Základní škola > Projekty školy > Společně se učíme 2 - projekt OP VVV

Společně se učíme 2 - projekt OP VVV

SPOLEČNĚ SE UČÍME 2

 

Naše Základní škola a Mateřská škola, Praha 6, náměstí Svobody 2 získala finanční dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) na realizaci dvouletého projektu s názvem SPOLEČNĚ SE UČÍME 2 v celkové výši 2.619.121 Kč.

Realizace projektu pod registračním č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009475 byla zahájena 1. září 2018, potrvá 24 měsíců a bude ukončena 31. srpna 2020. (v souvislosti se situací v ČR a uzavření škol kvůli Covid-19 - je projekt prodloužen cca do ledna 2021)

Projekt navazuje na úspěšnou předchozí realizaci projektu SPOLEČNĚ SE UČÍME.

Projekt, realizovaný na základní i mateřské škole, je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu vzdělávacích i rozvojových aktivit, i podporu dětí ohrožených školním neúspěchem, a na spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Cílem projektu je především poskytnout dětem a žákům větší personální podporu, zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, rozvoj kompetencí v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání pedagogických pracovníků a rozvoj osobních a sociálních kompetencí dětí. Dále podpořit inkluzivní klima a komunitní charakter základní i mateřské školy, rozvoj v oblasti využívání nových výukových metod, profesní růst pedagogických pracovníků a volnočasové aktivity formou školních klubů.

 

 

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.