O škole > Protiepidemická opatření

Upozorňujeme, že informace, které obsahují osobní či osobní citlivé údaje žáků (např. opatření platná pro konkrétní žáky či třídy), nemohou být volně zveřejňována, zasíláme je v souladu s předpisy k ochraně osobních údajů na zabezpečené školní rodičovské účty.

14. 10. 2020

Vážení rodiče,

děkuji vám všem za podporu dětí při dnešním zahájení distanční výuky. Omlouváme se za to, že u některých hodin došlo k technickým obtížím, pracujeme na jejich odstranění.

V příloze (ZDE) vám zasílám nabídku Národního pedagogického institutu pro ty z vás, kteří potřebuje v současné nelehké situaci pomoci.

Pomoc vám nabízí i naše školní psycholožka Mgr. Anna Čermáková. Paní psycholožka pracuje ve škole pravidelně se všemi třídami, ve spolupráci s třídními i jinými učiteli pomáhá dětem, které potřebují podporu.

Její pozice ve škole je finančně podporována Nadačním fondem Svoboda – tedy fondem vás-rodičů. Potřebujete-li pomoci, neváhejte se na ni obrátit. Obdržíte od ní e-mail s kontaktem a bližšími informacemi.

13. 10. 2020

Vážení rodiče,

zítřejším dnem zahajujeme distanční výuku pro všechny žáky školy. Po prvotních technických obtížích se v pondělí distanční výuka rozběhla v 8. a 9. třídách, teď přibývají třídy další.

Všichni pedagogové, nejen učitelé, ale i paní asistentky a páni asistenti, a také paní vychovatelky udělají vše proto, aby děti toto období dobře zvládly.

Určitě na samotném začátku budeme potřebovat pomoc vás – rodičů. U starších dětí prosíme o dohled nad jejich účastí, s technikou si jistě už poradí samy.

U dětí 1. stupně budou první kroky náročné, ale zvládly to už na jaře, věříme, že s vaší prvotní pomocí to zvládnou nyní také.

Vás - rodiče našich nejmenších žáčků, prvňáčků - chci ujistit: v jistě velmi nelehkých krůčcích vám paní učitelky pomohou, buďte prosím v těchto chvílích oporou svým dětem. Pokud se něco nepodaří hned na poprvé, je vždy čas zkoušet to znovu, nepřestat se usmívat a radovat se i z drobných úspěchů.

A nyní konkrétně:

 1. v příloze naleznete obecnou informaci o distanční výuce – prosím pročtěte si ji, ZDE
 1. rozvrh distanční výuky se řídí běžným rozvrhem hodin, tzn. hodiny začínají ve stejnou dobu jako ve škole, přesný čas naleznete také v aplikaci MS TEAMS – v pozvánkách k jednotlivým hodinám,
 1. online hodiny trvají přibližně 30 minut, poté následují přestávky – veďte děti k tomu, aby se protáhly, promnuly si oči, napily se, … prostě si chvíli ulevily od soustředěné práce u počítače,
 2. výchovné předměty uměleckého, pracovního a tělovýchovného rázu: uskuteční se 1. hodina, na které děti obdrží pokyny k úkolům, typy na samostatné aktivity, náměty např. i na činnosti vašich rodin; další hodiny mohou vaše děti využít k plnění úkolů z jiných předmětů, k četbě, relaxaci, …

Využijte prosím tento čas k posílení vašich rodinných vztahů, něco jako „čas daný nám navíc“ – choďte s dětmi na procházky, hodně jim nebo s nimi čtěte, povídejte si s nimi, sdílejte s nimi i péči o domácnost.

My pedagogové přivítáme, když je povedete k samostatnosti: aby si úkoly uměly (byť s vaší prvotní pomocí) najít, aby si uměly rozvrhnout čas na jejich plnění. Úkoly jsou určeny dětem, nikoli vám!

Informace k obědům:

 1. Na zítřek, tj. středu 14. října byly všem žákům i zaměstnancům zrušeny objednávky obědů, odhlášeny byly až do příštího pátku 23. 10.
 1. Pokud byste v době distanční výuky chtěli pro své děti obědy, je možné si je znovu objednat, a to počínaje čtvrtkem 15. 10. Vždy je nutná objednávka nejpozději do 14.00 předcházejícího dne. V tomto období bude vařeno pouze 1 jídlo.
 1. Oproti původní informaci, kterou jsme dříve rodičům poskytli, si oběd mohou přijít děti sníst do školy (samozřejmě až po skončení povinné distanční výuky!), nebo si jej děti nebo rodiče mohou vyzvednout do jídlonosičů – pouze však osoby, které nejsou nemocné nebo v nařízené karanténě.

