Základní škola > Akce školy > Divadelní představení pro žáky i rodiče

Divadelní představení pro žáky i rodiče

29.4.2024

Dne 29. dubna proběhlo v naší škole ve večerních hodinách interaktivní představení pro rodiče a jejich děti s názvem „Slyšíš mě?”. Toto představení realizovala společnost Divadelta, která je u nás na škole dobře známa, protože od ní pravidelně objednáváme představení s preventivní tématikou pro naše žáky.

Přesto, že venku vládlo krásné jarní počasí, rodiče se se svými dětmi dostavili v hojném počtu asi 90 osob. Téma představení bylo velmi aktuální, a to komunikace mezi rodiči a dětmi. Rozehrané představení otevřelo problematiku mezigeneračních rozdílů, špatné komunikace, rozdílnosti představ i neschopnosti řešit určité problémy. Diváci zhlédli představení v podání herců, následně diskutovali o problémech a chybách.

Při následném hraní příběhu diváci zasahovali do představení, zastavovali děj a účastnili se hraní dané role podle svých představ tak, jak by měla komunikace vypadat a jak by se problémy v rodině měly řešit.

Představení bylo silným zážitkem, obsahovalo i preventivní část jako jsou návykové látky a vliv sociálních sítí na mladé a vedlo děti i rodiče k zamyšlení a vzájemnému pochopení.

Tento projekt je ojedinělý, jsme rádi, že jsme mohli na naší škole toto představení pro rodiče s dětmi zprostředkovat a navíc, představení bylo bezplatné, bylo hrazeno z grantu Ministerstva kultury. Rodičům se představení velmi líbilo a ocenili tuto zajímavou aktivitu ze strany školy.

Ing. Eva Jeřábková, školní metodička prevence

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.