O škole > Protiepidemická opatření

Upozorňujeme, že informace, které obsahují osobní či osobní citlivé údaje žáků (např. opatření platná pro konkrétní žáky či třídy), nemohou být volně zveřejňována, zasíláme je v souladu s předpisy k ochraně osobních údajů na zabezpečené školní rodičovské účty.

8. dubna 2021

Vážení rodiče,

slíbila jsem Vám informaci k možnosti chodit s dětmi do laboratoře na Praze 6 den před testováním ve škole pro ty z vás, kteří se obáváte samotestování dítěte ve škole nebo nemáte čas přijít dítěti pomoci.

Paní radní pro školství Prahy 6 nám dnes sdělila, že tato možnost opravdu bude (vždy v neděli a ve středu odpoledne). Připravuje nyní informační leták, který vám zašleme, jakmile bude k dispozici.

Budou to antigenní testy do nosu, budou provedeny zdravotníky, hrazeny pojišťovnou a bude vám předáno potvrzení, které potřebujeme dodat v pondělí a ve čtvrtek do školy.

Někteří rodiče se na mne obrátili s dotazem, zda mohou pro své dítě zajistit jiný test než jsou ty testy, které budeme používat ve škole (jedná se obvykle o děti, které mají nějaký zdravotní problém s nosní sliznicí). K tomuto sděluji:

- možné to je, pokud jste ochotni si testy uhradit

- je potřeba, aby šlo o testy, schválené Ministerstvem zdravotnictví k použití laiky – viz Seznam antigenních testů, pro které vydalo ministerstvo výjimku, a podmínky pro udělení výjimky – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

- test musí být prováděn ve škole (před zaměstnancem, který dohlíží ve škole na testování)

- je potřeba přijít s dítětem do školy a s testem mu pomoci; škola není schopna při hromadném organizování testování dohlížet na správný postup samoodběru u dětí, které budou mít jiný než námi používaný test; toto určitě potřebujeme alespoň u prvních testování (než se děti naučí dobře test provádět samy)

- doporučuji mít s sebou více těchto testů; může totiž dojít k situaci, kdy výsledek prvního testu nebude průkazný, pak je podle pokynů nutné provést test znovu (jinak by dítě muselo použít test, který máme k dispozici ve škole)

Chci ujistit všechny rodiče, že budeme při testování dbát všech doporučení, neskrývám však, že nám asistence alespoň některých rodičů (a alespoň při oněch prvních testováních) velmi pomůže, včetně toho, že s dítětem zkusíte vše nacvičit doma např. s vatovou tyčinkou. Posílám vám také další odkaz s informacemi k testování určený přímo rodičům: http://testovani.edu.cz/pro-rodice Přístup do školy budeme v pondělí regulovat, informaci vám ještě zašlu i s některými dalšími pokyny k příštímu týdnu.

Sledujeme nadále vyjádření jak ministerstev zdravotnictví a školství, tak i snahu naší paní radní či jiných činitelů k možnému vývoji v používání konkrétních testů, všechny podstatné informace vám budu i nadále předávat. Omlouvám se vám za zasílání e-mailů v pozdních večerních hodinách (doufám, že máte upozornění na příchozí e-maily zabezpečeno tak, že vás neruší ve chvílích, kdy si to nepřejete). Nyní máme během dne tolik práce (např. i se zápisem do 1. tříd či přípravě provozu od 12. 4.), že se k vyřizování dostávám až v pozdějších časech. Děkuji za pochopení.

Všichni se na děti ve škole již moc těšíme!

8. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

dovoluji si vám zaslat podrobné informace k objednávání obědů v následující období.

V současné době již naleznete na webových stránkách jídelníček na období od pondělí 12. 4. První dva dny (pondělí, úterý) pouze 1 jídlo, od středy výběr ze 2 jídel.

Vzhledem k rotační výuce na 1. stupni jsme upravili systém objednávek obědů = liší se od našeho běžného systému.

 1. Děti ze tříd 1. stupně, které mají v daném týdnu prezenční výuku ve škole, budou mít na daný týden oběd objednán automaticky námi. Jakmile „naběhne“ možný výběr ze 2 jídel, bude potřeba si případně „jedničku“ převolit na „dvojku“. V případě, že oběd nebudete chtít, je potřeba, abyste si jej sami iniciativně odhlásili. Stále platí, že objednávku obědu na pondělí je potřeba řešit nejpozději do pátku předchozího týdne do 13.30, stejně tak poté obědy na běžné dny řešit předcházející „školní“ den do 13.30.
 2. Děti 1. stupně, které jsou v daném týdnu doma na distanční výuce, nemají obědy objednány na tyto týdny, stejně jako děti na 2. stupni zatím na všechny týdny = neplatí automatická „jednička“ jako v běžném systému. Protože však mají i žáci na distanční výuce možnost obědy odebírat, je v tomto případě nutno si obědy iniciativně přihlásit, tentokrát již přímo přes objednávkový systém, nikoli již přes p. hospodářku H. Tydlitátovou. Na ni se však samozřejmě nadále můžete obracet s dotazy. Děti si mohou obědy vyzvedávat pouze v době od 13.30 – 14.00 (neboť paní kuchařky budou před tímto časem vydávat obědy prezenčně přítomným dětem). Vyzvedávání obědů bude možné pouze bočním vstupem z ulice Sukova. UPOZORNĚNÍ: oběd na pondělí 12. 4. je nutno řešit nejpozději do zítřka 9. 4. do 13.30.
 1. V případě, že děti využijí skupinové konzultace (které se chystáme nabízet), a budou v době výdeje obědů ve škole, budou mít taktéž možnost si obědy odebírat. V těchto případech si je budou muset v případě zájmu sami předem iniciativně objednávat.

7. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

jak jste již byli informováni, část žáků 1. stupně (třídy 1. A, 1. B, 1. C, 2. A, 3. B, 4. B a 4. C) bude moci od pondělí 12. 4. začít opět chodit do školy. Pro ostatní třídy 1. stupně budou níže uvedené informace platné od následujícího pondělí, tj. od 19. 4. 2021.

Informaci zasílám rodičům i žákům všech tříd celé školy, neboť na 2. stupni budeme nabízet skupinové konzultace (a v tom případě by se jich pokyny také týkaly); a zároveň připojuji do přílohy i mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k postupu u přijímacích zkoušek + Opatření obecné povahy MŠMT (zvl. pro žáky a rodiče 9., příp. 5. a 7. tříd).

Osobní přítomnost dětí ve škole podmíněna:

 1. jejich zdravotním stavem,
 2. nošením ochranných prostředků dýchacích cest (dále zjednodušeně „rouška“),
 3. jejich testováním.

ZDRAVOTNÍ STAV

Prosíme všechny rodiče (i samotné žáky podle schopností přiměřených jejich věku), aby před příchodem do školy posoudili, zda dítě nevykazuje tyto příznaky (spojované často s onemocněním COVID-19):

 1. zvýšenou tělesnou teplotu,
 2. suchý kašel,
 3. dušnost,
 4. zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem)
 5. ztrátu chuti a čichu,
 6. bolest v krku,
 7. bolest svalů a kloubů,
 8. rýmu / ucpaný nos,
 9. bolest hlavy.

Pokud je některý z příznaků u dítěte patrný nebo dítě uvádí, že jej pociťuje, prosíme ponechejte dítě doma a nejlépe jeho stav konzultujte s pediatrem. Třídní učitelce e-mailem prosíme podejte zprávu o dalším postupu. Přispějme tímto prosím všichni k tomu, že naše škola zůstane bezpečným místem pro děti i zaměstnance.

ROUŠKA

Žáci ZŠ jsou povinni nosit minimálně zdravotnickou obličejovou masku (mohou i respirátor) v budově školy (včetně pobytu ve školní družině), venku ve veřejně přístupných místech v zastavěném území a mimo zastavěné území ve chvíli, kdy jsou druhé osobě blíže než 2 metry. Tato povinnost se nevztahuje na osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

Odůvodnění tohoto požadavku naleznete v mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. 15757/2020-47/MIN/KAN (viz příloha toho e-mailu).

Prosíme rodiče, aby vybavili dítě dostatečným množstvím roušek v závislosti na délce pobytu dítěte ve škole (škola bude disponovat pouze omezeným počtem roušek pro mimořádné příležitosti, např. ztrátu či poškození roušky). Pedagogům bude umožněno a doporučeno co největší část výuky či pobytu ve školní družině trávit ve venkovním prostředí.

TESTOVÁNÍ

Zde uvádím zjednodušený přehled, přesněji viz mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. j. 14592/2021-3/MIN/KAN – viz příloha tohoto e-mailu.

Žákům bude umožněna přítomnost ve škole či školní družině pouze tehdy, pokud postoupí 2 x týdně (v pondělí a ve čtvrtek) „preventivní antigenní test“. Toto omezení se nevztahuje na individuální konzultace (1 žák na učitele), tyto budeme individuálně nabízet žákům s potřebou podpůrných opatření na 1. i 2. stupni.

