Kroužky > Florbal

2021/22

Kroužek florbalu probíhá

ČTVRTEK

14:00 – 14:55

1. – 2. TŘÍDA

ČTVRTEK

15:05 – 16:00

3. – 5. TŘÍDA

První hodina                     30.9.2021

Přihlášku zájemci naleznou na www.florbalprodeti.cz

Poslední hodina proběhne 26.5.2022

Průběh kroužku

Vyzvedávání dětí:

Náš kroužek začíná vyzvednutím všech přihlášených v družině školy, případně na smluveném místě s těmi, kdo do družiny nedochází. Po ukončení lekce budou děti opět navráceny zpět do družin. Pokud budou děti po ukončení kroužku odcházet domů sami, je potřeba odevzdat trenérovi písemný souhlas o převzetí odpovědnosti za své dítěte po ukončení kroužku.

Můj syn/dcera bude po ukončení kroužku florbalu odcházet sám/a domů. Já Eliška Kroužková narozena 10.9.1983 přebírám odpovědnost za svého syna/dceru Petra Kroužka narozeného 13.5.2010“ Podpis ………………

Cíl a průběh kroužku:

Hlavním cílem našich kroužků je seznámit děti se sportem, naučit je základní pohybové dovednosti a základní florbalové dovednosti (práci s hokejkou a míčkem, vnímání kolektivní hry, základní pravidla florbalu ….) U všech dětí je dbáno na správnou koordinaci těla a celkovou sportovní všestrannost.

Každý kroužek začíná rozběháním v podobě pohybových her následované protažením pomocí atletické abecedy. Následuje část tréninku, která je zaměřena na florbalové cvičení pro rozvíjení základních florbalových dovedností. Poslední část tréninku je samotná hra, do které se snažíme přenést nově naučené dovednosti.

Nutné vybavení:

· Sportovní oblečení do tělocvičny - jako na tělocvik

· Pevná sálová obuv

· Florbalová hokejka – v prvních hodinách je možno si zapůjčit hokejku erární od pana trenéra, následně je třeba si zakoupit hokejku vlastní. Veškeré vybavení s klubovou slevou naleznete na www.olympshop.cz

· Pití, které je nedílnou součástí všech sportů

Na co se mohou Vaše děti těšit:

· Meziškolní florbalové turnaje kroužků

Příměstské florbalové kempy - pro děti docházející na naše kroužky připravujeme florbalové příměstské kempy, na kterých rozvíjíme sportovní a pohybové dovednosti zábavnou formou.

Bližší informace o turnaji kroužků a příměstských florbalových kempech naleznete na www.florbalprodeti.cz

 

Ing. Staněk Tomáš

Olymp Florbal

Tel. 734 601 082

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.