Informace k zapůjčení digitální techniky:

 1. Pro žáky, kteří nemají doma počítač nebo notebook, nebo se o něj dělí se sourozencem, má škola v omezeném množství k dispozici školní iPad. Prosíme ty z vás, kteří nějaké zařízení mají, aby tuto možnost nezneužívali, a umožnili tak přístup k technice těm rodinám, které ji opravdu potřebují. Rodiče mohou pro rezervaci iPadu předem kontaktovat p. recepční Janu Keprovou (jana.keprova@zs-ns2.cz) k domluvě termínu vyzvednutí.
 1. Škola je v jednání také pro zapůjčení cenově výhodných modemů pro zajištění internetového spojení, o realizaci možnosti budeme informovat.

Přeji všem dětem a celým rodinám pevné zdraví, dětem dostatek studijního úsilí a vám rodičům pevné nervy!

8. 10. 2020

Vážení rodiče žáků 2. stupně,

jistě jste zaregistrovali nová opatření vlády, která se dotknou i vašich dětí na 2. stupni ZŠ.

V příloze (ZDE) vám zasílám obecnou informaci k výuce v mimořádné situaci, prosím, pročtěte si ji.

Konkrétně bude situace vypadat takto:

 1. V následujícím týdnu (od 12. do 19. 10. 2020) budou do školy docházet žáci 6. a 7. ročníku, kdežto žáci 8. a 9. ročníku budou vyučováni distančně. V dalším týdnu (od 19. do 23. 10. 2020) se ročníky vymění.
 1. Žákům 8. a 9. ročníku budou zítra hromadně odhlášeny obědy. Pokud byste si je jako rodiče přesto chtěli vyzvedávat, kontaktujte zítra během dopoledne vedoucí školní jídelny p. Hanu Tydlitátovou (hana.tydlitatova@zs-ns2.cz, tel. 602 290 210), obědy opětovně přihlásí.
 1. Ujistěte se, že se vaše děti umí připojit k aplikaci MS Teams, ve které bude probíhat distanční výuka. Připomínáme, že distanční výuka je povinná, rodiče jsou povinni zajistit účast dítěte nebo předepsaným způsobem dítě omluvit. Další informace naleznete v souboru v příloze.
 1. Žáci 8. a 9. ročníku by si měli zítra vzít domů všechny učebnice, pracovní sešity, sešity, … aby je měli v příštím týdnu k dispozici. Učitelé jim to zítra připomenou.
 1. Žákům, kteří nemají doma počítač/notebook/iPad či jiné zařízení, je škola schopná poskytnout školní iPad (na týden, kdy bude probíhat distanční výuka). Je potřeba, aby si jej vyzvedl rodič (bude sepsána smlouva o výpůjčce). Kontaktujte nejdříve mou asistentku sl. Zuzanu Šimkovou (zuzana.simkova@zs-ns2.cz, tel. 773 790 982), se kterou si můžete dohodnout termín vyzvednutí.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

7. 10. 2020

Vážení rodiče,

zasílám vám informaci o aktuální situaci ve škole.

Včera večer byla potvrzena nákaza covidem-19 u dvou pracovnic školy – p. učitelka třídní v 5. C sl. J. Rompotová a p. hospodářka J. Pavlů.

V průběhu dnešního dne jsme s hygienickou stanicí Prahy 6 konzultovali opatření. Žáci třídy 5. C budou v karanténě, zatím do 12. 10., rodiče třídy jsou informováni, od zítra bude třída vyučována distančně. Ve spolupráci s naším zřizovatelem jsme zajistili dezinfekci třídy i kanceláře hospodářek.

Do karantény muselo nastoupit několik pracovnic, proto jsem přijala následující opatření:

 1. V recepci budou p. recepční zastupovat jiní pracovníci školy (p. asistentka ŘŠ, p. školník, p. „odpolední“ recepční)
 2. Do odvolání bude uzavřen bufet. Pokud si tedy děti běžně kupují svačinu v bufetu, dávejte jim nyní svačinu i pití z domova.
 3. Relaxační zóna bude dětem k dispozici pouze v přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, nikoli po skončení vyučování.

Opětovně vás všechny prosím, abyste se doma ujistili, že děti ovládají přístup do aplikace MS TEAMS, že máte vy i děti funkční e-mailové účty, že děti samy aktivně pracují s Týdenními plány na webu školy – klaďte na ně prosím větší zodpovědnost za vlastní aktivitu při „hlídání si“ jejich úkolů či dalších povinností.

Všichni se opatrujte, přeji pevné zdraví.

