Základní škola > Akce školy

Adaptační kurz našich nejmenších

Naši prvňáčkové prožili krásné společné dny ve sportovním areálu Sportcentrum Hostivice v době od 21. – 23. 9. 2021. Všechny třídy – Sýkorky 1. A, Krtečci 1. B a Piráti 1. C putovaly za pokladem, prozkoumávaly okolí, sportovaly v hale, tančily, zpívaly a užily si spoustu legrace. Počasí bylo…

Dětské dopravní hřiště

Dne 15. září vyrazili naši čtvrťáci na Dětské dopravní hřiště DDM Praha 6, které se nachází na Vypichu. Praktická i teoretická výuka pro žáky 4. tříd zde probíhá během školního roku v dopoledních hodinách. Podzimní návštěva byla naše první, zjistili jsme, co všechno se budeme muset naučit, abychom…

Pěšky do školy

  ! AKCE PĚŠKY DO ŠKOLY ! V červeném jsme letos po koroně opět vyběhli s úsměvem PĚŠKY do školy. Veselých sloganů od žáků nebylo málo.  Choďte pěšky, nebolí to, říkali to i Cvrčci.        

Plavecký výcvik

Druhé a třetí třídy tento školní rok zahájily doslova "skokem do bazénu". Plavecký výcvik v hotelu Axa si všichni užívají a svědomitě trénují. Věřím, že týdenní kurz nás posílí.           

Vítání prvňáčků

V úterý 1. 9. 2020 začal slavnostně nový školní rok 2021–2022. Ve školní hale paní ředitelka přivítala nové prvňáčky, kteří do školních lavic zasednou úplně poprvé. Letos jich je celkem 64. Pro děti byl poté připraven program, zatímco rodiče dostali podrobné informace k organizaci vyučování na…

Výlet 2. A + 3. B

Žáci ze tříd 2. A a 3. B se vydali do HistoryParku, kde si vyzkoušeli práci archeologů a následně se vydali po stopách praotce Čecha na horu Říp. Výlet se moc vydařil.

Den dětí

Dne 1. 6. se uskutečnil Den dětí ve Stromovce. Tuto akci zorganizovali zástupci Žákovského parlamentu 2. stupně pro děti na 1. stupni. Všichni se sešli v 9 hodin na Psí louce, kde na už čekala připravená stanoviště. Akce trvala celé dopolední vyučování a děti plnily sportovní úkoly, například:…

Učíme se prožitkem

  Po návratu do školních lavic žáci šestého ročníku a žáci 7. A absolvovali preventivní program na téma šikany formou interaktivního divadelního představení. Celkem se uskutečnila 3 představení. Herci divadla Forum představili divadelní představení, které žáci shlédli. Podruhé žáci do představení…

Příběhy našich sousedů

24.5.2021
     Do projektu Příběhy našich sousedů jsme se letos připojili na konci září 2020. Projektu se účastnili žáci ze třídy 8. B. Naším pamětníkem se stal velký optimista pan Vojtěch Petr. Život pana Vojtěcha Petra je svázán s Prahou 6, kde žil ve svém dětství. Chodil na ZŠ v tehdejší Žukovově ulici a…

Hudební soutěž

Na naší škole se poprvé konala online pěvecká a instrumentální soutěž. Děkujeme všem žákům, kteří se zúčastnili a gratulujeme výhercům! Poděkování také patří třídním učitelkám, které pečlivě vybraly soutěžící. Zároveň děkujeme porotě a panu učiteli Františku Valenovi za nelehký úkol při výběru…

Online úniková hra Fakescape – Unikni fake news pro žáky 8.

Ve čtvrtek 13. května žáci 8. A a 8. B úspěšně vyřešili online únikovou hru Fakespace a unikli fake news. Žáci se mohli tohoto programu zúčastnit díky projektu Poznáváme nástrahy internetu II financovaného z grantu O2 Chytrá škola.

Beseda Čtení z knihy Online ZOO pro žáky 1. ročníku

Ve středu 12. května se naši prvňáčci zúčastnili besedy Čtení z knihy Online ZOO, kterou jsme pro žáky mohli uspořádat díky projektu Poznáváme nástrahy internetu II financovaného z grantu O2 Chytrá škola.

Poetické setkání – recitační soutěž u nás ve škole

Jak se říká: “Březen je měsíc knihy“. Tohoto hesla se naše škola drží a činí v tom ty správné kroky. V letošním roce poněkud netradičně – ONLINE. Právě v této době proběhla třídní kola recitační soutěže. Žáci si procvičili paměť a ve své třídě přednášely naučené texty. Vybrali ze svých řad ty…

Pasování na čtenáře

V den rozdávání prvního vysvědčení naše škola tradičně pořádá PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE. V minulých letech se slavnost pořádala za přítomnosti rodičů. V letošním školním roce, s ohledem k současné situaci, měli rodiče možnost sledovat své děti při slavnostním pasování na čtenáře prostřednictvím…

Dobrý skutek

Třída 2.A se zapojila do dobrovolné akce sběru pyžamek pro hospitalizované děti Dětské nemocnice v Brně. Jsme rádi, že jsme touto sbírkou udělali dobrý skutek. Zároveň přejeme, aby si děti našich darovaných pyžamek užily co nejméně a vrátily se co nejdříve do svých domovů. Ze srdce přejí SKŘÍTCI z…

Odborně tematická setkání rodičů

  Odborně tematická setkání rodičů prvňáčků s externím odborníkem a zástupci školy V rámci projektu Společným vzděláváním ke společnému soužití 3 (SVSS 3) financovaného z Operačního programu Praha pól růstu ČR a spolufinancovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů se ve dnech 30.…

Četba z vánoční knížky

Třídu 2. A navštívila spisovatelka Katarína Fiala. Četba z vánoční knížky Úžasné Vánoce Matyáše Kotrby doplněná příjemným programem se dětem moc líbila.                                                                                                            Mgr. Andrea Havlíková, tř. uč. 2. A

90 let výročí naší školy

Dne 30. 9. 2020 jsme si exkurzním a projektovým dnem připomněli 90 leté výročí naší školy. Projektu se zúčastnily všechny třídy a žáci se seznámili s devadesátiletou historií naší školy. Původně jsme si představovali velkolepou oslavu, ale vzhledem k okolnostem si toto výročí připomněli žáci ve…

Prevence pokračuje

Ve 2. pololetí minulého školního roku se z důvodu epidemiologické situace neuskutečnily programy primární  prevence pro žáky 3 - 5 tříd. Lektoři z prevcentra, kteří tyto programy realizují nám nabídli termíny hned na září a začátek října. 

Plavecký výcvik

  Druhý zářijový týden zahájili žáci 2. A a 3. B týdenní plavecký výcvik druhých a třetích ročníků v letošním školním roce. Plavání probíhalo v plavecké škole Betynka v bazénu AXA, kde děti odplavaly celkem 20 hodin. V průběhu celého týdne se zdokonalovaly ve splývání, dýchání do vody, v…

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.