Mateřská škola > Třída Myšáci > Plán činností


Čas padajícího listí

Les Pozorujeme změny v přírodě s přicházejícím podzimem

 

 1. vedeme děti k pozorování životního prostředí
2. seznamujeme děti s některými volně žijícími zvířaty
3. rozlišujeme různá prostředí (les, louka, statek)
4. hledáme rozdíly mezi listnatými a jehličnatými stromy
5. učíme se pojmenovávat změny v přírodě

6. pracujeme s přírodninami

 

Ovoce a zelenina

Poznáváme různé chutě, barvy, tvary, vůně - rozvíjíme smyslové vnímání

1. rozpoznáváme druhy ovoce a zeleniny

2. ochutnáváme ovoce a a zeleninu - rozlišujeme chutě

3. rozpoznáváme základní barvy (červená, modrá, zelená, žlutá, černá bílá, hnědá, oranžová)

4. pracujeme s literárními texty, recitujeme, čteme si pohádky, hrajeme pohádky.

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 


 
     

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.