Poradenský tým > Speciální pedagožky

Speciální pedagožka:  Mgr. Jana Jelínková

Kontakt: jana.jelinkova@zs-ns2.cz

Konzultace s rodiči i dětmi: po předchozí domluvě a vždy v době třídních schůzek a konzultací.Speciální pedagožka:  Mgr. Dominika Hošová

Kontakt: dominika.hosova@zs-ns2.cz

Konzultační hodiny pro rodiče: po předchozí domluvě a vždy v době třídních schůzek a konzultací.SPECIÁLNÍ PEDAGOŽKY

  • pracují s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a ty, které potřebují poskytnout podpůrné a vyrovnávací opatření a zvýšenou  individuální péči,
  • provádějí depistáž (cílené a včasné vyhledávání dětí) buď na základě upozornění, žádosti učitelů nebo podle vlastních postřehů,
  • provádějí diagnostiku – školní zralosti, specifických poruch učení i diagnostiku jiných problémů našich dětí,
  • pomáhají učitelům s tvorbou plánů pedagogické podpory pro žáky, které mají v péči, pravidelně vyhodnocují výsledky, kterých děti dosáhly a stanovují další způsoby práce s nimi,
  • realizují reedukační činnost - spočívá v rozvíjení a posilování oslabených funkcí jednotlivých dětí různými metodami a formami tak, aby byla co nejúčinnější pro každé dítě, ale také pro děti zábavná,
  • spolupracují s třídními učiteli a učiteli dalších předmětů, doporučují způsob práce s dítětem i všechna zohlednění při požadavcích a hodnocení, která jsou potřebná,
  • dle potřeby pomáhají učitelům sestavovat i individuální vzdělávací plán žáka,
  • konzultují s rodiči dětí – provádějí zácvik práce s reedukačními materiály, ukazují rodičům metody a formy práce konkrétně s dětmi (lépe se orientují v domácí přípravě), seznamují s pokroky i případnými dalšími potřebami procvičování i jeho způsoby (rodiče mohou kdykoliv přijít a sledovat reedukační péči u svého dítěte),
  • spolupracují s výchovnou poradkyní, psycholožkou, metodičkou prevence a školskými poradenskými zařízeními.


 

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.