Postup testování v naší škole:

 1. testování bude probíhat ve třídách v pondělí a ve čtvrtek první vyučovací hodinu,
 2. prosíme, aby žáci 1. tříd (1. A, B, C) přišli v pondělí i ve čtvrtek do školy již v 7.35-7.40, žáci ostatních tříd (2. A, 3. B, 4. B a 4. C) až v 8.00,
 3. za předpokladu dodržení hygienických pravidel (respirátor, umytí/dezinfekce rukou) umožníme přítomnost rodiče (jím pověřené osoby) u všech dětí a pomoc této osoby s provedením testu (doporučujeme zvláště při prvních prováděných testech; víme, že z pracovních důvodů to u některých z vás bude problematické, ale prosíme: zkuste si to zařídit, velmi nám tím pomůžete),
 1. testování budeme provádět dle návodu (předpokládáme dodání LEPU testů), který již nyní můžete shlédnout na této informační stránce MŠMT https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole?fbclid=IwAR02cJufMZHzdzzansxn1wqkxRtRlqf00k_k9472rmqnHaIJjAE962ygMcQ včetně dalších informací k testování,
 1. prosíme rodiče, aby s dítětem postup shlédli, případně vyzkoušeli předem doma s vatovou tyčinkou, ujistili dítě, že mu vy i pedagogové ve škole budou oporou,
 1. vyhodnocení testu trvá cca 15 minut, doporučujeme rodičům vyčkat (v případě pozitivity bychom stejně museli rodiče vyzvat k vyzvednutí dítěte),
 1. další postup školy se řídí platnou metodikou – zjednodušeně naleznete postup v diagramu k testování (máte jej také v příloze); pozor, postup při výskytu pozitivního žáka se liší v pondělí a ve čtvrtek,
 1. je možné, že po prvních zkušenostech postup drobně upravíme.

Toto „školní testování“ není nutné absolvovat, pokud rodiče/dítě doloží písemně,

 1. že dítě prodělalo laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, není v současné době v izolaci a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 90 dní,
 2. že má dítě negativní výsledek antigenního nebo PCR testu, který není starší 48 hodin, a byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb (tzn. např. že zajdete s dítětem v sobotu/neděli a v úterý/středu sami na test),
 3. že bylo proti onemocnění COVID -19 očkováno, a od aplikace poslední dávky dle schématu uplynulo nejméně 14 dnů.

Prosíme, informujte paní učitelky třídní předem, pokud půjde u vašeho dítěte o některou z těchto variant, a v první den osobní přítomnosti vašeho dítěte ve škole neopomeňte písemný doklad přinést.

DŮLEŽITÉ:

K bodu 2): Paní radní pro školství Prahy 6 vyjednává nyní s konkrétní laboratoří na Praze 6 možnost, že by měli v neděli a ve středu odpoledne rezervovánu kapacitu, pokud by rodiče chtěli, aby jim test (antigenní z přední části nosu) provedl odborný personál. Tato nabídka by byla určena těm rodičům, kteří nemají čas být ráno s dítětem u testování ve škole a obávají se sebetestování dítěte. Potvrzení této možnosti budu mít zítra, informaci zašlu.

Informace k provozu školy (rozvrh, fungování školní družiny, způsob objednávání obědů, …) obdržíte, jakmile je zpracujeme. Děkujeme všem rodičům za trpělivost, ve středu a ve čtvrtek v tomto týdnu zároveň organizujeme zápis do 1. tříd, je to pro nás tudíž náročné období. Snažíme se vše připravit tak, aby byl pro děti návrat do škol co nejpohodovější.

6. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

zasílám vám první informace k provozu školy od 12. dubna 2021. Pokud nebude Praha zítra vládou/ministerstvem zařazena do oblasti, kde zatím nebude povolena ani částečná prezenční výuka, bude platit tento režim:

1. stupeň (1. až 5. třída) rotační výuka v tomto režimu:

 1. skupina - lichý týden se zahájením prezenční výuky od 12. 4. 2021 (v sudých týdnech distanční výuka): třídy 1. A, 1. B, 1. C, 2. A, 3. B, 4. B, 4. C
 1. skupina – sudý týden se zahájením prezenční výuky od 19. 4. 2021 (v lichých týdnech distanční výuka): třídy 2. B, 2. C, 3. A, 3. C, 4. A, 5. A, 5. B, 5. C

Pro 2. stupeň (6. až 9. třída) bude nadále platit distanční výuka.

Pro žáky 9. tříd připravujeme nabídku prezenčních skupinových konzultací (= „výuka“ ve škole) z českého jazyka dle stanovených podmínek (dobrovolná účast, skupiny do 6 žáků, povinné testování); v předmětu matematika již „přípravka“ probíhá. Tyto konzultace předpokládáme v případě zájmu v odpoledních hodinách v týdnu od 12. 4. a od 19. 4., vedeny by byly současnou paní učitelkou češtiny kolegyní K. Matulovou. Paní učitelka bude do konce tohoto týdne zjišťovat zájem žáků.

V týdnu od 26. 4. (týden před přijímacími zkouškami) plánujeme pro všechny žáky 9. ročníku intenzivní výuku češtiny i matematiky (tzv. „nalejvárnu“), v tento týden nebude probíhat výuka jiných předmětů. V případě, že již bude povolena osobní přítomnost žáků ve škole, bude výuka probíhat s celou třídou, v opačném případě tuto formu nabídneme jako dobrovolnou skupinovou konzultaci po 6 žácích dopoledne v průběhu celého týdne.

Škola také připravuje nabídku prezenčních skupinových konzultací na 2. stupni pro žáky s potřebou podpůrných opatření, podrobnější informace sdělíme na online třídních schůzkách v pondělí 12. 4. 2021 v souvislosti s hodnocením žáků za 3. čtvrtletí.

Školní poradenský tým spolu s pedagogy také promýšlí možnosti a potřebu prezenčních individuálních konzultací (1 žák s 1 pedagogem), a to jak pro žáky 1., tak i 2. stupně.

Informace o testování žáků (kterým je jejich osobní přítomnost ve škole podmíněna), zašlu ihned po dodání platných verzí opatření vlády/ministerstva (předpokládám v průběhu středy 7. 4. 2021), včetně instruktážního videa. Škola od dnešního dne připravuje systém testování, který by v co největší míře umožnil asistenci rodičů při maximálním dodržení hygienických předpisů.

5. 4. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

doufám, že jste prožili klidné Velikonoce a jste všichni zdrávi.

Věříme, že i vy stejně jako zaměstnanci školy netrpělivě očekáváte rozhodnutí vlády o postupném otevírání škol. V e-mailu, který jsem vám zasílala v neděli 28. 3., jste jako přílohu obdrželi materiál MŠMT k 1. fázi tohoto otevírání. Tento materiál, oficiálně umístěný na webu ministerstva a zaslaný nám do datových stránek, doznává postupných změn (bohužel jednotlivé varianty nejsou číslovány ani datovány). ZDE najdete tento materiál tak, jak je upraven k dnešnímu dni. Dá se předpokládat, že ještě dozná změn, přesto si vám jej dovoluji poslat, a to spolu s odkazem, na kterém ministerstvo objasňuje nejčastější dotazy k 1. fázi návratu dětí do škol: https://www.msmt.cz/faq-k-prvni-fazi-navratu-do-skol

Jakožto škola jsme postupně informováni i o plánovaném testování. V této souvislosti si vás dovoluji požádat o informaci ohledně případném prodělání nemoci covid-19 vaším dítětem. Pokud ji dítě prodělalo, a vy jste školu (zvl. v době jejího uzavření) o této skutečnosti neinformovali, učiňte tak prosíme v tomto týdnu (zatím dostačuje e-mailem třídní učitelce). Může to mít vliv na testování. O dalších podmínkách testování vás budu informovat, jakmile budou schválena příslušná opatření.

Někteří z rodičů mne již kontaktovali ohledně rotační výuky 1. stupně (s prosbou o zařazení konkrétních tříd do stejného „rotačního týdne“ z důvodů sourozeneckých dvojic). Byť jsme i tuto variantu zvažovali, přednost při určení tříd do konkrétních týdnů jsme museli dát úvazkům učitelů (na 1. stupni neučí jen třídní učitelky, ale také učitelé jazyků či jiných předmětů). U některých tříd proto oba či tři sourozenci budou chodit do školy ve stejném týdnu, ale u jiných to možné nebude.

Předpokládáme, že o přesné podobě otevírání školy a podmínkách testování bude vládou a příslušnými ministerstvy rozhodnuto v úterý, nejpozději ve středu. Jakmile budu znát definitivní rozhodnutí, obdržíte informační e-mail (včetně rozpisu tříd), informace bude zveřejněna také na webových stránkách školy.

Všichni ve škole se již na děti těšíme. V tomto týdnu nezapomeňte prosím dětem držet palce při online školním kole recitační soutěže.

S pozdravem

Mgr. Michaela Rybářová

ředitelka školy/principal

28. 3. 2021

Z rozhodnutí vlády je škola nadále uzavřena, dosavadní opatření se prodlužuje do 11. 4. 2021. O dalším provozu vás budeme informovat. ZDE naleznete předpokládanou podobu rozvolňování provozu v 1. fázi (zatím bez upřesnění, odkdy nastane).

Přeji všem pevné zdraví.

6. 3. 2021

Vážení rodiče,

zasílám vám několik základních informací k provozu školy od pondělí 8. 3. 2021.

