Mateřská škola > Třída Myšáci > Plán činností


Čas padajícího listí

Les

Pozorujeme změny v přírodě s přicházejícím podzimem

 • vedeme děti k pozorování životního prostředí
  -  seznamujeme děti s některými volně žijícími zvířaty
  - rozlišujeme různá prostředí (les, louka, statek)
  -  hledáme rozdíly mezi listnatými a jehličnatými stromy
  -  učíme se pojmenovávat změny v přírodě
   

Ovoce a zelenina

Poznáváme různé chutě, barvy, tvary, vůně – rozvíjíme smyslové vnímání
 

 •  učíme se rozpoznávat základní barvy (červená, modrá, zelená, žlutá, černá, bílá, popř. růžová, oranžová)
  -  učíme se rozpoznávat základní tvary
  -  umíme pojmenovat vlastnosti předmětů (velký, malý, těžký, lehký, tvrdý, měkký, popř. látku – sklo, papír, plast, dřevo, kov)
   -  dokážeme vybrat předmět podle určité vlastnosti
   -  přicházíme na chuť ovoci a zelenině, rozlišujeme tvary, vůně, chutě (sladký, kyselý aj.)

   

Vůně podzimu

Pracujeme s literárními texty, recitujeme, čteme si pohádky

- navazujeme kladný vztah ke knize, k mluvenému slovu, k poezii a próze
- podněcujeme děti ke společnému přednesu
- procvičujeme mluvidla
- vytváříme a rozšiřujeme repertoár říkanek a popěvků
- učíme se naslouchat zpěvu, dotváříme do něj různé zvuky (tleskání aj.)
-učíme se základním příslovcím místa a předložkám (před, za, vedle, pod, nad, na, nahoře, vzadu aj.)
-mluvíme gramaticky správně
 

Doprava (Halloween)

Přes silnici bezpečně – osvojujeme si základy bezpečného chování na ulici, povídáme si o dopravě a dopravních prostředcích

 

- seznamujeme se s okolím školky, cvičíme chůzi ve dvojicích v řadě za sebou
- povídáme si o dopravních prostředcích, pozorujeme je, učíme se, jak se v nich chovat,  jak se bezpečně pohybovat na ulici
 

Připravujeme se na zimu

Pozorujeme přírodu připravující se na příchod zimy
 

 - sledujeme změny v přírodě, snažíme se změny vyjádřit pomocí slov
- pracujeme s přírodninami
-  povídáme si o počasí, učíme se ho pojmenovávat
 

Na svatého Martina, kouřívá se z komína

Pracujeme s literárními texty, recitujeme, čteme si pohádky - seznamujeme se s pranostikami týkajícími se příchodu zimy sv. Martina a Vánoc

- čteme si knihy s tematikou Adventu, Vánoc
- recitujeme básně s podzimní a vánoční tematikou

- seznamujeme se se svátky, zvyky, pranostikami,  které jsou spjaty s Vánocemi
 

Vítání zimy

Pracujeme s literárními texty, recitujeme, čteme si pohádky - seznamujeme se s pranostikami týkajícími se příchodu zimy sv. Martina a Vánoc

- čteme si knihy s tematikou Adventu, Vánoc
-  recitujeme básně s podzimní a vánoční tematikou
- seznamujeme se se svátky, zvyky, pranostikami,  které jsou spjaty s Vánocemi
 

Začíná advent

Seznamujeme se s pojmy tradice, zvyk, svátek, Advent, Vánoce aj.
 

- přibližujeme si pojmy tradice, zvyk, svátek, Advent, Vánoce aj. a připojujeme k nim názornou ukázku
- snažíme se přijít na to, co děláme každý den, co bychom označili za náš zvyk
- vysvětlujeme si, jak je to s Adventem, proč ho slavíme, co je na jeho konci (pojmenováváme různé momenty – adventní neděle, pečení cukroví, Štědrý večer, zpěv koled, mikulášská nadílka, vánoční stromeček)