Aktuality > Základní škola > Online a prezenční výuka od 25. 5. 2020

Online a prezenční výuka od 25. 5. 2020

Vážení rodiče, zde zveřejňuji informace z e-mailů, které zasílám rodičům našich žáků na školní rodičovské účty. Pokud k nim stále nejste přihlášeni, prosím, postupujte dle návodu v Aktualitách. Přeji všem rodinám pevné zdraví.

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy

31.5. 2020

Vážení rodiče,

zasílám vám upřesnění k další organizaci výuky a provozu školy.

OŠETŘOVNÉ

Nové informace naleznete zde: https://www.mpsv.cz/osetrovne

Výkaz péče o dítě: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-vpduvz

INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ OSOBNĚ PŘÍTOMNÝCH VE ŠKOLE

V souladu s aktualizovaným Manuálem MŠMT informujeme, že je možno již s dětmi chodit i mimo areál školy. Tzn. že zvl. „družina“ již může a bude využívat i jiné prostory na odpolední aktivity než jen školní dvůr.

INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY 6. – 9. TŘÍD

 1. Příprava na jednotné přijímací zkoušky (9. třídy)

- v uplynulém týdnu proběhla příprava k češtině

- v následujícím týdnu proběhne příprava k matematice

- v případě potřeby mají děti možnost konzultace s učiteli (online nebo prezenční, je potřeba se s učiteli individuálně dohodnout)

 1. Organizace výuky od 8. do 19. června 2020 (6. až 9. třídy)

- vzhledem k propojení online výuky s prezenční výukou 1. stupně (Aj) bude v období následujících 2 týdnů (do 19. 6.) pokračovat výuka v 6. až 9. třídách online

- všichni žáci, kteří by potřebovali konzultaci (zvl. k zatím nesplněným úkolům, ale i k jiné součásti jednotlivých předmětů), mohou si domluvit individuální (případně skupinovou – do 15 žáků) konzultaci – online nebo s osobní přítomností s konkrétními učiteli

- také učitelé mohou navrhnout konání skupinové konzultace (účast žáků je v tomto případě dobrovolná)

 1. Organizace přítomnosti žáků 6. až 9. tříd od 22. do 26. 6. 202o

- v uvedeném týdnu proběhnou třídnické hodiny (po skupinách), rozpis obdrží děti předem

- případný zájem o obědy bude potřeba nahlásit předem

- děti budou třídním učitelům vracet zapůjčené učebnice, klíčky od šatních skříněk, odnesou si své věci ze školy, event. budou s třídními učiteli moci uskutečnit společnou aktivitu

- vysvědčení bude vydáváno v pátek 26. 6. 2020 (pokud nedojde ke změnám v Manuálu MŠMT, bude rozdáváno po skupinách, rozpis obdrží děti předem)

 1. Organizace přítomnosti žáků 1. až 5. tříd na konci školního roku

- pokud nedojde ke změně Manuálu MŠMT, bude možná přítomnost ve škole pouze u dětí již zařazených do skupin

- bližší informace k vracení učebnic, klíčů od šatních skříněk, vyzvedávání věcí a vydávání vysvědčení žáků 1. až 5. tříd ještě budeme upřesňovat

HODNOCENÍ ŽÁKŮ

Koncem následujícího týdne obdrží rodiče na své rodičovské účty předběžné návrhy známek na vysvědčení za 2. pololetí 2019/20 svých dětí na vysvědčení (zašlou třídní učitelé). V případě nejasností v hodnocení se rodiče mohou obracet e-mailem přímo na učitele konkrétních předmětů.

ŘEDITELSKÉ DNY 29. a 30. 6. 2020

 1. Ředitelské dny, vyhlášené již na začátku školního roku, zůstávají v platnosti.
 2. Děti z 1. až 5. tříd, nyní osobně přítomné ve škole, mohou využít v obou dnech školní družinu.

Přeji všem klidné dny a stále pevné zdraví.

24. 5. 2020

Vážení rodiče,

zasílám vám další informace související s výjimečnou situací.

HODNOCENÍ ZA 2. POLOLETÍ

ZDE naleznete informaci o hodnocení dětí na vysvědčení ve 2. pololetí letošního školního roku. V případě nejasností u vašeho dítěte se prosím obracejte přímo na učitele konkrétních předmětů, nejlépe e-mailem (jde o citlivou informaci, učitelé vám mohou odpovídat písemně pouze na rodičovský účet, proto jej prosím používejte).

OŠETŘOVNÉ

Zasílám vám aktualizovanou zprávu Ministerstva práce a sociálních věcí k ošetřovnému ZDE. Upozorňuji zvl. na poslední 2 odstavce na 2. straně. Na novém „výkazu o péči o děti“ budeme potvrzovat pouze to, že je vaše dítě žákem školy (škola již není uzavřena). Je zde také uvedeno, že výkaz by měl být zveřejněn v pondělí 25. 5.

ROZDĚLENÍ ŽÁKŮ 5. TŘÍD, TŘÍDNÍ UČITELÉ, DALŠÍ CIZÍ JAZYK

Vzhledem k situaci, kdy ještě neproběhly jednotné přijímací zkoušky na víceletá gymnázia, nemůžeme podat informaci o rozdělení dětí tří pátých tříd do dvou tříd 6. ročníku (k čemuž dochází právě vzhledem k odchodu části dětí), ani o přidělení dalšího cizího jazyka (žádali jsme vás o vyjádření preference, nicméně vlastní přidělení bude provedeno až po vytvoření nových 6. tříd). Jména třídních učitelů sdělíme po dokončení úvazků, předpokládám koncem školního roku.

NEPOVINNÝ PŘEDMĚT – 6. ročník 2020/21, Základy administrativy

Vzhledem k projevenému zájmu lze předpokládat, že nepovinný předmět bude otevřen.

ONLINE A PREZENČNÍ VÝUKA

Pokusili jsme se sestavit aktualizované rozvrhy, abychom zachovali online výuku, ale zároveň co nejvíce zefektivnili výuku dětí osobně přítomných ve škole. V tomto týdnu jejich funkčnost ověříme, o případných změnách bychom vás samozřejmě informovali. Na děti ve škole se těšíme, dětem i rodičům doma přejeme dostatek trpělivosti a všem především hodně zdraví.

22. 5. 2020

Vážení rodiče,

zasílám vám ještě poslední informace k zahájení výuky od 25. 5. P. učitelky třídní by vám měly zaslat aktualizované rozvrhy.

ORGANIZACE PROVOZU - doplnění

- dopolední výuka všech skupin končí vždy v 11.40, kdy si třídy/skupiny přebírají p. vychovatelky

ROZPIS ODCHODŮ NA OBĚDY

- v rozpise (ZDE)vidíte, v kolik hodin půjde vaše dítě na oběd (důležité pro ty, kteří odchází po obědě)

- z rozpisu je jasné, že nejdou všechny děti na oběd ve stejnou dobu (dle Manuálu MŠMT); skupiny v průběhu týdne střídáme, aby na oběd nečekaly po skončení výuky stále stejné třídy

SKUPINY ŽÁKŮ …

- již se neměnily, posílám pro jistotu ještě jednou (ZDE)

UČEBNY

- učebny byly vydezinfikovány, byly vyčištěny koberce a rozmístěny lavice

- byly zkontrolovány IA tabule a PC (včetně Teamsů), připraveny vizualizéry a sluchátka pro učitele

- pevně věříme, že nás nebude zlobit technika a podaří se nám alespoň částečně propojit prezenční a online výuku

Těšíme se na vaše děti.

