Aktuality > Základní škola > Úkoly pro žáky - online výuka

Úkoly pro žáky - online výuka

Vážení rodiče, zde zveřejňuji informace z e-mailů, které zasílám rodičům našich žáků na školní rodičovské účty. Pokud k nim stále nejste přihlášeni, prosím, postupujte dle návodu v Aktualitách. Přeji všem rodinám pevné zdraví.

Mgr. Michaela Rybářová, ředitelka školy

28. 3. 2020

Podáváme další souhrnnou informaci k fungování školy v nouzovém stavu.

ONLINE VÝUKA

jak většina z vás již jistě zaregistrovala, od středy jsme zahájili online výuku. Ve středu proběhlo 16 hodin, v pátek už 26. Na příští týden už jsou naplánovány hodiny takřka ke všem naukovým předmětům. Pokud zatím není vaše dítě přihlášeno k účtu, a zjistíte, že to přece jen půjde, rádi vaše dítě v online hodinách přivítáme. Opět připomínám: úkoly najdou vaše děti také v týdenních plánech na třídních webových stránkách, nebo si mohou poslechnout nahrávky online hodin ve svých předmětových týmech v aplikaci MS Teams (kde najdou postupně také i úkoly). Občas se stane, že je online hodina technicky nekvalitní (přetížená síť, „spadlý“ internet, …), není vždy v našich silách tyto záležitosti ovlivnit.

V následujícím týdnu proběhne další školení učitelů k využití dalších součástí Teamsů (zadávání úkolů přímo v aplikaci, psaní testů, hodnocení). V souladu s pokynem ministra školství nebude naším cílem všechno známkovat, hodnocení bude spíše motivační a učitelé se soustředí na základní učivo.

Těší nás vesměs pozitivní hodnocení online výuky. Objevila se i další vaše přání: někteří byste rádi více hodin týdně, nebo např. aby probíhala online výuka každý den celé dopoledne. Byť bude již od příštího týdne počet online hodin růst, učitelé musí také připravovat podklady (pracovní listy, stahování zvukových nahrávek, příprava vlastních online hodin, seznamování se se všemi součástmi aplikace, …). Učitelé také poskytují individuální konzultace.

Neopomeňte: ze soboty na neděli dochází k posunu času, posuňte si tedy své budíky, aby děti nezaspaly na první pondělní online hodiny.

VYZVEDÁVÁNÍ UČEBNIC A PRACOVNÍCH SEŠITŮ

Připomínám stálou možnost učebnice a pracovní (či jiné) sešity vyzvednout, postup jsem vám nastínila v předcházející informaci.

ŠKOLY V PŘÍRODĚ, ZAHRANIČNÍ VÝJEZD DO ANGLIE

V současnosti jsou již zrušeny všech výjezdy, kde již byly podepsány smlouvy (školy v přírodě: 3. AC, 4. AC, 4. B a 3. B, 5. A, 5. C + zahraniční výjezd do Anglie). Jednáme nyní s cestovními kancelářemi o možnostech vracení zaslaných záloh. Jakmile budeme vědět více, informace zveřejníme.

PLACENÍ OBĚDŮ A ŠKOLNÉHO VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Doporučujeme všem rodičům, jejichž děti se stravují ve školní jídelně, aby přerušili platby na účet jídelny. Předpokládáme, že vratky budeme vyúčtovávat v měsíci červnu nebo červenci (v závislosti na otevření školy). Podobně budeme postupovat i s platbami školného za školní družinu.

NABÍDKA PANÍ VYCHOVATELEK – ŠKOLNÍ DRUŽINA

Také paní vychovatelky již připravují pro vaše děti zajímavé aktivity, samozřejmě online. Jejich nabídky – obvykle odkazy na tvořivé, zábavné a pohybové činnosti – najdete na veřejně přístupné části našich webových stránek v sekci ŠKOLNÍ DRUŽINA. Snad vám – rodičům – pomohou s vymýšlením aktivit na dlouhá odpoledne.