4. 10. 2020

Vážení rodiče,

zasílám vám úpravu protiepidemických opatření školy (ZDE), které vstupují v platnost v pondělí 5. 10. 2020 v souvislosti s usnesením vlády (ZDE) a nařízením Hygienické stanice hl. m. Prahy (ZDE), opatření by měla trvat 2 týdny, tj. do 18. 10. 2020.

Změny jsou vyznačeny oranžově, a to na str. 2, 3.

Pro zjednodušení shrnuji:

 1. Aktivity pronájemců, které jsou chápány jako hromadné akce (kroužky a jiné aktivity), podléhají usnesení vlády. Tzn. že ve vnitřních prostorech školy se mohou konat pouze do počtu 10 osob, ve vnějších prostorech školy (na školním dvoře) do počtu 20 osob. Rodiče, kteří mají děti zapsány do kroužků, by měli být informováni o podobě kroužků jejich organizátory.
 1. Do vzdělávacích aktivit školy a družiny nebude zařazován zpěv.
 1. Na 2. stupni nebudou zařazovány sportovní aktivity, v rámci tělesné výchovy budou přednostně realizovány vycházky do okolí školy nebo pobyt na školním hřišti.

Přeji všem vašim rodinám pevné zdraví.

1. 10. 2020

Informace k provozu školy po nabytí účinnosti Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření a Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 15/2020 ze dne 1. 10. 2020

 1. Škola kroužky a v současné době ani jiné nepovinné mimoškolní aktivity neorganizuje, nenařizuje tedy konkrétní opatření, za ta jsou zodpovědní organizátoři aktivit (kroužků, akcí, pronájmů, …).
 1. Jakožto pronajímatel prostor požaduje škola, aby organizátoři kroužků v naší budově dodržovali veškeré předpisy, kterými příslušné orgány (vláda, ministerstva školství a zdravotnictví, Hygienická stanice hl. m. Prahy aj.) činnosti regulují.
 1. Ve vyjádření MŠMT (ZDE) je konstatováno: „Pravidla a omezení pro konání hromadných akcí se týkají také organizací mládeže, které mají typicky formu spolku.“
 1. Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 15/2020 ze dne 1. 10. 2020 (ZDE) zakazuje „hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech“, a to ode dne 5. října od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.
 1. Z výše uvedeného vyplývá, že není možné v budově školy po stanovené období konat hromadné akce (např. kroužky, jiné pronájmy včetně těch pro dospělé osoby, případně jiné aktivity), ve kterých bude více než 10 osob (tedy např. 9 osob a lektor), a v prostoru školního dvora více než 20 osob. Mimo budovu a dvora školy není v kompetenci školy cokoli omezovat, nicméně je zřejmé, že i zde jsou organizátoři aktivit povinni dodržovat nařízená opatření.
 1. Nadále trvá opatření školy, že pokud (za výše uvedených omezení) aktivity budou organizovány, jsou do 18.00 povoleny pouze pro žáky školy.

Pověřuji p. kolegyni Šutovou, aby s tímto stanoviskem seznámila všechny pronájemce a kontrolovala dodržování nařízených opatření. Organizátory aktivit žádám, aby urychleně informovali své klienty o realizaci jejich aktivit v nastalé situaci.

U aktivit, organizovaných pro žáky naší školy, škola nabízí (pokud je to dle povahy činností možné) využití distanční formy realizace aktivit s využitím prostředků školy (platforma MS Teams).

22. 9. 2020

Vážení rodiče,

dovoluji si vás informovat, že na pátek 25. 9. 2020 nebudu vyhlašovat ředitelské volno, učit se bude dle běžného rozvrhu.

Na včerejší poradě bylo učitelům doporučeno, aby v těch hodinách, kde to povaha předmětu či konkrétního učiva umožňuje, zvážili možnost výuky ve venkovním prostředí (dvůr školy, blízká hřiště či parky).

Všichni se ve škole snažíme o to, aby děti (zvl. na 2. stupni, tj. v rouškách i ve třídě) situaci zvládaly.

Informuji vás také, že jeden žák třídy 6. B onemocněl nemocí covid-19. Žák však 9 dnů před zjištěním nemoci nebyl ve škole.

Po konzultaci s hygienickou stanicí není proto nutno přijímat žádná opatření, předpokládá se, že žák onemocněl po setkání s nemocnou osobou na sportovním klubu mimo školu.

Nadále dodržujeme zvýšená hygienická opatření, úklid je posílen o dezinfekci prostor. Děkujeme všem rodičům vstupujícím do školy (tedy při odpoledním vyzvedávání dětí ze školní družiny) za to, že dodržují pokyn k mytí či dezinfekci rukou a nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole.