DISTANČNÍ VÝUKA:

 1. Od pondělí pokračuje povinná distanční výuka dle již známého nastavení – viz e-mail z 28. 2. Do skončení výměny serveru (předpoklad do neděle/pondělí ráno) nejsou přístupní Bakaláři (elektronická žákovská knížka).
 2. Na doporučení České školní inspekce (viz také ŠKOLNÍ NOVINY dále), která u nás provedla v předcházejícím týdnu kontrolu, budou učitelé požadovat po žácích zapnutí kamer. Žádáme žáky o respektování pokynů učitelů, rodiče prosíme o součinnost.
 3. Na základě vyhodnocení dotazníkového šetření a na doporučení inspekce budou hodiny nahrávat všichni učitelé. Doporučujeme využívat záznamy hodin v situacích, kdy se žák nemohl zúčastnit online výuky, kdy vypadlo připojení, pro ujištění se o zadaných úkolech nebo jako možnost znovu vyslechnutí výkladu učitele apod.
 4. Apelujeme na žáky, aby přestávky mezi hodinami využívali ke změně aktivity, aby nesetrvávali u počítačů. Doporučujeme zvl. protažení, promnutí očí, změna polohy, občerstvení se, pomoc rodičům v domácnosti apod.
 5. V příloze zasílám rodičům průvodce aplikací TIK TOK, která je u dětí velmi oblíbená, a kde najdete rady, jak zajistit její bezpečné využívání. Také vás rodiče vyzývám, abyste sledovali, jaké stránky vaše děti ve volném čase navštěvují.
 6. V návaznosti na diskuse rodičů na sociálních sítích i na závěry šetření některých institucí zvažte prosím zvýšení kontroly připojení žáků k internetu a jejich používání mobilů či jiných zařízení zvl. v nočních či dokonce brzkých ranních hodinách. Je to vaše právo.
 7. Nadále je vám i dětem k dispozici poradenský tým školy (školní psycholožka, speciální pedagožky, preventistka) – viz https://www.zs-ns2.cz/zs/poradenskytym/

ZAPŮJČENÍ iPADŮ:

 1. Opětovně bude možno žákům k distanční výuce zapůjčit iPad.
 2. Zájem o zápůjčku je potřeba předem nahlásit p. recepční Janě Keprové (jana.keprova@zs-ns2.cz)
 3. P. recepční bude v pondělí 8. 3. na recepci školy k dispozici od 7.30 (aby se žáci mohli připojit co nejdříve v pondělí).

OBĚDY VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ:

 1. Informaci o možnosti odebírat obědy vám již byla zaslána ve středu 3. března.
 2. Upřesňujeme, že obědy si mohou žáci vyzvedávat vždy po skončení online výuky, nejpozději do 14.00 (v případě rodičů i v době online výuky, tj. od 11.40).
 3. Obědy bude možno vyzvedávat u zadního vstupu do školní jídelny, tj. na konci ulice Sukova.

ŠKOLNÍ NOVINY: (obdržíte během pár dnů)

Ve školních novinách kromě jiného najdete:

 1. informaci Nadačního fondu Svoboda
 2. informaci o kontrole prezenční i distanční výuky, kterou na naší škole provedla Česká školní inspekce
 3. informaci o pilotním testování žáků 1. a 2. tříd na covid-19

Dále si vás dovoluji informovat, že již řada zaměstnanců využila možnosti registrace k očkování, někteří už byli naočkováni 1. dávkou. Věříme, že i tato skutečnost povede k bezpečnějšímu otevření školy pro děti.

Přeji vám všem hodně zdraví.

28. 2. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

jak jste jistě již zaregistrovali, dochází v provozu škol od 27. 2. k dalším změnám. Nás se tato situace vzhledem k jarním prázdninám, které připadají na příští týden, dotkne až od pondělí 8. 3.

Minimálně do 21. 3. bude distanční výuka probíhat i v 1. a 2. třídách. Učitelé nastaví do pondělního rána 8. 3. online hodiny do kalendáře aplikace MS TEAMS.

 1. Nadále je distanční výuka povinná.
 2. Hodiny by měly kopírovat běžný rozvrh žáků, měly by být kratší (30´, maximálně 40´).
 3. Je v kompetenci učitelů na některé hodiny třídy dělit do menších skupin.
 4. Vybrané předměty uměleckého, pracovního a tělesného charakteru (Tv, Hv, Vv, část předmětů Pč): v týdnu od 8. 3. zadají učitelé dlouhodobější úkoly a následné hodiny budou dobrovolné či určené ke konzultacím.
 5. Žákům 9. ročníku nebudou do konání přijímacích zkoušek zadávány úkoly mimo předměty Čj, M a Aj.
 6. Většinu úkolů budou učitelé zadávat do „Zadání“ v aplikaci MS TEAMS, některé ještě mohou být v Týdenních plánech.

Informace o možném vyzvedávání obědů v době distanční výuky vám upřesníme v průběhu týdne (vzhledem k možným karanténním opatřením v kuchyni vedlejší školy, která pro nás vaří).

ZDE, ZDE a ZDE naleznete usnesení vlády a informace ministerstva školství. V Krizovém opatření č. 212 najdete informaci k „určeným školám“ – školám, kde mohou rodiče některých profesí umístit své děti ve věku od 2 do 10 let.

Informace k ošetřovnému naleznete zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu Upřesňuji, že podle nových pravidel škola k ošetřovnému již nevyplňuje žádné potvrzení.

Prosíme nadále rodiče o hlášení onemocnění dětí covidem-19. V případě nástupu do škol a nastavování karantén je pro hygienu důležitá informace o tom, zda již dítě onemocnění prodělalo.

Všichni se prosím opatrujte, přeji všem pevné zdraví.

27. 1. 2021

Vážení rodiče,

již jste pravděpodobně zaregistrovali v médiích, že od pondělí 1. února nedochází ve školách ke změně v jejich provozu.

Nadále tak bude ve 3. až 9. ročnících probíhat distanční výuka, učitelé nastaví online hodiny na další období ve stejném systému jako doposud. Je v kompetenci učitelů některé hodiny rozdělit a určit je např. jen pro polovinu žáků (aby se mohli žákům věnovat individuálněji).

V předmětech Tv, Vv, Hv a Pč (s výjimkou digi a volby povolání) zadají učitelé dětem v příštím týdnu na online setkáních dlouhodobější úkol či úkoly (např. na měsíc únor), další hodiny budou buď dobrovolné nebo určené ke konzultacím pro žáky.

Zaregistrovali jsme v diskusích s učiteli, že některé děti se již opravdu necítí dobře (ve smyslu zvládání dlouhodobé izolace). Připomínáme možnost promluvit si s třídními učiteli nebo se školní psycholožkou p. Mgr. Annou Čermákovou (anna.cermakova@zs-ns2.cz), a to jak pro žáky, tak i pro učitele.

Rodičům žáků 1. a 2. tříd připomínám, že v tomto období je potřeba si obědy pro děti aktivně objednávat, neplatí nyní, že dostatečný finanční limit znamená automaticky objednanou „jedničku“. Při neobjednání není pro dítě připraven oběd. Prosíme myslete na to zvl. před víkendem – je potřeba oběd vybrat nejpozději do 13.30 ve školní den předcházejícího týdne. V tomto týdnu tedy již ve čtvrtek 28. 1. (neboť v pátek jsou pololetní prázdniny).

Přeji celým vašim rodinám nadále pevné nervy a pevné zdraví.

7. 1. 2021

Vážení rodiče, milí žáci,

jak jste jistě již zaregistrovali ve sdělovacích prostředcích, i v dalších dvou lednových týdnech (od 11. do 22. 1. 2021) bude pokračovat distanční výuka pro žáky 3. až 9. tříd, zatímco žáci 1. a 2. tříd budou chodit do školy.

Vyučující 3. až 9. tříd nastaví v nejbližších dnech online hodiny v Kalendáři TEAMS. Nadále budou vyučovány „naukové“ předměty, naopak předměty umělecky, pracovně či tělovýchovně zaměřené probíhat nebudou, případně budou dobrovolné.

Na pondělí 11. ledna jsou naplánovány třídní schůzky – online v prostředí aplikace TEAMS. Třídní učitelé vám při nich poskytnou informace k hodnocení na vysvědčení za 1. pololetí, žákům a rodičům 6. až 9. tříd také první informace k zavedení elektronické žákovské knížky.

Pro 9. třídy bude připravena též informace k přihláškám na střední školy.

Prosím proto všechny rodiče, aby se třídních schůzek zúčastnili.

Vím, že současná situace je nelehká, přeji vám všem proto mnoho trpělivosti a pevné zdraví dětem i celým vašim rodinám, buďte na sebe všichni opatrní.

30. 12. 2020

Rozpis odchodů žáků 1. a 2. tříd na obědy v 1. lednovém týdnu ZDE.

Prosíme rodiče dětí 1. a 2. tříd o kontaktování třídní učitelky (e-mailem), pokud jejich dítě nebude (např. z důvodu nemoci) od pondělí 4. 1. docházet do školy.

OPRAVA mylné informace:

Obědy je nyní potřeba aktivně objednávat, nejsou objednány automaticky, v případě absence dítěte je pak nutno obědy odhlásit (v 1. den nemoci je možné si oběd vyzvednout osobně, a to v době od 13.15 do 13.30).

Dále vás prosíme o nahlášení (e-mailem třídní učitelce) případného infekčního onemocnění covidem-19 jak u dětí, tak i v okruhu nejbližších kontaktů dítěte, a to vždy co nejdříve po výskytu podezření.