V případě jakýchkoli nejasností se neváhejte obrátit na naše pracovníky (nejlépe e-mailem přes rodičovské účty – jsou nám nejdostupnější). Připomínám, že žádosti o ošetřovné vyřizuje p. hospodářka Jitřenka Pavlů (jitrenka.pavlu@zs-ns2.cz )

Věřím, že jste vy i vaše děti zdrávi, přeji všem, aby tak tomu bylo i nadále.

24. 3. 2020

Další informace o postupu při přípravě online hodin"

Většina pedagogů naší školy si již osvojila postupy, jakými bude online vzdělávání probíhat. Učitelům pomáhají s přípravou podkladů i p. asistentky a p. vychovatelky. 0Postupně tedy začnou žákům přicházet na jejich žákovské účty informace o konání jednotlivých online hodin, žáci by měli potvrdit účast.

Jednotliví učitelé budou zahajovat online hodiny v tomto, ale také v příštím či přespříštím týdnu. Děkujeme vám za trpělivost, příprava online výuky zabere nějaký čas a mohu vás ujistit, že pedagogové pracují usilovně a opravdu nemají žádné prázdniny.

Mrzí nás ojedinělá reakce některých z rodičů, že na online výuku nemáte čas, a že proč děláme věci složitě, když jdou jednoduše. Na druhou stranu děkujeme za mnoho pozitivních reakcí a „těšení se“ dětí.

Opětovně vás ujišťuji, že úkoly pro děti budou i v Týdenním plánu (jednodušší způsob) a přímá (obvykle dopolední) účast dětí při online hodinách není povinná (online hodiny budou nahrávány a bude tak možno si je přehrát v aplikaci MS Teams dodatečně, např. odpoledne).

Chceme dětem zpříjemnit čas nucené „karantény“ zajímavou formou výuky, při které navíc mají možnost online setkání se svými spolužáky. Rozumíme tomu, že přihlašování se k účtu a instalování aplikace, která nám online výuku umožní, bylo pro některé z vás velmi náročné, určitě děkujeme všem z vás, kteří jste projevili trpělivost.

Děkujeme za pochopení a vzájemnou spolupráci.

20. 3. 2020

Vážení rodiče,

ZDE naleznete další materiál o koronaviru, tentokrát z dílny našeho zřizovatele. I tento vám může pomoci při objasňování současné situace vašim dětem.

Pokračujeme v přípravách na online výuku. Pedagogové, tedy nejen paní učitelky a páni učitelé, ale také paní asistentky a paní vychovatelky (které učitelům pomáhají), absolvovali první seminář k aplikaci Microsoft Teams, kterou budeme jako škola používat.

Výběr této aplikace souvisí s propojením k celému našemu systému (např. také se školními žákovskými a rodičovskými účty), a také s tím, že v této aplikaci je možné jak ukládání výukových materiálů, zadávání úkolů, psaní testů apod., ale právě také online výuka (neboli jinými slovy videokonference/webináře).

Předpokládáme spuštění těchto online hodin od středy 25. 3., tam, kde se podaří propojení učitelů s žáky dříve, možná již od pondělí.

Jak tedy bude vypadat výuka žáků v dalším období:

  1. Nadále budou základem zadávání úkolů dětem Týdenní plány na třídních webových stránkách. Tyto je potřeba sledovat a úkoly plnit. Učitelé zadávají týdenní úkoly nejpozději do 7.30 každé pondělí ráno příslušného týdne. Doporučujeme vám, abyste vedli děti k jejich plnění v pravidelném čase, můžete se orientačně řídit jejich klasickým rozvrhem. Pro ty děti, které se nebudou moci připojovat k aplikaci Microsoft Teams, zůstanou Týdenní plány hlavním orientačním materiálem pro jejich domácí přípravu.
  1. K tomu budou pedagogové postupně připravovat ONLINE HODINY. Neznamená to, že by děti seděly před počítači celý den přesně podle rozvrhu (např. od 8.00 do 13.30) a každá vyučovací hodina by byla vedena učiteli online. Učitelé budou vybírat základní učivo, připravovat k němu materiály (např. části stránek z učebnic či pracovních sešitů, vlastní pracovní listy, digitální materiály, testy, ukázky např. z youtube) a v konkrétním čase pak nabídnou dětem ONLINE HODINU, kde budou žákům nové učivo objasňovat, vysvětlovat/vést je zadanými úkoly, konzultovat dotazy apod. Předpokládáme, že tyto ONLINE HODINY budou trvat cca 30 minut. Nebudou takto realizovány všechny hodiny dle rozvrhu (alespoň zpočátku určitě ne), ale rozvrhem se budou učitelé rámcově řídit. Přesné časové zařazení ONLINE HODIN a způsob pozvání dětí k ONLINE HODINÁM ještě organizačně promýšlíme.
  1. Funkčnost tohoto systému budeme s učiteli vyhodnocovat a event. upravovat, o případných změnách vás budeme informovat.

