Základní škola > Akce školy > Městský žákovský parlament

Městský žákovský parlament

V pátek 18. 10. 2019 navštívili 2 zástupci naší školy Amélie Dárková z 9. A a Tom Trembuľak ze 7. B zasedání Městského žákovského parlamentu, které se konalo na Městském úřadě Prahy 6.

V první části zasedání paní radní pro školství Ing. Marie Kubíková jmenovala nové členy Městského žákovského parlamentu.

V hlavní částí zasedání proběhla diskuze se starostou Prahy 6 panem Mgr. Ondřejem Kolářem na téma ochrana životního prostředí na Praze 6. Témata vzešla z návrhů žáků. Jedním z hlavních problémů je téma recyklace (nedostatek kontejnerů na bio odpad a hliník, přeplněnost kontejnerů na papír a plast, návrh na zajištění menších košů na plast v blízkosti košů na směsný odpad), druhým problémem je nedostatek bezpečných míst pro setkávání teenageru (navrhujeme zajištění workout hřišť, laviček, relax zón) a téma voda.

Pan starosta se vyjadřoval ke každému tématu, vysvětlil případné nedostatky a přijal nápady žáků na zlepšení situace. Žákům slíbil, že se navrženým nápadům a konkrétním připomínkám bude dále věnovat a pokusí se situaci změnit.

Poslední částí programu bylo projednávání ročního plánu činnosti MŽP a jeho náplň během roku. Žáci se zaměřovali na otázky: Co je MŽP? Co očekávají od MŽP? Jaká témata by žáky zajímala na vzdělávací část plánovaného výjezdu MŽP, který se uskuteční 28. a 29. 11.

Do příštího zasedání máme za úkol navrhnout, jak by mohlo vypadat místo pro setkávání teenagerů.


 

  •  
   
 

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.