Mateřská škola > Třída Lišáci > Plán činností


 "Jaro na tvé dlani" (březen - květen) 

obě témata se vzájemně prolínají

 téma

   podtéma   činnosti, očekávané výstupy  

JARO DĚLÁ POKUSY

 

JARNÍ SVÁTKY SE ZVÍŘÁTKY A PŘÍRODOU

 • Dohodlo se jaro se zimou

 • Chválím tě, Země má

 • Bylo x nebylo

 • Zvířata a mláďata

 • Všímat si změn v okolí, vnímat všemi smysly

 • Poznat znaky jara – umět je jednoduše popsat

 • Vnímat, že svět má svůj řád – jeho rozmanitosti

 • Znát vlastnosti vody, vědět co je to KOLOBĚH VODY v přírodě, vnímat hodnotu a důležitost čisté vody

 • Znát jarní tradice a zvyky (Apríl, den ptactva, den vody, Velikonoce, den Země, Čarodějnice)

 • Znát některé pranostiky a jejich význam

 • Mít povědomí o existenci vesmíru a planety Země – jeho součásti, utvářet si počáteční orientaci o vývoji planety, života, pravěkých zvířatech…

 • Zajímat se o historii, pověsti, poznat některé historické budovy a stavby v okolí

 • Poznat a pojmenovat některé ptáky (stěhovavé i přezimující)

 • Poznat a pojmenovat některé jarní květiny, byliny

 • Poznat, pojmenovat, rozlišit přiřadit zvířata (hospodářská – užitek a péče o ně, divoká – kde žijí..)

 • Mít zájem podílet se na ochraně přírody a životního prostředí – mít úctu k živým tvorům

 

"ŠKOLÁČCI"

správně držet psací náčiní

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost