Základní škola > Akce školy > Odborně tematická setkání rodičů

Odborně tematická setkání rodičů

 

Odborně tematická setkání rodičů prvňáčků s externím odborníkem a zástupci školy

V rámci projektu Společným vzděláváním ke společnému soužití 3 (SVSS 3) financovaného z Operačního programu Praha pól růstu ČR a spolufinancovaného z Evropských strukturálních a investičních fondů se ve dnech 30. 11., 1. 12. a 2. 12. 2020 uskutečnila odborně tematická setkání rodičů našich prvňáčků s psycholožkou PPP Praha 6 Mgr. Kateřinou Švarcovou, školní speciální pedagožkou Mgr. Janou Jelínkovou a školní psycholožkou Mgr. Annou Čermákovou. Setkání se zúčastnila také paní ředitelka Mgr. Michaela Rybářová, která v úvodu poděkovala rodičům za jejich podporu a pomoc svým dětem při distanční výuce v době uzavření školy z důvodu zhoršené epidemiologické situace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19. Paní zástupkyně Mgr. Dana Švarcová informovala rodiče o projektu SVSS 3 a jeho aktivitách.

Psycholožka PPP Praha 6 Mgr. Kateřina Švarcová seznámila rodiče se systémem poskytování odborné psychologické a speciální pedagogické služby a možnosti konzultací žákům a jejich rodičům. Informovala rodiče o dílčích oblastech školní zralosti, psychické a fyzické připravenosti na školu (sociální zralosti, zralosti pracovní připravenosti, zralosti poznávacích procesů, řeči a jemné motoriky,…). Zdůraznila význam dobrého rodinného zázemí.

Speciální pedagožka Mgr. Jana Jelínková upozornila na možné konkrétní potíže žáčků na začátku školní docházky a vysvětlila rodičům, jakým způsobem s dětmi pracovat, aby se případné potíže eliminovaly nebo odstranily. Zaměřila se zvláště na oblast rozvoje řeči, sluchového a zrakového vnímání, nácviku čtení a psaní, prostorové orientace, matematických představ a názorně ukázala různé metody nácviku a vhodné pomůcky a didaktické hry pro rozvoj v těchto oblastech.

Školní psycholožka Mgr. Anna Čermáková se zaměřila na psychohygienu, zvláště úpravu denního režimu včetně klidového režimu (režimu spánku a odpočinku), domácí přípravu na vyučování a její délku.

Hlavním cílem setkání bylo poukázat na možná úskalí školní práce a nabídnout rady, jak usnadnit dětem jejich první rok ve škole. V závěru setkání byl vytvořen prostor pro otevřenou diskusi včetně diskuse o přístupu školy k začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem a diskuse o tématech spojených s problematikou inkluze a rozvojem demokratické kultury.

 

Mgr. Dana Švarcová, zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň, koordinátorka projektu SVSS 3

 

 

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.