Předpokládáme, že ONLINE HODINY budou pro děti více zajímavé, než jen prosté vyplňování pracovních sešitů a listů či psaní výpisků z učebnic do sešitů. Nezanedbatelným důsledkem pak může být, že by tyto hodiny mohly z vás, rodičů, sejmout část „domácího vzdělávání“.

Aby tento systém mohl fungovat, potřebují děti mít doma počítač s připojením k internetu, s nainstalovanou aplikací MICROSOFT TEAMS a s funkčním školním žákovským účtem. K tomu dostali informaci e-mailem rodiče žáků 1. až 4. tříd (od třídních učitelů) a žáci 5. – 9. tříd (od kol. Hanzlové). Zvl. u těchto starších žáků prosíme, aby rodiče sledovali, zda si žáci na ONLINE HODINY připravují své počítače dle pokynů.

Pro ty z vás, kteří budou mít s instalací obtíže, je k dispozici (i o tomto víkendu) sl. asistentka Zuzana Šimková na zuzana.simkova@zs-ns2.cz Prosíme, abyste ji kontaktovali přednostně na tomto e-mailu a byli trpěliví (vyřídí všechny žádosti o pomoc, postupuje od nejstarší žádosti k nejnovější).

S přáním stále pevného zdraví

19. 3. 2020

Vážení rodiče,

níže naleznete některé informace související se současnou epidemiologickou situací, které vám mohou být užitečné při péči o děti a při rozhovorech s nimi.

Koronavirus - otázky a odpovědi pro malé školáky

Koronavirus aneb psychická hygiena a tipy na domácí vzdělávání

V případě, že o vaše dítě pečuje jiný člen rodiny (babičky a dědečkové, jiní příbuzní či známí), neopomeňte jim zpřístupnit třídní webové stránky s úkoly pro děti. Zvažte také prosím, zda by nebylo vhodné přeposílat jim e-maily, které ode mne nebo od třídních či jiných učitelů dostáváte – věříme, že by jim informace mohly být užitečné.

Přeji nadále pevné zdraví dětem, vám i vašim rodinám.

18. 3. 2020

Vážení rodiče,

již 6. dnem se děti věnují škole doma, věřím, že se většině z nich daří úkoly z týdenního plánu plnit. Učitelé se po návratu dětí do školy budou samozřejmě věnovat dovysvětlování a procvičování, tak aby všechny děti základ učiva zvládly.

PORADENSKÝ TÝM

Pokud má Vaše dítě obtíže s plněním úkolů, prosím, nechť kontaktuje samo nebo Vy příslušného učitele, event. třídního učitele. Pro děti se specifickými vzdělávacími potřebami nebo jinými výukovými obtížemi, pro děti, které nezvládají psychicky dobře současnou situaci, event. pro všechny ostatní děti, u kterých máte pocit, že potřebují nějakou formu podpory, nabízíme pomoc členů našeho poradenského týmu. Zatím přes e-maily, od příštího týdne i online.

Členy poradenského týmu jsou školní speciální pedagožky Mgr. Jana Jelínková a Mgr. Lenka Mikešová, a naši školní psychologové Mgr. Anna Čermáková a Mgr. Vojtěch Herentin.