20. 5. 2020 (13:47)

Vážení rodiče,

zasílám (ZDE) aktualizaci personálního zajištění „dopolední“ i „odpolední“ části osobní přítomnosti žáků 1. st. od 25. 5. 2020 (opět se týká jen části děti 1. st.)

20. 5. 2020 (0:43)

Vážení rodiče žáků 1. stupně,

zasílám Vám (ZDE) informaci o organizaci provozu školy od 25. 5. 2020 spolu s informací o skupinách žáků (tato bude ještě doplňována) - aktualizováno v novější informaci.

Informace jsou určeny především pro rodiče žáků přihlášených k osobní přítomnosti ve škole od 25. 5. 2020, pro obecnou informovanost ji zasílám všem rodičům našich žáků na 1. stupni.

Po dokončení aktualizovaných rozvrhů obdržíte informaci i o nich.

Prosím vás o pročtení informací a dodržování pokynů, zvl. prosím nezapomeňte v pondělí přinést či po dětech poslat „Čestné prohlášení“ (pro jistotu také připojuji - ZDE). Na prohlášení by mělo být datum 24. 5. 2020 nebo 25. 5. 2020.

Děkujeme za spolupráci.

Chci vás ujistit, že všichni zaměstnanci školy učiní vše potřebné k tomu, aby se vaše děti cítily ve škole dobře a především bezpečně.

17. 5. 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s připravovanými změnami zasílám další informace.

OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ 1. STUPNĚ VE ŠKOLE

V současné době dokončujeme organizaci výuky od 25. 5. 2020. Prosíme všechny rodiče, kteří své dítě přihlásili k osobní přítomnosti ve škole, aby (pokud tak ještě neučinili) nejpozději do pondělí 18. 5. 2020 dopoledne vyplnili formulář, zjišťující jejich zájem o obědy a družinu a upřesňující odchody dětí domů.

Po získání všech těchto informací rozhodneme o personálním obsazení – je závislé na propojení účasti paní asistentek a vychovatelek ŠD v dopolední či odpolední části výuky. Předpokládáme zaslání podrobné informace nejpozději ve středu dopoledne.

Naší snahou bude propojit online a prezenční výuku včetně výuky angličtiny. Vzhledem k tomu, že při osobní přítomnosti dětí budou obvykle spojeny děti ze 2 tříd, budeme do konce týdne připravovat takové úpravy rozvrhu, které toto propojení umožní. Předpokládáme zaslání aktualizovaných rozvrhů do pátku 22. 5. 2020.

OŠETŘOVNÉ

Nejsme oprávněni podávat výklad předpisů souvisejících s ošetřovným. Prosíme, sledujte stránky Ministerstva práce a sociálních věcí (https://www.mpsv.cz/osetrovne), kde byste měli nalézt vždy aktuální informace. V následujícím týdnu bude pravděpodobně probíhat legislativní změna, pokud se formulář žádosti o ošetřovné bude měnit, umístíme ho na naše webové stránky.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Opatření platné na období od 18. do 25. května naleznete ZDE.

VÝJEZDY ŽÁKŮ – JEDNÁNÍ S CESTOVNÍMI KANCELÁŘEMI

Pokračuje naše vyjednávání s organizátory výjezdů.

Vyjádření CK Pragotour Plus (školy v přírodě v tuzemsku) připojuji ZDE.

Dle vyjádření zástupce organizátora výjezdu do Itálie (5. BC) závisí uvolnění záloh na pobyt na jeho možnosti osobního projednání v Itálii, a tedy možnosti vstupu na území Itálie. Za toto nezaviněné prodlení se omlouvá.

Výjezd do Anglie: CK PRO TRAVEL je s filmovým studiem, kde je vázána částka 1.080,- Kč, v kontaktu. Studio je uzavřeno do konce května, řešení vstupů plánovaných na červen bude možné následně.

13. 5. 2020

Vážení rodiče,

dovoluji si vám podat další informace, tentokrát související především s blížícími se přijímacími zkouškami a možnou osobní přítomností dětí 1. stupně ve škole. Z tohoto důvodu připojuji k adresátům také všechny žáky, byť se informace týkají jen některých z nich. Způsobem odpovídajícím věku menších dětí je lze předat i jim.

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Jistě již z médií víte, že se koná pouze 1 zkouška. Jednotné přijímací zkoušky na čtyřleté obory (včetně nástavbového studia) se budou konat 8. června, na víceletá gymnázia pak 9. června. Připojuji obě související vyhlášky.

Příprava našich deváťáků probíhá online. Po dohodě s vyučujícími češtiny a matematiky připravujeme pro naše žáky 9. tříd prezenční konzultaci ve škole pro 15 členné skupiny žáků – 1 čtyřhodinovou konzultaci v předmětu čeština a 1 čtyřhodinovou konzultaci v předmětu matematika, a to v týdnu předcházejícím přijímacím zkouškám, přibližně ve dnech 2. až 5. června, v časech od 10.00 do 14.00. Konkrétní termíny upřesníme po přihlášení žáků.

Prosím proto rodiče (nebo žáky, pokud jim toto rozhodnutí svěříte), aby do konce příštího týdne (tj. nejpozději do pátku 22. 5., lze ale i dříve – přivítáme to) písemně e-mailem nahlásili svůj zájem o tyto konzultace. Zájem o češtinu hlaste p. učitelce Pavle Ubl (pavla.ubl@zs-ns2.cz) , zájem o matematiku nahlaste p. učitelce Martině Pokorné (martina.pokorna@zs-ns2.cz). Písemné potvrzení účasti je pro nás důležité, neboť sestavení skupin podléhá pravidlům stanoveným Ministerstvem školství. Po ustanovení skupin obdržíte konkrétní termíny a také výzvu k even. objednání obědů.

V rámci online výuky češtiny a matematiky u deváťáků se děti samozřejmě na přijímací zkoušky připravují, dbejte prosím vy, jakožto rodiče, na jejich aktivní účast. Stále platí nabídka, že je možná osobní konzultace jednotlivců s p. učitelkami, v případě potřeby je po domluvě možná i konzultace prezenční = ve škole (zvláště pokud by děti měly pocit, že potřebují něco individuálně vysvětlit).

U žáků 5. a 7. ročníku je potřebné, aby se připravovali samostatně, i zde je jistě možné, aby přes aplikaci MS Teams konzultovali své případné otázky s jejich p. učitelkami češtiny a matematiky.

OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ 1. STUPNĚ VE ŠKOLE OD 25. 5. 2020

Vím, že vy rodiče mezi sebou nebo i na „online třídních schůzkách“ či individuálně s třídními paní učitelkami bouřlivě diskutujete, jak to zařídit, aby spokojeny byly obě skupiny rodičů (tedy těch, kteří již potřebují nastoupit do práce i těch, kteří nás úpěnlivě prosí o zachování online výuky). Řadu organizačních záležitostí jsme schopni opravdu rozhodnout až poté, co budeme znát počty osobně přítomných dětí. Proto moc prosím o zaslání rozhodnutí – Varianta A či B (viz minulá informace na rodičovské účty) do pátku 15. 5. , abychom spolu s p. zástupkyněmi mohly již během víkendu připravovat rozdělení do skupin. Složení skupin určí vedení školy, v případě potřeby rozlosováním třídy na 2 skupiny. Prosíme nevyvíjejte „nátlak“ na p. učitelky, aby si rozhodně v případě prezenční výuky vzala právě vaše dítě do „své“ 15 členné skupiny.

Následně obdržíte podrobnou informaci o organizaci provozu školy od 25. 5.

Některé „předběžné“ postupy pro osobní přítomnost dětí ve škole jsem schopna sdělit nyní:

 1. Z manuálu MŠMT vyplývá, že není možný vstup dospělých do budovy, předávání dětí ozřejmíme ve výše zmíněné informaci. Doprovázení dětí a jejich vyzvedávání či samostatný příchod do školy i odchod ze školy je na vašem rozhodnutí. Budeme chtít po vás písemně, jak bude dítě ze školy odcházet (samo nebo s doprovodem), zda bude chodit na obědy, zda bude chodit do družiny či ne, zda někoho pověříte vyzvedáváním dítěte, …). Obdržíte od nás formulář k vyplnění. Děti se budou pohybovat pouze v areálu školy, tzn. že se např. jejich vyzvedávání bude moci v různých dnech lišit (podle vašich potřeb).
 2. Nebude fungovat ranní družina.
 3. Děti musí mít 2 vlastní roušky a sáček na ně.
 4. Příchod dětí do školy bude organizován jako průběžný (nikoli vytváření hloučků před budovou školy).
 5. Vchod do školy bude možný od 7.30, budou doporučeny časy příchodu jednotlivých skupin, nebudou však „nařízeny“ (také z důvodu příchodu např. sourozenců z různých ročníků).
 6. Předpokládáme „dopolední výuku“ a „odpolední část po obědě – obdobu školní družiny“ (byť nepůjde o klasickou školní družinu, budeme ji pro zjednodušení nazývat „družina“).
 7. Dopolední výuku předpokládáme od 8.00 do 11.40 až 12.35 (nutnost postupných odchodů na obědy).
 8. Pokusíme se dopolední výuku organizovat tak, aby mohly být z domova připojeny i děti nepřítomné ve škole.
 9. Pokusíme se sestavit rozvrh dopolední výuky tak, abychom mohli do výuky začlenit i hodiny angličtiny. Tzn. že je možné, že proběhne úprava rozvrhu (vzhledem k tomu, že angličtinářky vyučují obvykle i na 2. stupni). Orientovat se budeme co nejvíce klasickým rozvrhem, který měly děti před zavřením škol.
 10. Dle doporučení budeme i dopoledne využívat venkovní prostor – ještě budeme domlouvat s vedením vedlejší školy.
 11. Tělocvična nebude používána – aby nedocházelo ke střídání skupin v jednom prostoru; nebude vyučována tělesná výchova.
 12. Na oběd budou děti doprovázet jak p. učitelky či asistentky, tak i p. vychovatelky (rozhodneme po ustanovení skupin a rozvržení jejich pracovní doby).
 13. Družina bude otevřena do 18.00. Z důvodu efektivního využívání pracovní doby pedagogů vás prosíme při vyplňování o nahlášení skutečně předpokládané doby pobytu dítěte v družině.
 14. Jelikož nejde o řádný provoz školní družiny, bude rodičům dětí, kteří platí školné za řádnou školní družinu, poplatek za část března a za období 4-6/2020 vracen (již vás oslovila vedoucí vychovatelka školní družiny). Poplatek musíme za školní rok řádně vyúčtovat, není možné jej (jak nás někteří žádáte) převést na nový školní rok. Rodičům, kteří poplatek nechtějí vrátit, ale chtějí jej věnovat na pomůcky v družině, zašleme „Podklady k darovací smlouvě“ (jinak to úředně nejde, omlouvám se), stačí jeho vyplnění a zaslání e-mailem, stejným způsobem obdržíte „Darovací smlouvu“. Za darované prostředky děkujeme, samozřejmě vás následně (např. ve školních novinách) seznámíme se způsobem jejich využití.
 15. Z družiny bude možné si dítě vyzvedávat kdykoli.
 16. Odchod na kroužky či jiné aktivity je velmi ovlivněn pokynem MŠMT k „nemíchání“ skupin. Proto upřesňuji (také po dohodě s p. Urbánkem, vedoucím spolku „Vlaštovka“, se kterým se snažíme najít přijatelné řešení):
 1. nebude možný provoz kroužků ve škole (není možné mít jiné skupiny na výuku/družinu a jiné na kroužky),
 2. je samozřejmě časově kdykoli možný odchod dítěte z družiny na kroužek či jinou aktivitu, který se bude konat mimo školu (jde pak už o volný čas vašeho dítěte, o kterém rozhodujete sami), jen se pak dítě v tomto dni nemůže vrátit do družiny (cítíte-li nesmyslnost v tomto postupu, omlouvám se, není to námi navržený postup),
 3. dvůr budou do 16.00 přednostně využívat děti z družiny (ve střídání s vedlejší školou)

Upozorňuji, že jde o předběžně zvažované postupy, které ještě můžeme „dolaďovat“. Seznámíme vás i s hygienickými opatřeními, které budou ve škole platit. Ještě jednou prosím do 15. 5. o sdělení vaší varianty „výuky“ dětí 1. stupně od 25. 5. 2020.

HODNOCENÍ ŽÁKŮ VE 2. POLOLETÍ ŠKOL. R. 2019/20

Aktuální opatření a změny v hodnocení žáků jsme projednávali na pondělní online poradě pedagogů, konečné znění bude zveřejněno (jak jsem slibovala v předchozích informacích) 25. 5. 2020.

ŘEŠENÍ VRATEK ZA VÝJEZDY

Nadále komunikujeme (konkrétně p. zástupkyně Turecká) se všemi nedořešenými finančními záležitostmi výjezdů, budeme informovat jakmile dojde k „pokroku“.

„BĚŽNÝ“ PROVOZ ŠKOLY (BEZ DĚTÍ)

Řešíme v současné době také další „běžné“ záležitosti (zápis do MŠ, zápis do 1. tříd, příprava nového školního roku – personální obsazení, rozvrh), v dalším období upřesníme vracení učebnic, nákup pomůcek, rozdávání vysvědčení, …

Přeji nadále hodně zdraví všem našim dětem i celým vašim rodinám.

 

5. 5. 2020

Informace o provozu školy od 25. 5. 2020 do konce školního roku 2019/20

Vážení rodiče,

dle Harmonogramu uvolnění škol a školských zařízení MŠMT ze dne 30. 4. 2020 bude možná osobní přítomnost žáků 1. stupně ZŠ ve škole od 25. 5. 2020.