Žáci 3. až 9. tříd budou mít od 4. 1. 2021 distanční výuku. Pokud budou mít žáci objednány obědy, mohou si je vyzvedávat v době od 13.15 do 13.45 (po skončení online hodin).

Přeji vám všem úspěšný vstup do nového roku.

28. 12. 2020

První část informací k provozu školy od pondělí 4. ledna 2021. Pokyny jsou platné do pátku 10. 1. 2021.

PREZENČNÍ VÝUKA

 1. Do školy budou chodit žáci 1. a 2. tříd. Výuka bude probíhat dle běžného rozvrhu, drobně budou upraveny odchody na obědy (upřesníme do čtvrtku 31. 12. 2020).
 2. Žáci 1. a 2. tříd s dostatečným finančním krytím mají automaticky objednán oběd (bude vařeno pouze 1 jídlo). Chcete-li oběd zrušit, je nutno tak učinit v systému. U oběda na pondělí 4. 1. 2021 je nutno oběd případně odhlásit do středy 30. 12. 2020 do 12.00, v ostatních dnech běžným způsobem, tj. do 13.30 předcházejícího dne.
 3. Školní družina bude fungovat běžným způsobem: ranní od 6.30, odpolední do 18.00, děti budou pouze ve svých odděleních.

DISTANČNÍ VÝUKA

 1. Distanční výuka je povinná pro žáky 3. až 9. tříd.
 2. Výuka se bude řídit běžným rozvrhem, online hodiny budou nastaveny v kalendáři MS TEAMS. Pro žáky 3. až 9. tříd bude možné si opět zapůjčit iPady – v recepci školy po předchozím objednání u recepční p. Keprové: jana.keprova@zs-ns2.cz
 3. Vzhledem k blížícímu se hodnocení za 1. pololetí žádám žáky, aby pečlivě sledovali pokyny učitelů k dokončení zadaných úkolů.
 1. Všichni žáci 3. až 9. tříd mají odhlášeny obědy. Žáci na distanční výuce mají právo odebírat obědy do odnosných nádob, v tomto případě si musí obědy objednat. Na pondělí 4. 1. 2021 je nutno si oběd případně objednat do středy 30. 12. 2020 do 12.00, v ostatních dnech běžným způsobem, tj. do 13.30 předcházejícího dne. Obědy bude možno vyzvedávat po skončení provozu jídelny pro žáky 1. a 2. tříd, čas ještě upřesníme.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY ONLINE

 1. Předpokládáme třídní schůzky online v pondělí 11. 1. 2021.
 2. Informace o přesném čase zveřejní třídní učitelé na třídních webových stránkách a zašlou vám je na rodičovské účty (předpokládáme do úterý 5. 1. 2021).

27. 12. 2020

Další informace k provozu od 4. 1. 2020 zveřejníme v průběhu několika dnů, včetně informace k odhlášení obědů a jejich případné přihlášení pro zájemce z vyšších tříd. Předpokládáme prezenční výuku pro 1. a 2. třídy, ostatní žáci budou mít výuku distanční.

18. 12. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

dovoluji si jménem všech zaměstnanců školy popřát vám krásné Vánoce, dětem spoustu dárečků od Ježíška, a v novém roce především všem pevné zdraví. PF 2021

Všichni bychom se rádi se všemi dětmi ve škole opět sešli v pondělí 4. ledna 2021. Skutečnost bude vycházet z aktuální epidemiologické situace (viz PES pro školství – ZDE).

Pokud bude nadále platit rotační výuka v 6. až 8. ročníku, budou v týdnu od 4. 1. 2021 do školy docházet žáci 6. A, 6. B a 7. A, naopak žáci 7. B, 8. A a 8. B by v tomto týdnu měli distanční výuku.

Jakmile budu znát platné opatření Ministerstva školství, budu vás informovat, také vás prosím o sledování aktuálního stavu v médiích.

Platnému rozhodnutí také přizpůsobte výběr oběda nebo jeho odhlášení.

15. 12. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

jak již jistě víte, Ministerstvo školství rozhodlo, že vánoční prázdniny začnou již v pondělí 21. prosince.

V tomto kalendářním roce proto půjdou děti naposledy do školy v pátek 18. prosince. V tento den nebude probíhat výuka dle rozvrhu, pro děti si třídní učitelé chystají vánoční program.

ZDE naleznete rozpis příchodů do školy i odchodů na obědy.

V případě nejasností kontaktujte prosím třídní učitele.

Přeji klidný předvánoční večer.

12. 12. 2020

Vážení rodiče,

ZDE naleznete informace k organizaci příštího týdne – rozvrh odchodů na oběd.

Dovoluji si vás informovat, že onemocnělou p. kolegyni Soňu Háječkovou bude při výuce angličtiny zastupovat nová kolegyně Karolína Handíková.

Jak jste jistě zaregistrovali ve sdělovacích prostředcích, uvažuje ministr školství o zahájení vánočních prázdnin již od pondělí 21. 12. Jasno by mělo být po pondělním jednání vlády.

Naše škola by preferovala vyučovat až do pátku 18. 12. a na pondělí a úterý 21. a 22. 12. připravují p. učitelky, p. asistentky a p. vychovatelky ve školní družině pro děti vánoční program. Neplánujeme dávat „ředitelské volno“.

Předpokládám tedy, že vám-rodičům i dětem podáme informaci o organizaci posledních předvánočních školních dnů v pondělí 14. 12. večer, případně v úterý.

Přeji všem pevné zdraví a pokud možno klidné vánoční přípravy.

6. 12. 2020

Informace k odchodům na obědy od 7. 12. 2020 ZDE

Připomínáme již zveřejněnou informaci, že dle nařízení nelze při výuce cizích jazyků a tělesné výchovy spojovat žáky různých tříd.

Těšíme se na žáky 6. A, 6. B a 7. A, naopak žákům 7. B, 8. A a 8. B připomínáme povinnost účastnit se distanční výuky (většina předmětů dle běžného rozvrhu).

2. 12. 2020

Informace MŠMT k prvozu škol od 7. 12. ZDE. Upřesnění pro naši školu je připravováno.

27. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

zasílám vám další informace k obnovení provozu školy pro většinu žáků od pondělí 30. 11. 2020. Výjimkou jsou žáci 6. A, 6. B a 7. A, na které se těšíme až v týdnu od 7. 12.

V příloze naleznete aktualizovanou verzi materiálu „Protiepidemická opatření ZŠ“. ZDE

Ačkoliv jde o souhrnný a tím pádem obsažnější materiál, prosím vás o jeho pročtení, podstatné změny, platné od 30. 11. 2020, máte vyznačeny modře.

Další přílohou je rozpis odchodů žáků na obědy. ZDE

Přidávám tyto informace:

 1. Pokud do školy dochází více sourozenců do různých tříd, je samozřejmé, že mohou do školy vstupovat společně, nevyužijí v tom případě doporučený čas.
 1. Prosíme rodiče žáků/žáky 1. – 5. a 9. tříd, kteří měli zapůjčený iPad, aby jej škole vrátili do středy 2. 12., a to p. recepční Janě Keprové.
 1. Vzhledem k požadavkům na „nemíchání“ žáků jednotlivých tříd, nebude fungovat žákovský parlament ani relaxační zóna, nebude probíhat sběr.
 1. Prosíme všechny o dodržování hygienických opatření. V jedné ze škol Prahy 6 již bylo nutno 2 třídy nejmenších žáčků převést na 10 dnů do karantény. Nechci takovou situaci přivolávat, jen upozorňuji, že v takovém případě se obnovuje pro děti v karanténě distanční výuka.

Předběžně sděluji, že pokud by od pondělí 30. 11. došlo k uvolnění opatření „PES“ (sledujte nedělní jednání vlády), nebude se podle sdělení ministra školství týkat škol (školy by v takovém případě dostaly týden na případné úpravy provozu).

Přeji nám všem především zdraví a abychom již všichni mohli být společně ve škole.

24. 11.2020

Vážení rodiče, milí žáci,

zasílám vám předběžnou informaci k otevření školy pro většinu žáků od 30. 11. 2020.

 1. Povinná prezenční výuka od 30. 11. se týká všech žáků 1. stupně (1. až 5. třídy) a žáků 9. tříd. V případě, že žák nebude ve škole, je potřeba jej omluvit a s ohledem na zdravotní stav plnit úkoly dle týdenního plánu.
 2. V týdnu od 30. 11. do 4. 12. 2020 bude také prezenční výuka povinná pro žáky 7. B, 8. A a 8. B, zatímco žáci 6. A, 6. B a 7. A budou v uvedeném týdnu vyučováni distančně. V následujícím týdnu se třídy vystřídají.
 3. Žáci i zaměstnanci školy jsou ve všech prostorách školy povinni nosit roušky, případně respirátory, ústenky, šátky, šály, nejsou přípustné „štíty“. Učitelé i p. vychovatelky budou zařazovat pobyt venku (školní dvůr, okolní hřiště), při zajištění 2 metrových rozestupů zde bude možno roušky odložit.
 4. Bude fungovat ranní družina (příchod od 6.30 do 7.20), rodiče předávají dítě p. vychovatelce u prosklených dveří – u recepce. Bude zajištěno oddělení dětí jednotlivých tříd.
 5. Ostatní žáci (kteří nepůjdou do ranní družiny) budou na vstup do školy (v 7.30) čekat před školou.
 6. Začátek výuky je od 8.00. Pro postupný příchod do školy využijte prosíme tento rozpis:

7.30 – 5. třídy

7.35 – 4. třídy

7.40 – 3. třídy

7.45 – 2. třídy

7.50 – 1. třídy

7.55 – 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B

Vstup dětí bude organizovat p. školník a p. recepční. Prosíme, aby se neshlukovaly děti z různých tříd. Děti dojdou až ke své šatní skříňce, po příchodu do učebny, kde budou mít 1. vyuč. hodinu, si umyjí, příp. vydezinfikují ruce.

