní určení výtěžku je předmětem společné dohody, přednostně bude pomoc určena klientům z Prahy 6

 

Senioři kolem nás:

Spolupráce s Pečovatelskou službou Prahy 6, Břevnovská 4, Praha 6

 • kulturní vystoupení dětí pro seniory v DPS
 • výroba dárků pro seniory

Spolupráce s Domovem seniorů Elišky Purkyňové, Šolínova 3, Praha 6

 • kulturní vystoupení dětí pro seniory v DPS
 • výroba dárků pro seniory

 

Historie kolem nás:

Spolupráce s Českým svazem bojovníků za svobodu

 • předmětem spolupráce je dobrovolnická péče našich žáků o údržbu památníků a památníčků bojovníků za svobodu na Praze 6 včetně předávání informací veřejnosti na tabuli na Vítězném náměstí; členové svazu připomínají našim žákům na každoročních besedách minulost českého národa a potřebu zachování historické paměti