Organizace aktivit ve škole bude závislá na počtu dětí, které budou chodit do školy.

Varianta A:

Pokud by převažoval počet dětí v jednotlivých třídách 1. stupně, které by zůstaly doma, pokračovala by online výuka = p. učitelky vyučují z domova, včetně výuky angličtiny.

Děti přítomné ve škole by pracovaly pod vedením p. asistentek podle pokynů p. učitelek. Budeme zvažovat možnost, aby tyto děti mohly sledovat (alespoň částečně) online výuku na interaktivních tabulích (s ohledem na hygienická omezení, uspořádání lavic, dělení dětí do skupin na výuku Aj).

V tomto případě by děti ve škole plnily úkoly zadané přes aplikaci MS Teams „papírově“ nebo dodatečně v aplikaci MS Teams (odpoledne nebo doma).

Děti ve škole mohou být pouze ve skupinách po 15, tyto skupiny by byly vytvořeny předem dle přihlášení k osobní přítomnosti ve škole. Skupiny mohou být tvořeny i žáky různých tříd i různých ročníků.

Varianta B:

Pokud by převažoval počet dětí v jednotlivých třídách 1. stupně, které by chodily do školy, bude probíhat prezenční výuka, tzn. p. učitelka dopoledne vyučuje ve škole. V případě většího počtu přítomných dětí ze třídy (nad 15) budou děti rozděleny, dle počtu by část žáků mohla být spojena s jinou třídou a pod vedením p. asistentky či jiné p. učitelky. V takovém případě by dětem doma byly zadávány úkoly přes aplikaci MS Teams, propojení prezenční výuky s výukou online bude omezené. Rozvrh a výuka Aj bude řešena až po sestavení případných skupin.

Každá třída bude řešena individuálně.

Děti přítomné ve škole budou moci chodit na obědy, k dispozici nebude výběr, bude vařeno 1 jídlo. Odpolední aktivity budou „kopírovat“ provoz školní družiny. Nebude otevřena ranní družina, celkový provoz školy tedy bude od 7.40 do 18.00.

Na základě diskuse s pedagogy nebudeme zastírat, že většina učitelek by upřednostnila pokračování výuky online. Mimo jiné proto, že se i dle názorů, které od rodičů máme, online výuka daří. Dalším důvodem je ochrana zdraví těch zaměstnanců školy, kteří patří do rizikových skupin. Tam, kde by to bylo potřebné, zastoupily by při prezenční výuce „ohrožené“ p. učitelky pedagogové, kteří do rizikových skupin nepatří.

Škola je samozřejmě připravena dostát svým povinnostem. Rozumíme tomu, že ne všichni rodiče mají možnost zabezpečit péči o děti nadále vlastními silami.

Další informace, tedy rozhodnutí o organizaci výuky od 25. 5. 2020, o rozvrhu dětí, o provozních a hygienických opatřeních i o způsobech předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků, obdrží rodiče všech žáků 1. stupně po výběru varianty A či B všemi rodiči žáků 1. – 5. tříd. Škola samozřejmě dodrží veškeré hygienické a bezpečnostní předpisy z metodiky MŠMT (pro jistotu připojuji do přílohy).

Prosíme vás o vaše vyjádření na e-mail třídní učitelky vašeho dítěte, a to do 15. 5. 2020. Oproti metodice MŠMT, která stanovuje termín 18. 5. 2020, prosíme vás o dodržení termínu 15. 5. 2020. Přivítali bychom i dřívější odpověď.

Prosíme o pečlivé zvážení vašeho rozhodnutí. Po ustanovení skupin nebude možné skupiny měnit.

Rodiče, kteří zvolí osobní přítomnost svého dítěte ve škole, jsou povinni podepsat Čestné prohlášení a zajistit jeho předání do školy (viz příloha).

3. 5. 2020

INFORMACE MŠMT

Škola obdržela v sobotní podvečer metodiku MŠMT ke zpřístupňování škol (mnozí jste ji jistě už vysledovali na internetu) - ZDE a ZDE. Každá škola bude nyní připravovat své organizační postupy.

V pondělí budu tyto postupy diskutovat s pedagogy a po úterní poradě vedení, kde je spolu s paní zástupkyněmi i provozními zaměstnanci doupřesníme, obdržíte podrobné informace.

Do 22. května bude online výuka pokračovat v dosavadní podobě.

VÝUKA ŽÁKŮ 9. ROČNÍKU

Rodiče žáků 9. ročníku obdrželi samostatnou informaci.

 

Škola také již připravuje nový školní rok:

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ STÁVAJÍCÍCH 5. TŘÍD

Prosíme rodiče žáků 5. tříd o vyplnění dotazníků na webových stránkách školy:

 1. Výběr dalšího cizího jazyka od 6. ročníku
 2. Vyjádření zájmu/nezájmu o nepovinný předmět ZÁKLADY ADMINISTRATIVY pro nový školní rok

Tyto informace jsou pro nás důležité pro přípravu úvazků na nový školní rok, proto prosím o vyplnění nejpozději do 8. května.

DOCHÁZKA VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/21

Prosíme rodiče, kteří předpokládají ve školním roce přestup svého dítěte na jinou školu, a dosud tuto skutečnost nenahlásili, aby tuto informaci zaslali na info@zs-ns2.cz (netýká se dětí 5. nebo 7. ročníku, které budou podstupovat přijímací zkoušku).

Informace je pro nás důležitá, neboť souvisí s blížícím se naplněním kapacity školy a tedy s počtem možných přijetí do 1. tříd. Tímto ovšem nenabádáme, abyste naši školu opouštěli! O všechny naše dosavadní žáky stojíme a jsme rádi, že je ve škole máme!

Nadále doufám v pevné zdraví všech našich žáků i jejich rodin.

      27. 4. 2020

ONLINE VÝUKA

Stále (do 3. 5.) přijímáme vaše zajímavé fotografie či poznatky z domácího vyučování, které bychom rádi (s vaším souhlasem) uveřejnili v květnových školních novinách. Podle sdělení učitelů se děti většinově výuky účastní aktivně, i když už to není to prvotní nadšení. U několika dětí jsme zaregistrovali, že se přihlásí na začátku hodiny, a pak se jí vůbec neúčastní. Věříme, že je pro vás obtížné vše usledovat, berte od nás tuto informaci jako možnost zkontrolovat si svého potomka (např. nahlédnutím do nahrávek hodin či konzultací s učiteli).

Spousta dětí naopak pracuje skvěle, účastní se online hodin velmi aktivně, úžasně plní úkoly v „Zadání“. Rozumíme tomu, že pro žáky zvyklé dříve pracovat např. v Google Classroom, může být nepříjemné se učit něco nového, víme i o technických obtížích či prvotních neporozuměních. Z mnoha důvodů, které rádi objasníme např. na úvodních třídních schůzkách nebo na setkáních se zástupci tříd, jsme aplikaci Microsoft Teams vybrali jako „základnu“ pro online podporu výuky. Tzn. nejen pro online hodiny, ale také pro budoucí prezenční výuku. Lze ji využívat pro prezentace (jichž může být účasten i žák, který je zrovna nemocný), zadávání úkolů, psaní testů, ukládání materiálů, zavedení „předmětových sešitů“. Po zahájení prezenční výuky předpokládáme podrobné proškolení žáků, přemýšlíme i nad technickým řešením náhledu rodičů do týmů jejich dětí. Přemýšlíme také o vložení Týdenních plánů nikoli na web, nýbrž to Teams tak, abyste vy i děti měli vše „pod jednou střechou“.

