Základní škola > Informace k přístupu do třídních stránek > Žákovský účet a přístup

Žákovský účet a přístup žáka do třídních stránek

 

A) Přístup s účtem Google a používání emailu
 

 • žák se dostane do třídních stránek přes školou vytvořený účet ve formátu jmeno.prijmeni@zs-ns2.cz, resp. zXXXXXXXa@zs-ns2.cz,

 • jedná se o účet Google pod naší školní doménou,

 • žák může využívat základní služby (G suite).

 

Základní služby G Suite pro vzdělávání:

 • E-mail,

 • Disk (cloudové uložiště),

 • Dokumenty (textový editor, tabulky, prezentace, grafický editor, formuláře)

 • Učebna (virtuální třída),

 • Skupiny (hromadná komunikace, např. skupina „ucitele@zs-ns2.cz“,

 • Weby,

 • Sociální síť Google+ (typu Facebook) máme pro všechny žáky i zaměstnance naší školy zablokované.

 

Podoba emailové adresy:

Na základě již zmiňovaného nařízení o ochraně osobních údajů EU GDPR  jsou přihlašovací údaje žáků a rodičů uváděny ve tvaru uvedeném níže, přičemž X = variabilní symbol používaný pro platby, z = žák, r = rodič, a = matka, b = otec:

zXXXXXXX@zs-ns2.cz
rXXXXXXXa@zs-ns2.cz
rXXXXXXXb@zs-ns2.cz

 

Heslo:

Jelikož se jedná o přístup do třídních stránek na základě přihlášení se přes email, je důležité dbát na nastavení silného hesla. Vhodné heslo musí být pro žáka nebo rodiče zapamatovatelné s důrazem na doporučení, resp. pravidla pro zvýšení jeho síly. Doporučuje se heslo si nikam nezapisovat, neukládat a nikomu ho nesdělovat. Dále se nedoporučuje používat jedno heslo pro více služeb a přístupů. Více informací zde.

Silné heslo:

 • prodloužení hesla,

 • používán různých znaků (velkých písmen, číslic),

 • nahodilost, nesourodost použitých slov (např. heslo tvořené čtyřmi náhodnými slovy je silnější než kratší složitější heslo tvořené s využitím nejrůznějších symbolů).

Slabší heslo:

 • krátké heslo,

 • velké první písmeno,

 • krátké číslo na konci,

 • náhrady písmen za číslice (5 místo ř, 0 místo písmena O, apod.).

Velmi slabé heslo:

 • krátké heslo,

 • primitivní heslo (např. 12345),

 • datum nebo jméno někoho blízkého,

 • běžné slovo.

V případě, že žák zapomene své heslo, obrátí se na správkyni webových stránek školy, která mu heslo obnoví.

Před ukončením činnosti se nezapomeňte vždy odhlásit z třídních stránek. Po odhlášení se z třídních stránek se vám ukáže následující okno, které vás z hlediska bezpečnosti upozorňuje na to, že jste byli odhlášení z třídních stránek, nikoliv však z emailového účtu. Jestliže se chcete rovnou odhlásit i z emailu, zvolte „Odhlásit“. Jestliže ne, klikněte na „Zavřít“ nebo na křížek vpravo nahoře.
 

Výmaz účtu Google

Odchodem žáka z naší školy dojde k výmazu jeho účtu Google a případně i účtů Google vytvořených školou pro rodiče žáka (v případě, že rodiče na škole mají více dětí, k vymazání dojde až s odchodem nejmladšího dítěte).

Doporučujeme uživatelům školního emailu si případné potřebné dokumenty stáhnout z cloudového uložiště Disk.

 

B) Přístup s vygenerovaným specifickým kódem (bez účtu Google)
 

 • žák se dostane do třídních stránek prostřednictvím vygenerovaného specifického kódu,

 • žákovi nebude vytvořen účet Google,

 • žák nemůže využívat služby G suite (vypsané výše).

Tento specifický kód bude žákovi vygenerován počítačem a bude unikátní. Na základě něho se žák dostane do třídních stránek. Nedojde k provázání se žádným emailovým účtem.

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.