Mateřská škola > Třída MŠ

Myšáci

Třída Myšáků se nalézá ve druhém poschodí mateřské školy. V letošním roce se ve třídě Myšek potkává 21 dětí, které nastoupily do MŠ poprvé, se 4 dětmi, které školku navštěvovaly již v minulém roce. Třída Myšáků má dvě místnosti zvané modrá a červená třída. Společně si děti se svými paní učitelkami Bc. Anežkou Šímovou a Klárou Viktorovou třídu zdobí podle ročního období i svátků, které se zrovna slaví v České republice.

Bc. Anežka Šímová

V MŠ Tychonova od roku 2013. Vystudovala Střední pedagogickou školu v Berouně, obor předškolní pedagogika. Na Univerzitě Karlově vystudovala obor školský management a nyní je na UK v navazujícím magisterském studiu. Žije s manželem na Berounsku, zajímá se o český znakový jazyk. Ve školce se s ní mohou rodiče - cizinci domluvit anglicky.

Klára Viktorová

U nás ve školce od roku 2014. Vystudovala Střední pedagogickou školu J. H. Pestalozziho v Litoměřicích. Nyní zahájila studium na Univerzitě Karlově obor učitelství pro mateřské školy. Má ráda cestování, ruční práce a sport.

Lišáci

Lišáci mají třídu ve druhém patře budovy. Díky prostoru bývalé rodinné vily mají děti prostor rozdělený na „koutky“ a každý si tu najde své místečko pro stavění, kreslení a jiné tvoření, pro rozvíjení námětových her, prohlížení knížek i odpočinek. Společně s paní učitelkou Marcelou a Renátou se děti učí být kamarády, pomáhat si, poznávat okolní svět.  Společně zpívají, cvičí, tvoří a objevují spoustu zajímavého.

Mgr. Marcela Broulímová                    

V MŠ Tychonova působí od roku 1997 jako učitelka u starší heterogenní skupiny Lišáků. Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, studijní obor Předškolní pedagogika. Absolvovala dvouletý specializační kurz psychologie pro výchovné poradce ZŠ na FF UK. Má ráda děti, jejich poznávání světa, snaží se o jejich zdravý osobnostní rozvoj. Má ráda přírodu, sportuje, poslouchá hudbu, čte, cvičí jógu, má ráda divadlo. V MŠ vede kroužek Jóga pro děti a kroužek Tvořivá dramatika.

Renáta Vlasáková

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Berouně. V září 1996 nastoupila do MŠ Tychonova jako učitelka, od září 1997 do června 2001 zde působila jako ředitelka a od července 2001, po sloučení se ZŠ náměstí Svobody 2, je zástupkyní ředitele pro předškolní vzdělávání. S dětmi ráda cvičí, jezdí do přírody a pozoruje jejich pokroky. Má ráda hudbu ve všech podobách, sport a dobré lidi.