V rámci online výuky si dovoluji upozornit rodiče žáků 9. tříd, že na čtvrtek 30. 4. na 8.00 je pro jejich děti připraven webinář nazvaný „PRSAKOULE“. Děti zde uslyší a uvidí tolik potřebné informace z oblasti sexuální výchovy, zaměřené na samovyšetření jako prevenci nádorových onemocnění. Prosíme rodiče, pomozte nám v aktivní účasti dětí na tomto webináři.

Někteří z rodičů si povšimli, že časové označení online hodin v „pozvánkách“ není v souladu se skutečnými časy online hodin. Tato situace mohla vzniknout tím, že jsme nemohli se všemi žáky nastavit správné časové pásmo v aplikaci MS Teams. 

OTEVÍRÁNÍ ŠKOL

Očekáváme, že v tomto týdnu obdržíme od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášky a metodické pokyny nejen k otevření škol, ale také k hodnocení žáků za 2. pololetí 2019/20. Jakmile v souladu s nimi připravíme naše postupy, budeme vás informovat.

INFORMACE NAŠICH PORADENSKÝCH PRACOVNÍKŮ

Možná jste od svých dětí zaregistrovali VÝZVY našich psychologů a speciálních pedagogů, zvl. ta čarodějnická může být zajímavým zpestřením volného času vašich dětí.

Poradenští pracovníci upozorňují na zvýšenou potřebu dohledu nad pohybem dětí na sociálních sítích:

Již několik týdnů jsou vaše děti odkázány na virtuální výuku. Kvůli omezení volného pohybu a uzavření škol jsou jejich možnosti socializace podstatně omezeny. Absence každodenního osobního kontaktu se spolužáky a kamarády může způsobit, že se některé děti nudí a uchylují častěji k nevhodnému užívání sociálních sítí. Chceme vás na tento jev upozornit.

Potřeba komunikace s vrstevníky je přirozená a všichni doufáme, že se budou děti brzy moci opět věnovat zdravým sociálním kontaktům. Do té doby je potřeba být ostražitější a dle možností s dětmi hovořit. Prosíme vás o zvýšenou pozornost, jelikož žáci nemají možnost si nyní nic osobně vysvětlit a případná nedorozumění ihned napravit. Proberte prosíme s dětmi znovu rizika a pozitiva sociálních sítí. Od prvního stupně je s žáky v rámci školy toto téma probíráno, starší žáci absolvovali mnoho seminářů a workshopů. Je pochopitelně velmi náročné (obzvláště u starších ročníků) děti chránit a zároveň respektovat jejich soukromí. Zkuste se prosíme ujistit, že si stále uvědomují, co tato forma komunikace obnáší, kolik času, pozornosti a emocí jí ve skutečnosti věnují a jaká nebezpečí z této komunikace mohou vyplývat. Zda vědí, jak se na internetu chránit, jaké informace jsou snadno zneužitelné a v neposlední řadě, že se všechno dá řešit. Pokud mají pocit, že se dostaly do nepříjemné, nebo bezvýchodné situace, je nutné o tom mluvit. Stejně tak vás prosíme, abyste se nebáli obrátit se na nás v případě, že si nebudete vědět rady. Jsme vám k dispozici a rádi vám pomůžeme.

PROGRAMOVÁNÍ VE SCRATCHI

Pro zájemce posíláme v následujícím e-mailu nabídku webinářů určených pro děti od 10 let. V průběhu webinářů se seznámí s programováním ve Scratchi.

DALŠÍ, ROZŠIŘUJÍCÍ NABÍDKA PREV-CENTRA

I další následující e-mail je nabídkou pro vás. Kromě již zaslané nabídky upozorňujeme na novinku „Prevence v obýváku“, jejíž prvním tématem je "Režim dne".

Přeji vám všem stále pevné zdraví, dobrou mysl a rodinnou pohodu při pálení čarodějnic.

 

19. 4. 2020

Další informace z nynějšího mimořádného stavu.

POSTUPNÉ OTEVÍRÁNÍ ŠKOL

Jistě jste zaznamenali informaci, že vláda předběžně plánuje umožnit přítomnost žáků 1. stupně v základních školách od 25. května. Vzhledem k tomu, že Ministerstvo školství připravuje k této záležitosti metodický pokyn, budeme organizaci tohoto opatření připravovat až po zveřejnění tohoto pokynu. Následně vás budeme informovat. Předběžně sděluji, že online výuka bude pokračovat pro žáky 2. stupně. Forma výuky na 1. stupni bude závislá na počtu přítomných žáků. Počítáme s tím, že v týdnu od 18. 5. se na rodiče žáků 1. stupně obrátíme s žádostí o sdělení, zda bude vaše dítě chodit do školy.

ONLINE VÝUKA

V uplynulém týdnu monitorovali učitelé zapojení dětí do online výuky. Cílem bylo zajistit, aby se všem dětem (a potažmo rodičům) dostávalo adekvátní podpory při plnění úkolů a sebevzdělávání tak, aby děti zameškaly co nejméně, aby rozuměly novému učivu a byly v kontaktu se spolužáky. Celkově je situace velmi příznivá, problém se zapojením do online výuky je u velmi malého počtu dětí. Pokud je problém v absenci počítačového vybavení, budou TU kontaktovat rodiče s nabídkou pomoci. Rodiče žáků, kteří se vůbec nezapojují, budou kontaktováni telefonicky a i jim bude nabídnuta pomoc.

VÝBĚR DALŠÍHO CIZÍHO JAZYKA

V pondělí 27. dubna v dopoledních hodinách bude na našich webových stránkách spuštěn výběr dalšího cizího jazyka pro žáky budoucích 6. tříd. Prosíme, aby rodiče žáků nynějších 5. tříd po promluvě se svými dětmi vyplnili dotazník přímo na webu školy. O vyplnění prosíme i rodiče žáků, kteří se budou hlásit na osmileté gymnázium. Pokud někteří rodiče předpokládají přestup do 6. třídy na jinou základní školu, prosíme je, aby tuto skutečnost nahlásili zástupkyni ŘŠ p. Mgr. Daně Švarcové (dana.svarcova@zs-ns2.cz).

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Potěšilo nás, že se někteří žáci 9. ročníku rozhodli i přes nepříznivou situaci pokračovat ve zpracování Závěrečné práce. Vedoucí jejich práce jsou jim k dispozici ke konzultacím.

NABÍDKA PREVCENTRA

V následujícím e-mailu přeposílám rodičům nabídku služby vzdálené podpory pro rodiče, děti a pedagogy, kterou poskytuje Prev-centrum. Neváhejte v případě potřeby nabídku využít, stejně tak nabídku pomoci našich školních psychologů či speciálních pedagogů.

