Základní škola > Akce školy > Duben 2019 - Úspěch pěveckého sboru v drážďanské opeře

Duben 2019 - Úspěch pěveckého sboru v drážďanské opeře

Velkého úspěchu dosáhl pěvecký sbor ZŠ náměstí Svobody 2, když v rámci zakončení dvouletého mezinárodního projektu ChorALARM vystoupil 9. dubna 2019 spolu s dalšími pěti školami na hlavní scéně drážďanské opery Semperoper.

Děti z Německa, Polska a Česka se pravidelně setkávaly v jednotlivých školách všech tří zemí, aby rozvíjely své pěvecké a instrumentální dovednosti.
Výsledkem byl více než hodinový program, který sestával z převážně moderních melodií, z nichž jednou z nejoblíbenějších byla skladba Michaela Jacksona. Hudební doprovod obstarávali jak samotní žáci, tak i učitelé ze zapojených škol.

Projekt za ZŠ náměstí Svobody od počátku odborně vedla p. učitelka hudební výchovy Mgr. Barbora Bučková, od níž převzal štafetu náš nový kolega František Valena. Organizačně projekt řídila kolegyně Lucie Mandová, které při vlastním závěrečném vystoupení pomáhala kol. Hana Absolonová.

Žáci našeho 2. stupně předvedli v drážďanské opeře skvělý výkon, za jejich plné nasazení a vzornou reprezentaci školy jim patří velké poděkování. Na slavnostní koncert přijely do Drážďan i rodiny vystupujících žáků, kterým děkujeme za tuto jejich podporu.

Předpokládáme, že projekt bude pokračovat i v dalších letech, a tak věříme, že na Svobodě objevíme další pěvecké talenty.

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy

Budova Semperoper Dresden

Pěvecký soubor ChorALARM na hlavní scéně Semperoper Dresden

Sbor ZŠ náměstí Svobody

 

Záznam květnového koncertu z Betlémské kaple v Praze