Školní družina > Dokumenty > Vnitřní řád

Vnitřní řád školní družiny upravuje práva a povinnosti žáků a rodičů, provoz a vnitřní režim ŠD (zápis žáků, odhlašování, omlouvání nepřítomnosti apod.), podmínky bezpečnosti a zacházení s majetkem ŠD.

Vnitřní řád školní družiny

Směrnice k úplatě za zájmové vzdělávání v ŠD

Stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání - pro 2018-19