Přeji vám všem mnoho zdraví, všichni se opatrujte.

17. 9. 2020

Vážení rodiče,

jak jste jistě již zaznamenali ve sdělovacích prostředcích, od zítřejšího dne (pátek 18. 9. 2020) je nařízeno, aby děti 2. stupně měly roušky i ve třídách. Výjimku činí činnosti typu tělocviku či plaveckého výcviku, dále zpěvu (ty jsem učitelům doporučila omezit či vůbec nezařazovat) a her na dechové nástroje (ty jsem v současné době zakázala).

V příloze vám zasílám znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ZDE + aktualizované znění našeho dokumentu „Protiepidemická opatření školy“ ZDE – změny vyznačeny zeleně, jsou pouze na straně 1.

Shrnuji:

Všechny děti a zaměstnanci tedy nadále budou mít roušku ve společných prostorách, žáci a pedagogové 2. stupně i ve třídách (s výjimkou výše uvedených aktivit).

Doporučuji tedy rodičům žáků 2. stupně poskytnout dětem na jednotlivé dny více roušek (budou v nich celý den) + v případě látkových i sáčky na použité a čisté.

Ve středu 16. 9. večer byla nákaza potvrzena u jedné z pracovnic školy (školní speciální pedagožka). Tato pracovnice nebyla od čtvrtečního odpoledne minulého týdne ve škole, epidemiologií Prahy 6 bylo potvrzeno, že není nutno přijímat žádné opatření.

Prosím vás i nadále o sledování webových stránek, příp. rodičovských účtů a děkuji vám za spolupráci se školou.

16. 9. 2020

Vážení rodiče,

informuji vás, že rušíme dlouhodobě naplánované školení pro učitele v pondělí 21. 9. odpoledne, kvůli kterému měla být zkrácena výuka dětí do 11.40.

Vyhodnotili jsme celkovou epidemiologickou situaci na školách Prahy 6, a preventivně jsme tuto akci pro učitele odvolali především z důvodu ochrany jejich zdraví.

Paní učitelky třídní, které již informaci o zkrácení pondělního vyučování dětem zapsaly, zapíší novou informaci o běžném rozvrhu na třídní webové stránky i do žákovských knížek.

Zkráceně: vyučování v pondělí 21. 9. bude probíhat podle rozvrhu, nebude kráceno.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

13. 9. 2020

Vážení rodiče,

k současnému dni nemáme hlášeno žádné onemocnění žáka školy nemocí covid-19, několik dětí se nachází v preventivní karanténě, neboť se setkaly s pozitivními osobami.

Ze zaměstnanců školy onemocněla nemocí covid-19 jedna paní asistentka (rodiče příslušné třídy byli informováni přes rodičovské účty). Po hygienickém přešetření nebyla škole hygienou nařízena žádná opatření (zaměstnankyně nebyla před zjištěním onemocnění několik dní ve škole).

V současné době se potýkáme se situací, kdy řada dětí nenosí s sebou do školy roušky a škola jim zatím vydávala roušky jednorázové. Toto nejsme schopni dlouhodobě zabezpečit.

Připomínáme proto, že jde o povinnost rodičů, v případě, že dítě nebude mít roušku s sebou, budeme nuceni rodiče kontaktovat s žádostí o dodání roušky či vyzvednutí dítěte, dítě bude do té doby v izolaci.

Prosím vás tedy všechny o vzájemnou ohleduplnost, abychom nemuseli přistupovat k výše uvedenému opatření.

Sledujte prosím webové stránky školy (hlavní stránka – odkaz ve „Žhavých novinkách“), kde jsou zveřejňovány všechny důležité informace, případně také rodičovské účty (zde se mohou objevit informace konkrétnějšího rázu).

Děkuji všem rodičům za spolupráci se školou v těchto nelehkých dobách.

10. 9. 2020

Vážení rodiče,

jak jsem informovala již včera na webových stránkách školy, od dnešního dne musí žáci nosit ve společných prostorách školy (haly, chodby, toalety) roušku. Děkuji vám všem za respektování tohoto opatření, děti byly dnes ukázněné a roušky nosily.

V příloze vám zasílám aktualizované znění Protiepidemických opatření školy (změny jsou vyznačeny modře, konkrétně str. 1, 2 a 3. ZDE

Zde shrnuji:

 1. nošení roušek ve společných prostorách je nařízeno,
 2. doporučujeme dát dětem více roušek, pokud budou ve škole déle (zvl. např. ve školní družině); v tom případě i sáčky na čisté a použité roušky – používají-li děti roušky látkové,
 3. vzhledem k provozním podmínkám nebudeme dětem ve školní jídelně příbory balit do ubrousků, budou je vydávat pracovníci dohledu, kteří budou pro tento účel používat jednorázové rukavice.