Není povolen vstup rodičů, event. dalších doprovázejících osob ráno do školy.

 1. Děti budou vyučovány dle běžného rozvrhu, do hudební výchovy nebude zařazován zpěv a hra na dechové nástroje, namísto tělesné výchovy budou zařazovány pobyty na školním dvoře, procházky, protahovací cvičení, relaxace, apod. Budou upraveny skupiny na výuku anglického jazyka a dalších cizích jazyků v těch třídách, kde jsou za běžného stavu žáci z více tříd (od 4. tříd výše). Informace obdrží žáci v pondělí 30. 11.

Všichni žáci si přinesou zpět do školy učebnice, pracovní sešity a ostatní pomůcky (vše dle běžného rozvrhu), žákovskou knížku, příp. notýsek, vybavený penál, svačinu, pití, roušky, papírové kapesníčky, …

 1. Učitelé mohou náplň hodin upravovat dle aktuální situace (zvl. soustředěnost dětí, potřeba procvičení konkrétního učiva), čtěte prosím, informace v Týdenních plánech a Aktualitách. Prosíme rodiče, aby vedli své děti k co největší zodpovědnosti za plnění zadaných úkolů nebo jiné přípravě do školy (aby si samy četly Týdenní plány, zapisovaly si úkoly, apod.) Snahou učitelů bude zvládnout základní výstupy předmětů.
 2. Ve třídách bude často větráno, prosíme, aby děti měly s sebou teplejší ponožky, svetr apod.
 3. Bude v provozu školní bufet i mléčný automat.
 4. Od pátku 27. 11. bude znovuzaveden běžný systém objednávání obědů:
 1. žáci, kteří mají dostatečný finanční limit, budou mít automaticky objednán oběd (zatím pouze jedno jídlo)
 2. nebude-li žák chtít oběd odebrat, musí si sám aktivně oběd odhlásit
 1. Na oběd budou odcházet všichni žáci třídy společně (tj. i ti žáci 1. st., kteří nechodí do ŠD) a to postupně (= nemusí se krýt s koncem vyučování), budou rozesazeni po 4 u stolu, jednotlivé třídy odděleně. Informaci o času odchodu na oběd obdrží žáci v pondělí 30. 11.
 1. Při vyzvedávání dětí ze školní družiny (od 15.00) se rodiče nahlásí na recepci, umyjí si /vydezinfikují si ruce a v roušce si vyzvednou své dítě ve třídě. Prosíme rodiče, aby se ve škole zdržovali co nejméně a neshlukovali se s jinými rodiči.
 1. Pro žáky 4. tříd bude fungovat provizorní režim v ŠD (nemohou být zařazeni k nižším třídám), kde jsme nuceni nastavit suplování, a to pouze do 16.00. Prosíme proto rodiče žáků 4. tříd, aby, pokud je to možné, služeb školní družiny do konce prosince nevyužívali (viz samostatně zaslaný e-mail).

INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY 6. A, 6. B a 7. A:

 1. Není již možné obědvat ve škole. Je stále možné si obědy vyzvedávat do přinesených nádob, avšak pouze v době od 14.00 do 14.15 (aby nedocházelo k setkávání s žáky v prezenční výuce).
 1. POZOR, ZMĚNA! Nebudete-li chtít obědy od 30. 11. odebírat, je nutné si je odhlásit. Změnu na pondělí 30. 11. je nutno provést již v pátek 27. 11. (dříve nebude systém změněn).
 1. Jsou možné i prezenční předem dohodnuté konzultace jednotlivých žáků/rodičů s učiteli, stále však upřednostňujeme konzultace online.
 1. Sledujte prosím aktuální informace ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách školy.

Přeji vám všem pevné zdraví, na všechny naše žáky se již těšíme.

20. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

zasílám vám ZDE Informaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k provozu škol od 25. a 30. 11. 2020.

Začátkem příštího týdne připravíme informaci o tom, jak to bude vypadat v naší škole, konkrétní informace zveřejníme na webu a budou rozeslány do rodičovských i žákovských e-mailů.

Přeji vám všem poklidný večer a pěkný víkend.

16. 11. 2020

Vážení rodiče, milí žáci,

v příloze ZDE vám zasílám nejen dnes ministrem školství prezentované „Opatření PES pro oblast školství“, ale také náš vnitřní „Přehled protiepidemických opatření ZŠ“ ZDE, platný od středy 18. 11., kdy nastupují povinnou prezenční výuku žáci 1. a 2. tříd. Vzhledem k tomu, že jde o souhrnný, a tedy obsáhlý materiál, zdůrazňuji níže nejpodstatnější body:

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. a 2. TŘÍD:

 1. Pro žáky 1. a 2. tříd je prezenční výuka povinná. V případě, že žák nebude ve škole, je potřeba jej omluvit a s ohledem na zdravotní stav plnit úkoly dle týdenního plánu. Škola nebude organizovat „smíšenou“ výuku (s výjimkou přechodu větší části třídy do karantény).
 2. Žáci i zaměstnanci školy jsou povinni nosit roušky, případně respirátory, ústenky, šátky, šály, nejsou přípustné „štíty“ (konzultováno s hygienickou stanicí). Učitelé i p. vychovatelky budou zařazovat pobyt venku (školní dvůr, okolní hřiště), při zajištění 2 metrových rozestupů bude možno roušky odložit.
 3. Bude fungovat ranní družina (příchod od 6.30 do 7.20), rodiče předávají dítě p. vychovatelce u prosklených dveří – u recepce. Bude zajištěno oddělení dětí jednotlivých tříd.
 4. Ostatní žáci (kteří nepůjdou do ranní družiny) budou na vstup do školy (v 7.40) čekat před školou. Doporučujeme tento příchod ke škole: 7.40 – třídy 2. C, 2. B, 7.45 – 2. A, 1. C, 7.50 – 1. B, 1. A.
 5. Děti budou vyučovány dle běžného rozvrhu (včetně Aj), do hudební výchovy nebude zařazován zpěv a hra na dechové nástroje, namísto tělesné výchovy budou zařazovány pobyty na školním dvoře, procházky, protahovací cvičení, relaxace, apod. Prosíme rodiče dětí 1. a 2. tříd, aby již ve středu dali dětem do tašek všechny učebnice, pracovní sešity, sešity, žákovskou knížku, notýsek, vybavený penál, svačinu, pití, roušky, papírové kapesníčky, …
 6. Paní učitelky budou rozvrh upravovat dle aktuální situace (zvl. soustředěnost dětí, potřeba procvičení konkrétního učiva), čtěte prosím, jejich informace v Týdenních plánech a Aktualitách.
 7. Ve třídách bude často větráno, dávejte proto s sebou dětem teplejší ponožky, svetr apod.
 8. Bude v provozu školní bufet i mléčný automat.
 9. Na oběd budou odcházet všichni žáci třídy společně (tj. i ti, kteří nechodí do ŠD) a to postupně (= nemusí se krýt s koncem vyučování), budou rozesazeni po 4 u stolu, jednotlivé třídy odděleně.
 10. Při vyzvedávání dětí ze školní družiny (od 15.00) se rodiče nahlásí na recepci, umyjí si /vydezinfikují si ruce a v roušce si vyzvednou své dítě ve třídě. Prosíme rodiče, aby se ve škole zdržovali co nejméně a neshlukovali se s jinými rodiči.

INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY 3. AŽ 9. TŘÍD:

 1. Pokračuje distanční výuka.
 2. Není již možné obědvat ve škole. Je stále možné si obědy vyzvedávat do přinesených nádob, avšak pouze v době od 13.30 do 14.00 (aby nedocházelo k setkávání s žáky 1. a 2. tříd).
 3. Jsou možné i prezenční předem dohodnuté konzultace jednotlivých žáků/rodičů s učiteli, stále však upřednostňujeme konzultace online.
 4. Sledujte prosím aktuální informace ve sdělovacích prostředcích k případnému otevření dalších tříd.

Poznámka: Potřebujete-li podrobnější informace, pročtěte si, prosím, nejprve informace v příloze.

Přeji vám všem pevné zdraví, na naše prvňáčky a druháčky se ve středu těšíme.

13. 11. 2020

Vážení rodiče,

v souvislosti s návratem žáků 1. a 2. tříd do škol vám zasíláme první pokyny, tentokrát se týkají objednávání obědů.

Školní jídelna- výdejna bude nadále vařit 1 jídlo.

