Mateřská škola > Třída Lišáci > Plán činností


 "Svět jsou vrátka otevřená" (květen - červen) 

 

 téma

   podtéma   činnosti, očekávané výstupy  

ČAS

 

 

 •  staré časy

 • dělání, dělání

 • den matek, MDD

 • vnímat umělecké a kulturní podněty

 • chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.)

 • vnímat hodnotu práce své i druhých, vážit si

 • aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí

 • mít povědomí o pojmu ČAS

 

 

 

 

 

 

 

 

NEŠLAP, NELÁMEJ, POZNÁVEJ
 • Hmyz – křidélka, nožky, sosáčky, tykadla

 • Cesty, cestičky

 • Sláva výletu, škola v přírodě

 • Indiánské léto

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku, zacházet s drobnými pomůckami

 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých

 • řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“

 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás

 • spolupracovat s ostatními

 • podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody

 

 

   

"ŠKOLÁČCI"

správně držet psací náčiní

chápat základní číselné a matematické pojmy, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)

poznat některá písmena a číslice, popř. slova

vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění
a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.