Prosím všechny rodiče, aby nejlépe 1 x denně sledovali webové stránky školy nebo své rodičovské účty, v případě změny epidemiologické situace vás budu neprodleně informovat.

9. 9. 2020

 Vážení rodiče, milí žáci,

- v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (ZDE) upozorňuji na povinnost od čtvrtka 10. 9. od zahájení provozu školy (ranní družina) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), zkráceně roušek, ve všech vnitřních společných prostorách školy (chodby, záchody, šatny, jídelna, …), zákaz se tedy nevztahuje na učebny, kabinety, sborovnu

- ranní dohledy monitorují pohyb žáků a dodržování této povinnosti

- vyučující prvních vyučovacích hodin žákům opatření objasní

- všichni vyučující upozorňují žáky před opuštěním třídy na povinnost nasadit si roušku, plnění povinnosti kontrolují (= nepustí žáky ze třídy bez nasazené roušky)

- ve školní jídelně si žáci odkládají roušku pouze při vlastní konzumaci oběda (kontroluje 3. dohled)

- opatření se netýká dětí a pedagogů v MŠ, týká se však nepedagogických pracovnic (p. hospodářka, kuchařka, uklízečka, školnice, topička)

Dodržování opatření kontrolují dohledy na chodbách, průběžně p. zástupkyně, ve školní jídelně dohledy a p. hospodářka.

Prosíme rodiče, aby žáci měli s sebou minimálně 2 roušky (na výměnu) a sáček na ni.

4. 9. 2020

Dle nařízení hygieniků budou ve školách od pondělí 14. září ve společných prostorách povinné roušky. Prosíme rodiče, aby je svým dětem připravili. V příštím týdnu zveřejníme aktualizované znění materiálu "Protiepidemická opatření".

30. 8. 2020

V neděli 30. 8. 2020 v odpoledních hodinách byla na rodičovské účty rozeslána podrobná informace s konkretizací protiepidemických opatření naší školy, která je umístěna i ZDE.

Vážení rodiče,

zasílám vám podrobnou informaci o protiepidemických opatřeních, která jsem přijala pro naši školu. Jak jistě i vy sledujete v médiích, okolo některých nařízení se vedou značné spory, je tedy možné, že i naše opatření doznají změn, vždy o nich budete informováni (přes rodičovské účty a u obecných nařízení též na webových stránkách).

Prosím, abyste si opatření (v příloze) pročetli podrobně, níže uvádím velmi stručně nejdůležitější body:

 1. Rodiče dětí s chronickým onemocněním s kašlem, rýmou, … dodají potvrzení od dětského lékaře (viz již zaslaný e-mail).
 2. Pro zaměstnance a žáky nejsou roušky povinné, jsou doporučeny do společných prostor.
 3. Žáci i zaměstnanci jsou povinni mít u sebe roušku pro případ nenadálé potřeby či změny nařízení.
 4. Rodičům a dalšímu doprovodu dětí není vstup do školy (za vstupní dveře) povolen, výjimky viz materiál v příloze (zvl. např. rodiče žáků 1. tříd dne 1. 9. 2020). V případě, že je vstup povolen, jsou tyto osoby povinny nosit roušku a po vstupu provést dezinfekci rukou.
 5. Žáci budou docházet do odborných učeben, tj. budou se přemisťovat po budově.
 6. Kroužky budou povoleny pouze pro žáky naší školy.

Opatření mohou být také upravena na základě pokynů Krajské hygienické stanice (KHS).

Abychom se dobře připravili na případné nové situace, žádáme rodiče, aby do středy 2. 9. na e-mail třídních učitelů svých dětí:

 1. nahlásili případné změny v datech (jména dětí, rodičů, adresa bydliště, kontakty),
 2. informovali o funkčnosti žákovského i rodičovských e-mailových účtů,
 3. informovali o podmínkách dětí pro případnou distanční výuku (přístup k počítači a připojení, instalování aplikace MS Teams, o situaci, kdy se o PC dělí více sourozenců, …)

27. 8. 2020

Rodičům byla zaslána na rodičovské účty tato žádost o dodání potvrzení o případném chronickém onemocnění dítěte.

26. 8. 2020

Zveřejňujeme Aktualizaci Manuálu MŠMT a Postup v souvislosti s onemocněním COVID 19

18. 8. 2020

Zveřejňujeme Manuál MŠMT k provozu škol vzhledem ke COVID 19. Nyní připravujeme konkretizaci opatření pro naši školu.

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.