VÝJEZDY S PRAGOTOUR PLUS

Někteří z rodičů mne informovali, že neobdrželi informační dopis od CK Pragotour Plus. Zítra budu jednat s majitelem firmy a požádám jej o nápravu.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Proběhne v tomto týdnu, v úterý a ve středu 21. a 22. dubna vždy od 13.00 do 18.00. Přes tyto stanovené časy UPŘEDNOSTŇUJEME bezkontaktní podávání žádostí (datová schránka, e-mail).

Nadále přeji vašim rodinám pevné zdraví a vám, rodičům, pevné nervy při domácí výuce vašich dětí. Děkuji i já rodičům za slova podpory, kterou nám vyjadřujete.

9. 4. 2020

Tradiční ŠKOLNÍ NOVINY vám v nynější situaci zasíláme – jak jinak – online. Protože období, než se s dětmi osobně setkáme, ještě chvíli potrvá, přivítám vaše příspěvky do květnových školních novin (pokud byste se chtěli podělit např. o fota dětí při online výuce - samozřejmě jen s vaším souhlasem) či vaše dojmy z online výuky. Příspěvky lze zasílat na můj e-mail.

ONLINE VÝUKA

Prosíme rodiče, aby dohlédli na chování svých dětí při online hodinách , zvl. aby se děti vyvarovaly akcí v aplikaci MS Teams, které jim nepřísluší. Šlo by o porušení školního řádu.

PROJEKT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO TÝMU

V nejbližší době dorazí dětem na jejich účty informace o aktivitě našich speciálních pedagogů a školních psychologů. Budou i drobné ceny za splněné aktivity, tak se těšíme na účast dětí.

VÝJEZDY

Dovoluji si informovat, že firma PRAGOTOUR PLUS, se kterou měly vyjet na školy v přírodě některé naše třídy, jde do úpadku. Zálohy poslané této firmě budou proto řešeny příslušnými předpisy (třídy 3. B + 4. B, 4. A + 4. C) – viz také dopis zaslaný rodičům přímo firmou. S firmou jsme stále v kontaktu, budeme celou záležitost nadále monitorovat.

Třídy 3. A + 3. C zálohy neposílaly, a u tříd 2. A a 2. C nebyla podepsána smlouva.

Třída 5. A skládala finance v hotovosti ve škole. P. učitelka třídní bude nyní kontaktovat rodiče pro získání čísel účtů, na které budou finance vraceny (předpokládáme v příštím týdnu).

O vracení záloh pro třídy 5. BC nyní jednáme s DDM Prahy 6, jakmile budeme vědět více, budeme vás informovat.

Finance složené na účet školy pro výlet 9. B budeme vracet na účty, ze kterých byly odeslány.

Informaci o jednání s firmou PRO TRAVEL CZ, která pro nás měla organizovat zájezd do Anglie, jsem zasílala v uplynulém týdnu přímo rodičům účastníků. Podle informace ze středy 8. 4. bude CK vracet peníze (zatím ponížené o storno poplatek a o vstupné do Warner Studia) v příštím týdnu, na účtech by je rodiče měli mít do konce dubna. Zde jednání stále pokračují. Aby nedocházelo k různým dezinformacím, požádala jsem majitele CK, aby veškeré informace pro rodiče komunikoval se školou, v této chvíli se mnou, a já je budu předávat rodičům všech účastníků výjezdu.

7. 4. 2020

Přicházím s dalšími informacemi k chodu školy.

ONLINE VÝUKA

Máme zprávy o tom, že se do online výuky zapojuje většina žáků, těší nás to. Pokud by přece jen přetrvávaly obtíže s přihlašováním, kontaktujte e-mailem třídní učitelku vašeho dítěte.

Objevily se dotazy k rozvrhům online výuky. Naplánované hodiny by měly být zřejmé přímo v aplikaci MS Teams, v poli „Kalendář“ (v levé liště), v případě nejasností veďte nyní, prosím, už i menší děti k větší samostatnosti – ať píší své dotazy učitelům ony samy.

Teď vám to nějaký čas zabere, ale jakmile se to děti naučí, ubude vám, rodičů, jedna starost!

NABÍDKA TVOŘIVÝCH ČI ZÁBAVNÝCH AKTIVIT

Na našich webových stránkách v Aktualitách ŠD vám a vašim dětem nabízejí paní vychovatelky náměty na tvořivé, zábavné, sportovní a jiné aktivity, aneb jak zabavit děti.

INFORMACE K PŘIJÍMACMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Ve „Žhavých novinkách“ na našich webových stránkách najdou rodiče žáků 5., 7. a 9. tříd aktualizované informace o přijímacím řízení na střední školy. 

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Byl zahájen zápis budoucích prvňáčků. Škola v zájmu ochrany svých zaměstnanců a s cílem zabránit případnému šíření nákazy výrazně upřednostňuje bezkontaktní předávání dokumentů, tedy datovou schránkou, e-mailem se zaručeným podpisem nebo poštou. Žádosti lze zasílat již nyní.

Pouze pokud by bezkontaktní předání dokumentů nemohlo proběhnout, lze školu navštívit osobně.

Přeji stále pevné zdraví všem rodinám našich žáků

2. 4. 2020

Další informace k fungování školy v nouzovém stavu.

ONLINE VÝUKA

Jsme potěšeni, že se do online výuky zapojuje velká většina žáků. V případě, že něčemu nerozumíte a potřebujete objasnění, obracejte se prosím na třídní učitele nebo na konkrétní učitele předmětů.

Pátek 10. 4. a pondělí 13. 4. 2020 jsou dny pracovního volna (Velikonoce), sledujte tedy změny v rozvrzích online výuky v Kalendáři aplikace Microsoft Teams.

Vzhledem k tomu, že v několika případech došlo ze strany žáků k porušení školního řádu , prosíme rodiče, aby své děti upozornili na to, že je zakázáno zveřejňovat zaznamenané nahrávky hodin nebo nahrávat online hodiny žáky. Viz bod II. B 4 Školního řádu: „Je zakázáno používat informační technologie k pořizování zvukových/fotografických/audiovizuálních záznamů (pokud nejde o výukové důvody povolené vyučujícím) a jejich zveřejňování.“ Třídní učitelé seznámí děti při online hodině na potřebu dodržování tohoto bodu ŠŘ.

Tuto situaci konzultovala ředitelka školy s inspektorem České školní inspekce, který dovodil, že i při online výuce jde o vyučování, byť je forma prezenční změněna na distanční, a proto i při online výuce platí školní řád.

VÝJEZDY ŽÁKŮ (školy v přírodě, výjezd do Anglie)

Opětovně informuji rodiče, že jednáme s cestovními kancelářemi o vracení plateb a o výši/zrušení storen. Cestovní kanceláře, ve snaze o maximální otevřenost vůči rodičům, zasílají vlastní informace o jejich řešení situace. Škola bude v případě pokroku v jednání s jednotlivými CK informovat neprodleně.

28. 3. 2020

Podáváme další souhrnnou informaci k fungování školy v nouzovém stavu.