Pokud tedy máte pocit, že podporu Vaše dítě nebo Vaše rodina potřebuje, obraťte se prosím e-mailem buď na konkrétního učitele, na třídního učitele nebo na naši školní speciální pedagožku Mgr. Lenku Mikešovou (lenka.mikesova@zs-ns2.cz ), která zajistí pomoc některého ze členů týmu.

VÝUKA ONLINE

Jak jsme Vás již informovali, připravujeme také výuku online. Její spuštění předpokládáme od příštího týdne. V současné době Vás, rodiče našich žáků, budou kontaktovat třídní učitelé, s dotazem, zda se bude Vaše dítě schopno připojovat na domácích počítačích k této formě výuky. Bude to předpokládat využití nástroje Microsoft Teams, k jehož instalaci na domácí počítače rozesíláme pokyny nejprve rodičům 1. až 4. ročníku, jejichž děti zatím nedisponovaly školními žákovskými účty. Informace žákům 5. – 9. ročníku budou následovat.

Všichni učitelé se na výuku online připravují, někteří se ji teprve učí, prosíme Vás proto o trpělivost při jejím zavádění.

Děkujeme za spolupráci.

15. 3. 2020

Vážení rodiče,

řada našich učitelů vám již jistě zveřejnila kromě konkrétních úkolů pro děti také odkazy na internet.

Zítra zahajuje své vysílání Česká televize:

https://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/tiskove-zpravy/?id=9130&strana-2=1&category=2

Další odkazy na online procvičování:

1) Scio do odvolání uzavření škol zpřístupnilo zdarma přes 500 online testů z matematiky a češtiny. Testy jsou určeny pro žáky 3. až 9. tříd a zaberou 10 až 20 minut.
https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp

2) Matematiku pro 1.-9. ročník základních škol v hravé formě nabízí Matika.in
https://www.matika.in/cs/

3) Češtinu a matematiku pro 1. a 2. stupeň základní školy jde procvičovat i na Onlinecvičení.cz.
https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php

4) Pro žáky prvního stupně základních škol skvěle využijete portál Školákov.eu.
https://skolakov.eu/

5) Nakladatelství Fraus díky vládnímu opatření zpřístupňuje zdarma všechny své elektronické učebnice pro základní i střední školy.
https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma

6) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA kvůli uzavření škol také volně zpřístupnilo své interaktivní učebnice (obsahují materiály pro první i druhý stupeň).
https://www.nns.cz/…/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy…/…

7)Online procvičování pro žáky základních škol, ale i pro maturanty nabízí Škola s nadhledem.
https://www.skolasnadhledem.cz/

    14. 3. 2020

V současné době se učitelé intenzivně zabývají přípravou materiálů k výuce, a to nejen těch „papírových“ naskenovaných pracovních listů či odkazů na online procvičování od různých institucí, ale také našich vlastních online výukových hodin, webinářů a podobně.

Ve čtvrtek 19. 3. bude pro pedagogy ve škole organizováno školení. Do té doby počítáme se zprovozněním žákovských školních účtů pro děti z 1. až 4. tříd (zatím je měli pouze žáci od 5. tříd výše). Následně vás či vaše děti budou učitelé kontaktovat s informacemi a dotazy na vaše možnosti připojení dětí k online výuce.

      11. 3. 2020

Vážení rodiče,

úkoly pro žáky sledujte vy, rodiče, nebo žáci od 5. ročníku výše na třídních webových stránkách. Učitelé budou skenovat i příslušné části učebnic nebo pracovních sešitů, aby děti mohly úkoly plnit. Pokud nemáte možnost tisku, děti mohou úkoly vypracovávat i na prázdné papíry. Učitelé budou na stránky vkládat také odkazy na online procvičování. Prosíme všechny rodiče, aby na domácí samostudium svých dětí dohlíželi - za tuto spolupráci děkujeme. V případě potřeby komunikujte vy, rodiče, nebo žáci s učiteli e-mailem. Prosíme, nevstupujte do školy.

Děkuji všem rodičům i dětem za vzájemnou pomoc a spolupráci v této nelehké situaci.

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.