Obědy pro žáky 1. a 2. tříd:

 • přejete-li si, aby vaše dítě od středy 18. 11. chodilo na obědy, je nutné si obědy objednávat (změna oproti běžnému stavu, kdy dítě mělo při dostatku financí oběd objednán automaticky)
 • oběd je nutné objednat vždy nejpozději do 13.30 předcházejícího pracovního dne, tedy např. na středu 18. listopadu je nutno objednat nejpozději v pondělí 16. 11. do 13.30 (neboť úterý není pracovní den)
 • pokud dítě nebude na obědy chodit (= půjde hned po vyučování domů), nemusíte dělat nic (obědy jsou nyní všem dělat odhlášeny)

Obědy pro žáky 3. až 9. tříd:

 • jako doposud, děti mohou odebírat oběd, pokud si jej objednají
 • nadále ale nebude možné, aby si oběd snědly ve školní jídelně, musí si jej odnést v jídlonosiči
 • aby nedocházelo k mísení s dětmi z 1. a 2. tříd, budou si děti z vyšších tříd (3. až 9.) moci chodit vyzvedávat obědy až od 13.30 do 14.00 (dříve nebudou vpuštěny do budovy školy)

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte ved. školní jídelny-výdejny p. Hanu Tydlitátovou (hana.tydlitatova@zs-ns2.cz , tel.: 602 290 210)

4. 11. 2020

Vážení rodiče,

zdravím vás a zasílám vám 3. letošní školní noviny ZDE. Jejich náplní jsou výsledky dotazníků, který jste vyplňovali v uplynulých dnech.

Děkujme vám za aktivní účast, spoustu připomínek a věříme, že přijaté úpravy v distanční výuce povedou ke spokojenosti všech.

Připomínám, že na pondělí 9. listopadu chystáme online třídní schůzky s vašimi třídními učiteli: 1. stupeň v 17.00, 2. stupeň v 18.00

Budeme potěšeni, když se schůzek zúčastní co nejvíce z vás.

V týdnu následujícím předpokládám online setkání se zástupci tříd, pozvánka bude zaslána přímo jim.

Přeji mnoho zdraví.

30. 10. 2020

Vážení rodiče,

dovoluji si vás informovat, že v pondělí a úterý 2. a 3. listopadu bude pokračovat distanční výuka včetně online hodin dle dosavadního nastavení, tj. dle běžného rozvrhu, v délce vyuč. hodiny 30´, u předmětů typu tělesné, výtvarné, hudební a částečně pracovní výchovy může jít o hodiny pouze v délce 5´ až 10´ se zadáním úkolů dětem. Děti si tedy na jednotlivé hodiny mohou připravit pomůcky (učebnice, sešity, …) dle svého běžného rozvrhu.

Vyhodnotili jsme vaše dotazníky, názory pedagogů i analýzu online hodin z pohledu vedení školy, po poradě s pedagogy (kterou plánujeme na pondělní odpoledne) plánujeme drobné úpravy rozvrhu.

Upravené rozvrhy zveřejní třídní učitelé během úterý 3. 11., v tento den budou také online hodiny zadány do kalendáře TEAMS. Podle nového rozvrhu se bude učit od středy 4. 11.

Přeji vám příjemný víkend, pozdravujte prosím ode mne vaše děti, na které se už všichni těšíme!

23. 10. 2020

Vážení rodiče,

s nadcházejícím volným týdnem, kdy bude škola uzavřena, zahrnujícím „ministerské volno“ v pondělí a v úterý 26. a 27. října a následné podzimní prázdniny ve čtvrtek a v pátek 29. a 30. října, se na vás obracím s následující prosbou:

Všem našim žákům, vašim dětem, budu v následujícím e-mailu zasílat letáček z dílny ministerstva školství s informacemi a doporučeními, jak se chovat (nejen) v následujících volných dnech. Letáček pro 1. stupeň, Letáček pro 2. stupeň

Prosím, přečtěte si e-mail společně s dětmi, mluvte s nimi o potřebě dodržovat opatření. I v naší škole se vyskytly případy onemocnění covidem-19 jak u dětí, tak u zaměstnanců školy.

Některá onemocnění měla průběh lehčí, u několika zaměstnanců však byl jejich průběh velmi těžký a nikdo z nás neví, zda budou či nebudou mít závažnější následky.

Proto vás prosím o vedení dětí k dodržování všech opatření. Určitě si všichni přejeme zdraví dětí, vás i zaměstnanců školy.

V příloze naleznete odkazy, které vám mohou pomoci s tím, jak budete o současné situaci s dětmi hovořit.

Využijte prosím následující týden také k podpoře čtení knih, povídání s dětmi, a třeba i k plnění tvořivých úkolů, které učitelé zvl. předmětů výtvarných, pracovních či hudebních dětem zadali.

Začátkem příštího týdne obdržíte dotazník k distančnímu vzdělávání, prosím vás všechny o jeho vyplnění. I tento dotazník může pomoci při nastavení pokračování v distanční výuce po 2. 11., které nás, jak se zdá, nemine. Informace k pokračování distanční výuky budu zasílat koncem příštího týdne.

Učitelé budou určitě rádi, pokud si děti během nadcházejících volných dnů kromě případných vycházek do přírody a chvil rodinné pohody dokončí i případně zatím nedokončené úkoly. Připomínám, že všichni můžete jejich práci i jejich ohodnocení učiteli sledovat v aplikaci MS TEAMS.

Nadále vás prosíme o informaci, pokud se u dětí – žáků naší školy nebo v jejich nejbližších kontaktech vyskytne onemocnění covid-19, a to e-mailem třídním učitelům.

Přeji vám, vašim dětem i celým vašim rodinám pevné zdraví.

14. 10. 2020

Vážení rodiče,

děkuji vám všem za podporu dětí při dnešním zahájení distanční výuky. Omlouváme se za to, že u některých hodin došlo k technickým obtížím, pracujeme na jejich odstranění.

V příloze (ZDE) vám zasílám nabídku Národního pedagogického institutu pro ty z vás, kteří potřebuje v současné nelehké situaci pomoci.

Pomoc vám nabízí i naše školní psycholožka Mgr. Anna Čermáková. Paní psycholožka pracuje ve škole pravidelně se všemi třídami, ve spolupráci s třídními i jinými učiteli pomáhá dětem, které potřebují podporu.

Její pozice ve škole je finančně podporována Nadačním fondem Svoboda – tedy fondem vás-rodičů. Potřebujete-li pomoci, neváhejte se na ni obrátit. Obdržíte od ní e-mail s kontaktem a bližšími informacemi.

13. 10. 2020

Vážení rodiče,

zítřejším dnem zahajujeme distanční výuku pro všechny žáky školy. Po prvotních technických obtížích se v pondělí distanční výuka rozběhla v 8. a 9. třídách, teď přibývají třídy další.

Všichni pedagogové, nejen učitelé, ale i paní asistentky a páni asistenti, a také paní vychovatelky udělají vše proto, aby děti toto období dobře zvládly.

Určitě na samotném začátku budeme potřebovat pomoc vás – rodičů. U starších dětí prosíme o dohled nad jejich účastí, s technikou si jistě už poradí samy.

U dětí 1. stupně budou první kroky náročné, ale zvládly to už na jaře, věříme, že s vaší prvotní pomocí to zvládnou nyní také.

Vás - rodiče našich nejmenších žáčků, prvňáčků - chci ujistit: v jistě velmi nelehkých krůčcích vám paní učitelky pomohou, buďte prosím v těchto chvílích oporou svým dětem. Pokud se něco nepodaří hned na poprvé, je vždy čas zkoušet to znovu, nepřestat se usmívat a radovat se i z drobných úspěchů.

A nyní konkrétně:

 1. v příloze naleznete obecnou informaci o distanční výuce – prosím pročtěte si ji, ZDE
 1. rozvrh distanční výuky se řídí běžným rozvrhem hodin, tzn. hodiny začínají ve stejnou dobu jako ve škole, přesný čas naleznete také v aplikaci MS TEAMS – v pozvánkách k jednotlivým hodinám,
 1. online hodiny trvají přibližně 30 minut, poté následují přestávky – veďte děti k tomu, aby se protáhly, promnuly si oči, napily se, … prostě si chvíli ulevily od soustředěné práce u počítače,
 2. výchovné předměty uměleckého, pracovního a tělovýchovného rázu: uskuteční se 1. hodina, na které děti obdrží pokyny k úkolům, typy na samostatné aktivity, náměty např. i na činnosti vašich rodin; další hodiny mohou vaše děti využít k plnění úkolů z jiných předmětů, k četbě, relaxaci, …

Využijte prosím tento čas k posílení vašich rodinných vztahů, něco jako „čas daný nám navíc“ – choďte s dětmi na procházky, hodně jim nebo s nimi čtěte, povídejte si s nimi, sdílejte s nimi i péči o domácnost.

My pedagogové přivítáme, když je povedete k samostatnosti: aby si úkoly uměly (byť s vaší prvotní pomocí) najít, aby si uměly rozvrhnout čas na jejich plnění. Úkoly jsou určeny dětem, nikoli vám!

Informace k obědům:

 1. Na zítřek, tj. středu 14. října byly všem žákům i zaměstnancům zrušeny objednávky obědů, odhlášeny byly až do příštího pátku 23. 10.
 1. Pokud byste v době distanční výuky chtěli pro své děti obědy, je možné si je znovu objednat, a to počínaje čtvrtkem 15. 10. Vždy je nutná objednávka nejpozději do 14.00 předcházejícího dne. V tomto období bude vařeno pouze 1 jídlo.
 1. Oproti původní informaci, kterou jsme dříve rodičům poskytli, si oběd mohou přijít děti sníst do školy (samozřejmě až po skončení povinné distanční výuky!), nebo si jej děti nebo rodiče mohou vyzvednout do jídlonosičů – pouze však osoby, které nejsou nemocné nebo v nařízené karanténě.