ONLINE VÝUKA

jak většina z vás již jistě zaregistrovala, od středy jsme zahájili online výuku. Ve středu proběhlo 16 hodin, v pátek už 26. Na příští týden už jsou naplánovány hodiny takřka ke všem naukovým předmětům. Pokud zatím není vaše dítě přihlášeno k účtu, a zjistíte, že to přece jen půjde, rádi vaše dítě v online hodinách přivítáme. Opět připomínám: úkoly najdou vaše děti také v týdenních plánech na třídních webových stránkách, nebo si mohou poslechnout nahrávky online hodin ve svých předmětových týmech v aplikaci MS Teams (kde najdou postupně také i úkoly). Občas se stane, že je online hodina technicky nekvalitní (přetížená síť, „spadlý“ internet, …), není vždy v našich silách tyto záležitosti ovlivnit.

V následujícím týdnu proběhne další školení učitelů k využití dalších součástí Teamsů (zadávání úkolů přímo v aplikaci, psaní testů, hodnocení). V souladu s pokynem ministra školství nebude naším cílem všechno známkovat, hodnocení bude spíše motivační a učitelé se soustředí na základní učivo.

Těší nás vesměs pozitivní hodnocení online výuky. Objevila se i další vaše přání: někteří byste rádi více hodin týdně, nebo např. aby probíhala online výuka každý den celé dopoledne. Byť bude již od příštího týdne počet online hodin růst, učitelé musí také připravovat podklady (pracovní listy, stahování zvukových nahrávek, příprava vlastních online hodin, seznamování se se všemi součástmi aplikace, …). Učitelé také poskytují individuální konzultace.

Neopomeňte: ze soboty na neděli dochází k posunu času, posuňte si tedy své budíky, aby děti nezaspaly na první pondělní online hodiny.

VYZVEDÁVÁNÍ UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ

Připomínám stálou možnost učebnice a pracovní (či jiné) sešity vyzvednout, postup jsem vám nastínila v předcházející informaci.

ŠKOLY V PŘÍRODĚ, ZAHRANIČNÍ VÝJEZD DO ANGLIE

V současnosti jsou již zrušeny všech výjezdy, kde již byly podepsány smlouvy (školy v přírodě: 3. AC, 4. AC, 4. B a 3. B, 5. A, 5. C + zahraniční výjezd do Anglie). Jednáme nyní s cestovními kancelářemi o možnostech vracení zaslaných záloh. Jakmile budeme vědět více, informace zveřejníme.

PLACENÍ OBĚDŮ A ŠKOLNÉHO VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Doporučujeme všem rodičům, jejichž děti se stravují ve školní jídelně, aby přerušili platby na účet jídelny. Předpokládáme, že vratky budeme vyúčtovávat v měsíci červnu nebo červenci (v závislosti na otevření školy). Podobně budeme postupovat i s platbami školného za školní družinu.

NABÍDKA PANÍ VYCHOVATELEK – ŠKOLNÍ DRUŽINA

Také paní vychovatelky již připravují pro vaše děti zajímavé aktivity, samozřejmě online. Jejich nabídky – obvykle odkazy na tvořivé, zábavné a pohybové činnosti – najdete na veřejně přístupné části našich webových stránek v sekci ŠKOLNÍ DRUŽINA. Snad vám – rodičům – pomohou s vymýšlením aktivit na dlouhá odpoledne.

V případě jakýchkoli nejasností se neváhejte obrátit na naše pracovníky (nejlépe e-mailem přes rodičovské účty – jsou nám nejdostupnější). Připomínám, že žádosti o ošetřovné vyřizuje p. hospodářka Jitřenka Pavlů (jitrenka.pavlu@zs-ns2.cz )

Věřím, že jste vy i vaše děti zdrávi, přeji všem, aby tak tomu bylo i nadále.

24. 3. 2020

Další informace o postupu při přípravě online hodin"

Většina pedagogů naší školy si již osvojila postupy, jakými bude online vzdělávání probíhat. Učitelům pomáhají s přípravou podkladů i p. asistentky a p. vychovatelky. 0Postupně tedy začnou žákům přicházet na jejich žákovské účty informace o konání jednotlivých online hodin, žáci by měli potvrdit účast.

Jednotliví učitelé budou zahajovat online hodiny v tomto, ale také v příštím či přespříštím týdnu. Děkujeme vám za trpělivost, příprava online výuky zabere nějaký čas a mohu vás ujistit, že pedagogové pracují usilovně a opravdu nemají žádné prázdniny.

Mrzí nás ojedinělá reakce některých z rodičů, že na online výuku nemáte čas, a že proč děláme věci složitě, když jdou jednoduše. Na druhou stranu děkujeme za mnoho pozitivních reakcí a „těšení se“ dětí.

Opětovně vás ujišťuji, že úkoly pro děti budou i v Týdenním plánu (jednodušší způsob) a přímá (obvykle dopolední) účast dětí při online hodinách není povinná (online hodiny budou nahrávány a bude tak možno si je přehrát v aplikaci MS Teams dodatečně, např. odpoledne).

Chceme dětem zpříjemnit čas nucené „karantény“ zajímavou formou výuky, při které navíc mají možnost online setkání se svými spolužáky. Rozumíme tomu, že přihlašování se k účtu a instalování aplikace, která nám online výuku umožní, bylo pro některé z vás velmi náročné, určitě děkujeme všem z vás, kteří jste projevili trpělivost.

Děkujeme za pochopení a vzájemnou spolupráci.

20. 3. 2020

Vážení rodiče,

ZDE naleznete další materiál o koronaviru, tentokrát z dílny našeho zřizovatele. I tento vám může pomoci při objasňování současné situace vašim dětem.

Pokračujeme v přípravách na online výuku. Pedagogové, tedy nejen paní učitelky a páni učitelé, ale také paní asistentky a paní vychovatelky (které učitelům pomáhají), absolvovali první seminář k aplikaci Microsoft Teams, kterou budeme jako škola používat.

Výběr této aplikace souvisí s propojením k celému našemu systému (např. také se školními žákovskými a rodičovskými účty), a také s tím, že v této aplikaci je možné jak ukládání výukových materiálů, zadávání úkolů, psaní testů apod., ale právě také online výuka (neboli jinými slovy videokonference/webináře).

Předpokládáme spuštění těchto online hodin od středy 25. 3., tam, kde se podaří propojení učitelů s žáky dříve, možná již od pondělí.

