Aktuality > Základní škola > Školy v přírodě či jiné výjezdy

Školy v přírodě či jiné výjezdy

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že se na mne obracejí někteří z vás s žádostí o přehodnocení mého nepovolení organizovat školy v přírodě nebo jiné vícedenní výjezdy, zasílám vám tuto informaci.

Již před návratem dětí k prezenční výuce jsem rozhodla, že vlastní výuka bude v letošním školním roce ukončena v pátek 18. června a následující týden (21. až 25. června) budou moci třídní učitelé využít na týmové aktivity s dětmi své třídy (exkurze, návštěvy památek, přírodních areálů či jiných míst v Praze, projekty, přespání ve škole atp.), to vše za účelem užití si sebe navzájem, příjemné zakončení jinak velmi zvláštního školního roku, poskytnutí dětem příležitostí ke spolupráci, komunikaci, legráckám, sportovnímu vyžití, … Na pondělí 28. 6. a úterý 29. 6. chystáme pro děti kromě vracení učebnic sportovní turnaje, a na středu 30. 6. slavnostní předávání vysvědčení. Pro deváťáky chystáme toto předávání na úterý 29. 6. odpoledne tak, aby se s nimi mohli rozloučit všichni pedagogové. Prosím vás tedy, abyste na tyto dny děti neomlouvali, aby děti chodily do školy opravdu až do konce školního roku.

Po zvážení všech okolností a zvl. předpisů, které souvisejí s výjezdy žáků, jsme spolu s mými zástupkyněmi došly k závěru, že příprava, realizace a zvl. těžkosti, které by jejich organizaci představovaly, jsou neúměrné. S rozhodnutím školy v přírodě nepovolit jsem v pondělí 17. 5. na jednání pedagogické rady seznámila učitele.

V tento den (17. 5.) vydalo Ministerstvo zdravotnictví mimořádné opatření právě k organizaci škol v přírodě, které škola obdržela do datových schránek v úterý 18. 5. Po prostudování jsem dnes, tj. ve středu 19. 5. zaslala předpis učitelům a seznámila je s mým postojem k organizaci škol v přírodě a s vnitřními pokyny pro případnou realizaci takových výjezdů:

1. Vzhledem ke všem předpisům a rizikům, které organizace výjezdů v současné době obnáší, nadále je považuji za nevhodné a učitelům jsem doporučila „užít si“ uvedený týden (viz výše) s dětmi jiným způsobem.

2. Pokud bude chtít třídní učitelka přesto školu v přírodě či jiný výjezd zorganizovat, musí dodržet všechny stanovené pokyny (mimo jiné souhlas rodičů s výší případného storna, zajištění zaměstnance, který případného onemocnělého pedagoga na škole v přírodě okamžitě nahradí, všechna předepsaná testování, zaplacení finančního příspěvku rodičů před podepsáním smlouvy a další). V takovém případě lze výjezd povolit.

S učiteli jsme také diskutovali možnost zorganizovat výjezd tříd na konci září (po zvážení aktuální situace), kdy o finančním příspěvku uvažuje i p. radní pro školství Prahy 6. Toto bychom rozhodli na konci srpna.

Prosím, věřte mi, že mé pochybnosti o vhodnosti výjezdů v tomto období nejsou vedeny tím, že bych společné chvíle dětem a učitelům nechtěla dopřát. Jen (spolu s paní zástupkyněmi) víme, jaká všechna rizika to představuje.

Pokud se tedy p. učitelka třídní rozhodne výjezd zorganizovat a vše zařídí, buďte jí prosím nápomocni (např. ukázněným plněním jejích pokynů).

Opět se omlouvám za pozdní e-mail, věřím, že máte všichni přijímání e-mailů nastaveno tak, aby vás nerušilo ve chvílích, kdy si to nepřejete.

 

Mgr. Michaela Rybářová

ředitelka školy/principal

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.