Základní škola > Informace k přístupu do třídních stránek > Rodičovský účet a přístup

Rodičovský účet, propojení se žákovským účtem a přístup rodiče do třídních stránek

 

A) Přístup s vlastním emailovým účtem
 

 • rodič se dostane do třídních stránek,

 • rodič se nedostane do virtuální třídy „Google učebna“ svého dítěte jestli používá emailový účet jinde než na gmail.com (není možné propojení),

 • z pohledu školy není nutné, aby se rodič dostal do virtuální třídy svého dítěte.


Přiřazení k dítěti

Rodič si může sám zvolit ze dvou způsobů:

a) prostřednictvím odkazu poslaného na email žáka, který posléze přepošle rodiči – je nutná komunikace mezi rodičem a dítětem (rodič je závislý na přeposlání odkazu jeho dítětem), jinak se však jedná o rychlou elektronickou cestu,

b) prostřednictvím formuláře s podpisem a odevzdáním ve škole – i zde je nutná komunikace mezi rodičem a dítětem, je potřebné formulář odevzdat třídnímu učiteli (formulář dostali rodiče na třídních schůzkách v září nebo jim byl/bude doručen po dětech).

Ve formuláři můžete uvést jednu nebo i dvě emailové adresy pro přiřazení k dítěti, myšleno jako email matky a otce.

 

B) Přístup s rodičovským Google účtem registrovaným školou
 

 • škola nabízí rodičům (otec, matka) vytvoření školních účtů ve tvaru jmeno.prijmeni@zs-ns2.cz, resp. rXXXXXXXa@zs-ns2.cz,

 • v tomto případě dojde k automatickému přiřazení k dítěti,

 • rodič se dostane do třídních stránek,

 • rodič se dostane do virtuální třídy „Google učebna“ svého dítěte,

 • rodič může využívat základní služby G-suite.
   

Základní služby G Suite pro vzdělávání:

 • E-mail,

 • Disk (cloudové uložiště),

 • Dokumenty (textový editor, tabulky, prezentace, grafický editor, formuláře)

 • Učebna (virtuální třída),

 • Skupiny (hromadná komunikace, např. skupina „ucitele@zs-ns2.cz“,

 • Weby,

 • Sociální síť Google+ (typu Facebook) máme pro všechny žáky i zaměstnance naší školy zablokované.

 

Podoba emailové adresy:

Na základě již zmiňovaného nařízení o ochraně osobních údajů EU GDPR jsou přihlašovací údaje žáků a rodičů ve tvaru uvedeném níže, přičemž X = variabilní symbol používaný pro platby, z = žák, r = rodič, a = matka, b = otec:

zXXXXXXX@zs-ns2.cz
rXXXXXXXa@zs-ns2.cz
rXXXXXXXb@zs-ns2.cz

 

Heslo:

Jelikož se jedná o přístup do třídních stránek na základě přihlášení se přes email, je důležité dbát na nastavení silného hesla. Vhodné heslo musí být pro žáka nebo rodiče zapamatovatelné s důrazem na doporučení, resp. pravidla pro zvýšení jeho síly. Doporučuje se heslo si nikam nezapisovat, neukládat a nikomu ho nesdělovat. Dále se nedoporučuje používat jedno heslo pro více služeb a přístupů. Více informací zde.

Silné heslo:

 • prodloužení hesla,

 • používán různých znaků (velkých písmen, číslic),

 • nahodilost, nesourodost použitých slov (např. heslo tvořené čtyřmi náhodnými slovy je silnější než kratší složitější heslo tvořené s využitím nejrůznějších symbolů).

Slabší heslo:

 • krátké heslo,

 • velké první písmeno,

 • krátké číslo na konci,

 • náhrady písmen za číslice (5 místo ř, 0 místo písmena O, apod.).

Velmi slabé heslo:

 • krátké heslo,

 • primitivní heslo (např. 12345),

 • datum nebo jméno někoho blízkého,

 • běžné slovo.

V případě, že žák zapomene své heslo, obrátí se na ICT koordinátora školy, který mu heslo obnoví.

Před ukončením činnosti se nezapomeňte vždy odhlásit z třídních stránek. Po odhlášení se z třídních stránek se vám ukáže následující okno, které vás z hlediska bezpečnosti upozorňuje na to, že jste byli odhlášení z třídních stránek, nikoliv však z emailového účtu. Jestliže se chcete rovnou odhlásit i z emailu, zvolte „Odhlásit“. Jestliže ne, klikněte na „Zavřít“ nebo na křížek vpravo nahoře.
 

Výmaz účtu Google

Odchodem žáka z naší školy dojde k výmazu jeho účtu Google a případně i účtů Google vytvořených školou pro rodiče žáka (v případě, že rodiče na škole mají více dětí, k vymazání dojde až s odchodem nejmladšího dítěte).

Doporučujeme uživatelům školního emailu si případné potřebné dokumenty stáhnout z cloudového uložiště Disk.

 

C. Přístup s vygenerovaným specifickým kódem (bez účtu Google)
 

 • rodič neposkytne škole svůj emailový účet ani mu účet nebude vytvořen školou,

 • rodiči bude vygenerován specifický login,

 • rodič se dostane do třídních stránek svého dítěte,

 • rodič se nedostane do virtuální učebny „Google classroom“ svého dítěte,

 • z pohledu školy není nutné, aby se rodič dostal do virtuální třídy svého dítěte.

Tento specifický kód bude rodiči vygenerován počítačem a bude unikátní. Na základě něho se rodič dostane do třídních stránek. Nedojde k provázání se žádným emailovým účtem.

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.