Jak tedy bude vypadat výuka žáků v dalším období:

 1. Nadále budou základem zadávání úkolů dětem Týdenní plány na třídních webových stránkách. Tyto je potřeba sledovat a úkoly plnit. Učitelé zadávají týdenní úkoly nejpozději do 7.30 každé pondělí ráno příslušného týdne. Doporučujeme vám, abyste vedli děti k jejich plnění v pravidelném čase, můžete se orientačně řídit jejich klasickým rozvrhem. Pro ty děti, které se nebudou moci připojovat k aplikaci Microsoft Teams, zůstanou Týdenní plány hlavním orientačním materiálem pro jejich domácí přípravu.
 1. K tomu budou pedagogové postupně připravovat ONLINE HODINY. Neznamená to, že by děti seděly před počítači celý den přesně podle rozvrhu (např. od 8.00 do 13.30) a každá vyučovací hodina by byla vedena učiteli online. Učitelé budou vybírat základní učivo, připravovat k němu materiály (např. části stránek z učebnic či pracovních sešitů, vlastní pracovní listy, digitální materiály, testy, ukázky např. z youtube) a v konkrétním čase pak nabídnou dětem ONLINE HODINU, kde budou žákům nové učivo objasňovat, vysvětlovat/vést je zadanými úkoly, konzultovat dotazy apod. Předpokládáme, že tyto ONLINE HODINY budou trvat cca 30 minut. Nebudou takto realizovány všechny hodiny dle rozvrhu (alespoň zpočátku určitě ne), ale rozvrhem se budou učitelé rámcově řídit. Přesné časové zařazení ONLINE HODIN a způsob pozvání dětí k ONLINE HODINÁM ještě organizačně promýšlíme.
 1. Funkčnost tohoto systému budeme s učiteli vyhodnocovat a event. upravovat, o případných změnách vás budeme informovat.

Předpokládáme, že ONLINE HODINY budou pro děti více zajímavé, než jen prosté vyplňování pracovních sešitů a listů či psaní výpisků z učebnic do sešitů. Nezanedbatelným důsledkem pak může být, že by tyto hodiny mohly z vás, rodičů, sejmout část „domácího vzdělávání“.

Aby tento systém mohl fungovat, potřebují děti mít doma počítač s připojením k internetu, s nainstalovanou aplikací MICROSOFT TEAMS a s funkčním školním žákovským účtem. K tomu dostali informaci e-mailem rodiče žáků 1. až 4. tříd (od třídních učitelů) a žáci 5. – 9. tříd (od kol. Hanzlové). Zvl. u těchto starších žáků prosíme, aby rodiče sledovali, zda si žáci na ONLINE HODINY připravují své počítače dle pokynů.

Pro ty z vás, kteří budou mít s instalací obtíže, je k dispozici (i o tomto víkendu) sl. asistentka Zuzana Šimková na zuzana.simkova@zs-ns2.cz Prosíme, abyste ji kontaktovali přednostně na tomto e-mailu a byli trpěliví (vyřídí všechny žádosti o pomoc, postupuje od nejstarší žádosti k nejnovější).

S přáním stále pevného zdraví

19. 3. 2020

Vážení rodiče,

níže naleznete některé informace související se současnou epidemiologickou situací, které vám mohou být užitečné při péči o děti a při rozhovorech s nimi.

Koronavirus - otázky a odpovědi pro malé školáky

Koronavirus aneb psychická hygiena a tipy na domácí vzdělávání

V případě, že o vaše dítě pečuje jiný člen rodiny (babičky a dědečkové, jiní příbuzní či známí), neopomeňte jim zpřístupnit třídní webové stránky s úkoly pro děti. Zvažte také prosím, zda by nebylo vhodné přeposílat jim e-maily, které ode mne nebo od třídních či jiných učitelů dostáváte – věříme, že by jim informace mohly být užitečné.

Přeji nadále pevné zdraví dětem, vám i vašim rodinám.

18. 3. 2020

Vážení rodiče,

již 6. dnem se děti věnují škole doma, věřím, že se většině z nich daří úkoly z týdenního plánu plnit. Učitelé se po návratu dětí do školy budou samozřejmě věnovat dovysvětlování a procvičování, tak aby všechny děti základ učiva zvládly.

PORADENSKÝ TÝM

Pokud má Vaše dítě obtíže s plněním úkolů, prosím, nechť kontaktuje samo nebo Vy příslušného učitele, event. třídního učitele. Pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami nebo jinými výukovými obtížemi, pro děti, které nezvládají psychicky dobře současnou situaci, event. pro všechny ostatní děti, u kterých máte pocit, že potřebují nějakou formu podpory, nabízíme pomoc členů našeho poradenského týmu. Zatím přes e-maily, od příštího týdne i online.

Členy poradenského týmu jsou školní speciální pedagožky Mgr. Jana Jelínková a Mgr. Lenka Mikešová, a naši školní psychologové Mgr. Anna Čermáková a Mgr. Vojtěch Herentin.

Pokud tedy máte pocit, že podporu Vaše dítě nebo Vaše rodina potřebuje, obraťte se prosím e-mailem buď na konkrétního učitele, na třídního učitele nebo na naši školní speciální pedagožku Mgr. Lenku Mikešovou (lenka.mikesova@zs-ns2.cz ), která zajistí pomoc některého ze členů týmu.

VÝUKA ONLINE

Jak jsme Vás již informovali, připravujeme také výuku online. Její spuštění předpokládáme od příštího týdne. V současné době Vás, rodiče našich žáků, budou kontaktovat třídní učitelé, s dotazem, zda se bude Vaše dítě schopno připojovat na domácích počítačích k této formě výuky. Bude to předpokládat využití nástroje Microsoft Teams, k jehož instalaci na domácí počítače rozesíláme pokyny nejprve rodičům 1. až 4. ročníku, jejichž děti zatím nedisponovaly školními žákovskými účty. Informace žákům 5. – 9. ročníku budou následovat.

Všichni učitelé se na výuku online připravují, někteří se ji teprve učí, prosíme Vás proto o trpělivost při jejím zavádění.

Děkujeme za spolupráci.

15. 3. 2020

Vážení rodiče,

řada našich učitelů vám již jistě zveřejnila kromě konkrétních úkolů pro děti také odkazy na internet.

Zítra zahajuje své vysílání Česká televize:

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-zpravy/?id=9130&strana-2=1&category=2

Další odkazy na online procvičování:

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/

3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/

5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
https://www.nns.cz/…/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy…/…

7)Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
https://www.skolasnadhledem.cz/

    14. 3. 2020

V současné době se učitelé intenzivně zabývají přípravou materiálů k výuce, a to nejen těch „papírových“ naskenovaných pracovních listů či odkazů na online procvičování od různých institucí, ale také našich vlastních online výukových hodin, webinářů a podobně.

Ve čtvrtek 19. 3. bude pro pedagogy ve škole organizováno školení. Do té doby počítáme se zprovozněním žákovských školních účtů pro děti z 1. až 4. tříd (zatím je měli pouze žáci od 5. tříd výše). Následně vás či vaše děti budou učitelé kontaktovat s informacemi a dotazy na vaše možnosti připojení dětí k online výuce.

      11. 3. 2020

Vážení rodiče,

úkoly pro žáky sledujte vy, rodiče, nebo žáci od 5. ročníku výše na třídních webových stránkách. Učitelé budou skenovat i příslušné části učebnic nebo pracovních sešitů, aby děti mohly úkoly plnit. Pokud nemáte možnost tisku, děti mohou úkoly vypracovávat i na prázdné papíry. Učitelé budou na stránky vkládat také odkazy na online procvičování. Prosíme všechny rodiče, aby na domácí samostudium svých dětí dohlíželi - za tuto spolupráci děkujeme. V případě potřeby komunikujte vy, rodiče, nebo žáci s učiteli e-mailem. Prosíme, nevstupujte do školy.

Děkuji všem rodičům i dětem za vzájemnou pomoc a spolupráci v této nelehké situaci.

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.