Školní družina > Dokumenty > Vnitřní řád

Vnitřní řád školní družiny upravuje práva a povinnosti žáků a rodičů, provoz a vnitřní režim ŠD (zápis žáků, odhlašování, omlouvání nepřítomnosti apod.), podmínky bezpečnosti a zacházení s majetkem ŠD.

Vnitřní řád školní družiny

Směrnice k úplatě za zájmové vzdělávání ve školní družině

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání pro škol. rok 2023/24

 

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.