Informace k zapůjčení digitální techniky:

 1. Pro žáky, kteří nemají doma počítač nebo notebook, nebo se o něj dělí se sourozencem, má škola v omezeném množství k dispozici školní iPad. Prosíme ty z vás, kteří nějaké zařízení mají, aby tuto možnost nezneužívali, a umožnili tak přístup k technice těm rodinám, které ji opravdu potřebují. Rodiče mohou pro rezervaci iPadu předem kontaktovat p. recepční Janu Keprovou (jana.keprova@zs-ns2.cz) k domluvě termínu vyzvednutí.
 1. Škola je v jednání také pro zapůjčení cenově výhodných modemů pro zajištění internetového spojení, o realizaci možnosti budeme informovat.

Přeji všem dětem a celým rodinám pevné zdraví, dětem dostatek studijního úsilí a vám rodičům pevné nervy!

8. 10. 2020

Vážení rodiče žáků 2. stupně,

jistě jste zaregistrovali nová opatření vlády, která se dotknou i vašich dětí na 2. stupni ZŠ.

V příloze (ZDE) vám zasílám obecnou informaci k výuce v mimořádné situaci, prosím, pročtěte si ji.

Konkrétně bude situace vypadat takto:

 1. V následujícím týdnu (od 12. do 19. 10. 2020) budou do školy docházet žáci 6. a 7. ročníku, kdežto žáci 8. a 9. ročníku budou vyučováni distančně. V dalším týdnu (od 19. do 23. 10. 2020) se ročníky vymění.
 1. Žákům 8. a 9. ročníku budou zítra hromadně odhlášeny obědy. Pokud byste si je jako rodiče přesto chtěli vyzvedávat, kontaktujte zítra během dopoledne vedoucí školní jídelny p. Hanu Tydlitátovou (hana.tydlitatova@zs-ns2.cz, tel. 602 290 210), obědy opětovně přihlásí.
 1. Ujistěte se, že se vaše děti umí připojit k aplikaci MS Teams, ve které bude probíhat distanční výuka. Připomínáme, že distanční výuka je povinná, rodiče jsou povinni zajistit účast dítěte nebo předepsaným způsobem dítě omluvit. Další informace naleznete v souboru v příloze.
 1. Žáci 8. a 9. ročníku by si měli zítra vzít domů všechny učebnice, pracovní sešity, sešity, … aby je měli v příštím týdnu k dispozici. Učitelé jim to zítra připomenou.
 1. Žákům, kteří nemají doma počítač/notebook/iPad či jiné zařízení, je škola schopná poskytnout školní iPad (na týden, kdy bude probíhat distanční výuka). Je potřeba, aby si jej vyzvedl rodič (bude sepsána smlouva o výpůjčce). Kontaktujte nejdříve mou asistentku sl. Zuzanu Šimkovou (zuzana.simkova@zs-ns2.cz, tel. 773 790 982), se kterou si můžete dohodnout termín vyzvednutí.

S pozdravem a přáním pevného zdraví

7. 10. 2020

Vážení rodiče,

zasílám vám informaci o aktuální situaci ve škole.

Včera večer byla potvrzena nákaza covidem-19 u dvou pracovnic školy – p. učitelka třídní v 5. C sl. J. Rompotová a p. hospodářka J. Pavlů.

V průběhu dnešního dne jsme s hygienickou stanicí Prahy 6 konzultovali opatření. Žáci třídy 5. C budou v karanténě, zatím do 12. 10., rodiče třídy jsou informováni, od zítra bude třída vyučována distančně. Ve spolupráci s naším zřizovatelem jsme zajistili dezinfekci třídy i kanceláře hospodářek.

Do karantény muselo nastoupit několik pracovnic, proto jsem přijala následující opatření:

 1. V recepci budou p. recepční zastupovat jiní pracovníci školy (p. asistentka ŘŠ, p. školník, p. „odpolední“ recepční)
 2. Do odvolání bude uzavřen bufet. Pokud si tedy děti běžně kupují svačinu v bufetu, dávejte jim nyní svačinu i pití z domova.
 3. Relaxační zóna bude dětem k dispozici pouze v přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním, nikoli po skončení vyučování.

Opětovně vás všechny prosím, abyste se doma ujistili, že děti ovládají přístup do aplikace MS TEAMS, že máte vy i děti funkční e-mailové účty, že děti samy aktivně pracují s Týdenními plány na webu školy – klaďte na ně prosím větší zodpovědnost za vlastní aktivitu při „hlídání si“ jejich úkolů či dalších povinností.

Všichni se opatrujte, přeji pevné zdraví.

4. 10. 2020

Vážení rodiče,

zasílám vám úpravu protiepidemických opatření školy (ZDE), které vstupují v platnost v pondělí 5. 10. 2020 v souvislosti s usnesením vlády (ZDE) a nařízením Hygienické stanice hl. m. Prahy (ZDE), opatření by měla trvat 2 týdny, tj. do 18. 10. 2020.

Změny jsou vyznačeny oranžově, a to na str. 2, 3.

Pro zjednodušení shrnuji:

 1. Aktivity pronájemců, které jsou chápány jako hromadné akce (kroužky a jiné aktivity), podléhají usnesení vlády. Tzn. že ve vnitřních prostorech školy se mohou konat pouze do počtu 10 osob, ve vnějších prostorech školy (na školním dvoře) do počtu 20 osob. Rodiče, kteří mají děti zapsány do kroužků, by měli být informováni o podobě kroužků jejich organizátory.
 1. Do vzdělávacích aktivit školy a družiny nebude zařazován zpěv.
 1. Na 2. stupni nebudou zařazovány sportovní aktivity, v rámci tělesné výchovy budou přednostně realizovány vycházky do okolí školy nebo pobyt na školním hřišti.

Přeji všem vašim rodinám pevné zdraví.

1. 10. 2020

Informace k provozu školy po nabytí účinnosti Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření a Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 15/2020 ze dne 1. 10. 2020

 1. Škola kroužky a v současné době ani jiné nepovinné mimoškolní aktivity neorganizuje, nenařizuje tedy konkrétní opatření, za ta jsou zodpovědní organizátoři aktivit (kroužků, akcí, pronájmů, …).
 1. Jakožto pronajímatel prostor požaduje škola, aby organizátoři kroužků v naší budově dodržovali veškeré předpisy, kterými příslušné orgány (vláda, ministerstva školství a zdravotnictví, Hygienická stanice hl. m. Prahy aj.) činnosti regulují.
 1. Ve vyjádření MŠMT (ZDE) je konstatováno: „Pravidla a omezení pro konání hromadných akcí se týkají také organizací mládeže, které mají typicky formu spolku.“
 1. Nařízení Hygienické stanice hlavního města Prahy č. 15/2020 ze dne 1. 10. 2020 (ZDE) zakazuje „hromadné akce konané v počtu vyšším než deset osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech“, a to ode dne 5. října od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.
 1. Z výše uvedeného vyplývá, že není možné v budově školy po stanovené období konat hromadné akce (např. kroužky, jiné pronájmy včetně těch pro dospělé osoby, případně jiné aktivity), ve kterých bude více než 10 osob (tedy např. 9 osob a lektor), a v prostoru školního dvora více než 20 osob. Mimo budovu a dvora školy není v kompetenci školy cokoli omezovat, nicméně je zřejmé, že i zde jsou organizátoři aktivit povinni dodržovat nařízená opatření.
 1. Nadále trvá opatření školy, že pokud (za výše uvedených omezení) aktivity budou organizovány, jsou do 18.00 povoleny pouze pro žáky školy.

Pověřuji p. kolegyni Šutovou, aby s tímto stanoviskem seznámila všechny pronájemce a kontrolovala dodržování nařízených opatření. Organizátory aktivit žádám, aby urychleně informovali své klienty o realizaci jejich aktivit v nastalé situaci.

U aktivit, organizovaných pro žáky naší školy, škola nabízí (pokud je to dle povahy činností možné) využití distanční formy realizace aktivit s využitím prostředků školy (platforma MS Teams).

22. 9. 2020

Vážení rodiče,

dovoluji si vás informovat, že na pátek 25. 9. 2020 nebudu vyhlašovat ředitelské volno, učit se bude dle běžného rozvrhu.

Na včerejší poradě bylo učitelům doporučeno, aby v těch hodinách, kde to povaha předmětu či konkrétního učiva umožňuje, zvážili možnost výuky ve venkovním prostředí (dvůr školy, blízká hřiště či parky).

Všichni se ve škole snažíme o to, aby děti (zvl. na 2. stupni, tj. v rouškách i ve třídě) situaci zvládaly.

Informuji vás také, že jeden žák třídy 6. B onemocněl nemocí covid-19. Žák však 9 dnů před zjištěním nemoci nebyl ve škole.

Po konzultaci s hygienickou stanicí není proto nutno přijímat žádná opatření, předpokládá se, že žák onemocněl po setkání s nemocnou osobou na sportovním klubu mimo školu.

