Mateřská škola > Třída Myšáci > Plán činností


Zimní povídání (leden, únor)

My Tři králové jdeme k vám

Povídáme si o Vánocích, Novém roce – seznamujeme se s pověstí o Třech králích

 

 • Opakujeme si, co jsme se naučili o Vánocích, co jsme zažili o Vánocích – dbáme na vytvoření prostoru každému dítěti, učitelka může rozhovor usměrňovat nebo striktně řídit
 • Seznamujeme se s pověstí o Třech králích, učíme se jejich jména, pozorujeme, kde procházeli a zanechali na dveřích podpis K+M+B 2016/7/8 

Moje rodina

Představujeme svou rodinu

 

 •   Učíme se názvy příbuzenských vztahů
 • Rozšiřujeme slovní zásobu o slova nutná k popisu
 • Podporujeme dítě v hovoru o sobě, o své rodině
 • Pracujeme na zlepšení sebeobsluhy dětí
 • Učíme děti k ohleduplnosti ke starším lidem
 • Předcházíme nemoci – správná péče o tělo


 

Příroda v zimě


Učíme se starat o zimní přírodu

 

Země věčného ledu

Země – zázračná planeta – učíme se o místech Čechám vzdálených

 • Dozvídáme se více o místech ČR vzdálených – severní a jižní pól, Grónsko apod.
 • Povídáme si o zemích, kde leží během celého roku sníh – dozvídáme se, kdo je Eskymák (Inuita), jaká zvířata žijí na severním pólu, jak žijí lidé v odlišných podmínkách, než máme my

Jak rostu, co už umím

Učíme se pojmenovávat části lidského těla

 

 • Umíme pojmenovat části lidského těla
 • Víme, kde máme uložené důležité orgány
 • Jak jsem přišel na svět – průběh života od narození po smrt. Známe názvy příbuzenských vztahů – rodiče, prarodiče, sourozenci

Čím budu, až vyrostu

Osvojujeme si časové pojmy

 • Vytváříme si pomůcky pro určování času 
 • Učíme se nové pojmy – den, týden, víkend
 • Učíme se názvy dnů v týdnu, názvy měsíců v roce
 • Získáváme povědomí o střídání ročních období, učíme se jejich názvy 

Z pohádky do pohádky

Čteme si pohádky, vyprávíme příběhy – učíme se naslouchat druhým

 

 • Seznamujeme se s klasickými pohádkami (známé v ČR)
 • Rozlišujeme postavy a jejich charakter, vlastnosti atd.
 • Nasloucháme čtenému, vcítění do příběhu, vlastní převyprávění

Z pohádky do pohádky + Masopust

Učíme se toleranci, respektu, ale i sebeprosazení a sebedůvěře

 • Opakování pravidel třídy, rozšíření pravidel
 • Vysvětlení, že existují mezi lidmi nepsaná pravidla chování – morálka (zákon – psaná pravidla)
 • Učíme se respektovat druhé, ale i potřebu být respektován. Uvědomujeme si vlastní chyby, snažíme se komunikovat a žít v toleranci.
 • Tradice - Masopust