Mateřská škola > Platby

ŠKOLNÉ na školní rok 2017/2018 - 650,-Kč

možnosti placení:

  • trvalým příkazem - na částku 650,-Kč, do června 2018, splatnost do 15. dne v měsíci s příslušným VS

  • měsíčně složenkou - po domluvě s paní hospodářkou na e-mailu helena.pisova@zs-ns2.cz 

STRAVNÉ na školní rok 2017/2018

možnosti placení:

  • trvalým příkazem - na částku 700,-Kč, do června 2018, splatnost do 15. dne v měsíci s příslušným VS

  • měsíčně složenkou s aktuální částkou - po domluvě s paní hospodářkou na e-mailu helena.pisova@zs-ns2.cz

TŘÍDNÍ FOND na školní rok 2017/2018

převodem na účet 1.500,-Kč na dítě

v případě sourozenců je částka 2.000,-Kč pro obě děti na školní rok

splatnost do 15. 11. 2017

částku je možné rozdělit na dvě splátky, druhá splátka má splatnost do 15. 2. 2018

 

Všechny variabilní symboly a číslo účtu, jsou vyvěšené na hlavní nástěnce MŠ (školné, stravné, TF).

Případné dotazy směřujte výhradně na paní hospodářku ing. Helenu Píšovou

telefon: 603 152 026

e-mail:  helena.pisova@zs-ns2.cz