Mateřská škola > Třída Myšáci > Plán činností


Jaro ne tvé dlani (březen, duben květen)

Moji kamarádi + Masopust

Posilování prosociálního chování k jiným lidem, podpora dětských přátelství
a upevňování kolektivu


 

1. Upevňování dětských přátelství

2. Upevňování kolektivu

3. Vzájemná spolupráce a pomoc kamarádům

4. Posílení empatie a prosociálního chování

5. Rodinné vztahy 

Moji kamarádi a lidé kolem mě

Posilování prosociálního chování k jiným lidem, podpora dětských přátelství
a upevňování kolektivu.

 

 

1. Upevňování dětských přátelství

2. Upevňování kolektivu

3. Vzájemná spolupráce a pomoc kamarádům

4. Posílení empatie a prosociálního chování

5. Rodinné vztahy


 

Potkala se zima s jarem


Pozorování změn v přírodě s příchodem jara
 

 Na statku a Velikonoce

Poznávání zvířat žijících na statku

Seznamujeme se s tradicemi Velikonoc

 1. Rozvíjet u dětí schopnost pojmenovat bezprostředně vnímaná zvířata
 2. Posilovat empatie ke zvířatům
 3. Umět pojmenovat samce, samici a mládě
 4. Seznámení dětí s významem hospodářských zvířat pro lidi
 5. Jak mluví zvířata
 6. Přiblížení svátků Velikonoc
 7. Tradice, zvyky, obyčeje


 

Velikonoce

Seznamujeme se s tradicemi Velikonoc

1. Přiblížení svátků Velikonoc
2. Tradice, zvyky, obyčeje
 

 Kniha je můj kamarád (mezinárodní den dětské knihy)

Mezinárodní den dětské knihy – získávání čtenářských návyků

 1. Rozvíjet dětskou fantazii a představivost
 2. Rozvíjet slovní zásobu
 3. Učení hodnotám, rozlišení dobra a zla
 4. Osvojení si některých dovedností předcházejících čtení a psaní

 

Cizokrajná zvířata a cizí země


Seznámení s cizokrajnými zvířaty a cizími zeměmi

1. Posilování empatie ke zvířatům

2. Rozvíjet schopnost pojmenovat vnímaná zvířata

3. Umět pojmenovat samce, samici a mládě

4. Seznámení dětí s tím, jak se chovají zvířata ke svým mláďatům

5. Rozvoj rytmických dovedností s Orffovými nástroji

6. Seznámení dětí se zeměmi odlišnými od ČR, vnímání v odlišnosti názvu, jazyce, barvě pleti, zvyklostech

  Den Země – ekologie

Přednést dětem ekologické myšlenky, seznámení s vesmírem, planetou Zemí

1. Pojmenovávání vlastností daných objektů ve Vesmíru, mít představu o Vesmíru, o planetách, o jejich barvě, složení…
2. Pěstovat v dětech kladný vztah k přírodě
3. Umění rozlišit aktivity člověku prospěšné X škodlivé
4. Prohloubit u dětí znalost o vzniku Vesmíru, sluneční soustavě, vesmírných tělesech, Slunci
5. Den Země – oslava dne Země, ekologická výchova, staráme se o planetu Zemi.