Základní škola > Akce školy > Pasování na čtenáře

Pasování na čtenáře

V den rozdávání prvního vysvědčení naše škola tradičně pořádá PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE. V minulých letech se slavnost pořádala za přítomnosti rodičů. V letošním školním roce, s ohledem k současné situaci, měli rodiče možnost sledovat své děti při slavnostním pasování na čtenáře prostřednictvím MS Teams.

Za zvuku fanfár prvňáčci společně slavnostně předstoupili a společně přivolali rytíře Řádu čtenářského, pro kterého si připravili báseň ABECEDA. Za přítomnosti rytíře složili svůj čtenářský slib. Následovalo slavností pasování na čtenáře. Prvňáčci přistoupili k rytíři, který je pasoval na čtenáře a princezna je slavnostně ošerpovala. Pasování si prvňáčci užili a odnesli si na památku čtenářský slib, šerpu, knihu vhodnou pro první čtení a svou první knihu písmen. Tu si prvňáčci sami tvořili v průběhu prvního pololetí školního  roku.

Přejeme prvňáčkům hodně radosti při čtení knížek, pohádek a příběhů.

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.