Nadále dodržujeme zvýšená hygienická opatření, úklid je posílen o dezinfekci prostor. Děkujeme všem rodičům vstupujícím do školy (tedy při odpoledním vyzvedávání dětí ze školní družiny) za to, že dodržují pokyn k mytí či dezinfekci rukou a nošení roušek po celou dobu pobytu ve škole.

Přeji vám všem mnoho zdraví, všichni se opatrujte.

17. 9. 2020

Vážení rodiče,

jak jste jistě již zaznamenali ve sdělovacích prostředcích, od zítřejšího dne (pátek 18. 9. 2020) je nařízeno, aby děti 2. stupně měly roušky i ve třídách. Výjimku činí činnosti typu tělocviku či plaveckého výcviku, dále zpěvu (ty jsem učitelům doporučila omezit či vůbec nezařazovat) a her na dechové nástroje (ty jsem v současné době zakázala).

V příloze vám zasílám znění mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ZDE + aktualizované znění našeho dokumentu „Protiepidemická opatření školy“ ZDE – změny vyznačeny zeleně, jsou pouze na straně 1.

Shrnuji:

Všechny děti a zaměstnanci tedy nadále budou mít roušku ve společných prostorách, žáci a pedagogové 2. stupně i ve třídách (s výjimkou výše uvedených aktivit).

Doporučuji tedy rodičům žáků 2. stupně poskytnout dětem na jednotlivé dny více roušek (budou v nich celý den) + v případě látkových i sáčky na použité a čisté.

Ve středu 16. 9. večer byla nákaza potvrzena u jedné z pracovnic školy (školní speciální pedagožka). Tato pracovnice nebyla od čtvrtečního odpoledne minulého týdne ve škole, epidemiologií Prahy 6 bylo potvrzeno, že není nutno přijímat žádné opatření.

Prosím vás i nadále o sledování webových stránek, příp. rodičovských účtů a děkuji vám za spolupráci se školou.

16. 9. 2020

Vážení rodiče,

informuji vás, že rušíme dlouhodobě naplánované školení pro učitele v pondělí 21. 9. odpoledne, kvůli kterému měla být zkrácena výuka dětí do 11.40.

Vyhodnotili jsme celkovou epidemiologickou situaci na školách Prahy 6, a preventivně jsme tuto akci pro učitele odvolali především z důvodu ochrany jejich zdraví.

Paní učitelky třídní, které již informaci o zkrácení pondělního vyučování dětem zapsaly, zapíší novou informaci o běžném rozvrhu na třídní webové stránky i do žákovských knížek.

Zkráceně: vyučování v pondělí 21. 9. bude probíhat podle rozvrhu, nebude kráceno.

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

13. 9. 2020

Vážení rodiče,

k současnému dni nemáme hlášeno žádné onemocnění žáka školy nemocí covid-19, několik dětí se nachází v preventivní karanténě, neboť se setkaly s pozitivními osobami.

Ze zaměstnanců školy onemocněla nemocí covid-19 jedna paní asistentka (rodiče příslušné třídy byli informováni přes rodičovské účty). Po hygienickém přešetření nebyla škole hygienou nařízena žádná opatření (zaměstnankyně nebyla před zjištěním onemocnění několik dní ve škole).

V současné době se potýkáme se situací, kdy řada dětí nenosí s sebou do školy roušky a škola jim zatím vydávala roušky jednorázové. Toto nejsme schopni dlouhodobě zabezpečit.

Připomínáme proto, že jde o povinnost rodičů, v případě, že dítě nebude mít roušku s sebou, budeme nuceni rodiče kontaktovat s žádostí o dodání roušky či vyzvednutí dítěte, dítě bude do té doby v izolaci.

Prosím vás tedy všechny o vzájemnou ohleduplnost, abychom nemuseli přistupovat k výše uvedenému opatření.

Sledujte prosím webové stránky školy (hlavní stránka – odkaz ve „Žhavých novinkách“), kde jsou zveřejňovány všechny důležité informace, případně také rodičovské účty (zde se mohou objevit informace konkrétnějšího rázu).

Děkuji všem rodičům za spolupráci se školou v těchto nelehkých dobách.

10. 9. 2020

Vážení rodiče,

jak jsem informovala již včera na webových stránkách školy, od dnešního dne musí žáci nosit ve společných prostorách školy (haly, chodby, toalety) roušku. Děkuji vám všem za respektování tohoto opatření, děti byly dnes ukázněné a roušky nosily.

V příloze vám zasílám aktualizované znění Protiepidemických opatření školy (změny jsou vyznačeny modře, konkrétně str. 1, 2 a 3. ZDE

Zde shrnuji:

 1. nošení roušek ve společných prostorách je nařízeno,
 2. doporučujeme dát dětem více roušek, pokud budou ve škole déle (zvl. např. ve školní družině); v tom případě i sáčky na čisté a použité roušky – používají-li děti roušky látkové,
 3. vzhledem k provozním podmínkám nebudeme dětem ve školní jídelně příbory balit do ubrousků, budou je vydávat pracovníci dohledu, kteří budou pro tento účel používat jednorázové rukavice.

Prosím všechny rodiče, aby nejlépe 1 x denně sledovali webové stránky školy nebo své rodičovské účty, v případě změny epidemiologické situace vás budu neprodleně informovat.

9. 9. 2020

 Vážení rodiče, milí žáci,

- v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (ZDE) upozorňuji na povinnost od čtvrtka 10. 9. od zahájení provozu školy (ranní družina) nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), zkráceně roušek, ve všech vnitřních společných prostorách školy (chodby, záchody, šatny, jídelna, …), zákaz se tedy nevztahuje na učebny, kabinety, sborovnu

- ranní dohledy monitorují pohyb žáků a dodržování této povinnosti

- vyučující prvních vyučovacích hodin žákům opatření objasní

- všichni vyučující upozorňují žáky před opuštěním třídy na povinnost nasadit si roušku, plnění povinnosti kontrolují (= nepustí žáky ze třídy bez nasazené roušky)

- ve školní jídelně si žáci odkládají roušku pouze při vlastní konzumaci oběda (kontroluje 3. dohled)

- opatření se netýká dětí a pedagogů v MŠ, týká se však nepedagogických pracovnic (p. hospodářka, kuchařka, uklízečka, školnice, topička)

Dodržování opatření kontrolují dohledy na chodbách, průběžně p. zástupkyně, ve školní jídelně dohledy a p. hospodářka.

Prosíme rodiče, aby žáci měli s sebou minimálně 2 roušky (na výměnu) a sáček na ni.

4. 9. 2020

Dle nařízení hygieniků budou ve školách od pondělí 14. září ve společných prostorách povinné roušky. Prosíme rodiče, aby je svým dětem připravili. V příštím týdnu zveřejníme aktualizované znění materiálu "Protiepidemická opatření".

30. 8. 2020

V neděli 30. 8. 2020 v odpoledních hodinách byla na rodičovské účty rozeslána podrobná informace s konkretizací protiepidemických opatření naší školy, která je umístěna i ZDE.

Vážení rodiče,

zasílám vám podrobnou informaci o protiepidemických opatřeních, která jsem přijala pro naši školu. Jak jistě i vy sledujete v médiích, okolo některých nařízení se vedou značné spory, je tedy možné, že i naše opatření doznají změn, vždy o nich budete informováni (přes rodičovské účty a u obecných nařízení též na webových stránkách).

Prosím, abyste si opatření (v příloze) pročetli podrobně, níže uvádím velmi stručně nejdůležitější body:

 1. Rodiče dětí s chronickým onemocněním s kašlem, rýmou, … dodají potvrzení od dětského lékaře (viz již zaslaný e-mail).
 2. Pro zaměstnance a žáky nejsou roušky povinné, jsou doporučeny do společných prostor.
 3. Žáci i zaměstnanci jsou povinni mít u sebe roušku pro případ nenadálé potřeby či změny nařízení.
 4. Rodičům a dalšímu doprovodu dětí není vstup do školy (za vstupní dveře) povolen, výjimky viz materiál v příloze (zvl. např. rodiče žáků 1. tříd dne 1. 9. 2020). V případě, že je vstup povolen, jsou tyto osoby povinny nosit roušku a po vstupu provést dezinfekci rukou.
 5. Žáci budou docházet do odborných učeben, tj. budou se přemisťovat po budově.
 6. Kroužky budou povoleny pouze pro žáky naší školy.

Opatření mohou být také upravena na základě pokynů Krajské hygienické stanice (KHS).

Abychom se dobře připravili na případné nové situace, žádáme rodiče, aby do středy 2. 9. na e-mail třídních učitelů svých dětí:

 1. nahlásili případné změny v datech (jména dětí, rodičů, adresa bydliště, kontakty),
 2. informovali o funkčnosti žákovského i rodičovských e-mailových účtů,
 3. informovali o podmínkách dětí pro případnou distanční výuku (přístup k počítači a připojení, instalování aplikace MS Teams, o situaci, kdy se o PC dělí více sourozenců, …)

27. 8. 2020

Rodičům byla zaslána na rodičovské účty tato žádost o dodání potvrzení o případném chronickém onemocnění dítěte.

26. 8. 2020

Zveřejňujeme Aktualizaci Manuálu MŠMT a Postup v souvislosti s onemocněním COVID 19

18. 8. 2020

Zveřejňujeme Manuál MŠMT k provozu škol vzhledem ke COVID 19. Nyní připravujeme konkretizaci opatření pro naši školu.

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.