Vedeno pod agenturou KROUŽKY (přihlášení na www.krouzky.cz):

Výtvarné tvoření - vede paní učitelka Klára Viktorová 

Kroužek výtvarné tvoření je určen pro děti, které již absolvovaly rok v MŠ (věk 4 roky). Kroužek bude probíhat vždy ve středu od 15.00 do 16.00 hod ve výtvarné dílně naší školky (suterén). Děti se mohou těšit na vyrábění, malování, kreslení, keramiku, mnoho zábavy a kreativních nápadů. 

Tanečky - vede externí lektor

Kroužek je především pro děti se zájmem o pohyb a hudbu. Nacvičují se jednoduché choreografie, kde je kladen důraz především na ladnost pohybu a správné držení těla. Kroužek bude probíhat vždy v úterý od 15.00 do 15.30 hodin.

 

 

Vedeno pod agenturou VLAŠTOVKA (přihlášení na www.krouzkyvlastovka.cz):

Jóga pro děti - vede paní učitelka Marcela Broulímová

V tomto kroužku se děti seznamují se základními ásanami - hlavní důraz je kladen na radost, harmonii, vědomé dýchání a správné držení těla, relaxaci a rovnováhu. Nedílnou součástí je nácvik autogenního tréninku jako pomoc proti stresu.

Od 2. 1. 2018 kroužek Jógy probíhá vždy ve čtvrtek od 15.30 hodin.

Hra na flétnu - vede externí lektor:

Probíhá každé úterý od 15.30 hodin.

 

 

JAZYKOVÁ ŠESTKA:

ANGLIČTINKA pro předškoláky - začínáme v říjnu 2017 (bližší informace na nástěnce ve školce):

Výuka probíhá formou her a písniček vždy v pondělí od 15.00 a ve čtvrtek (od 2. 1. 2018) od 15.00 hodin (s výjimkou školních prázdnin).

Spoluúčast rodičů je 500,-Kč na pololetí.