Mateřská škola > Kroužky > Školkové kroužky

Výtvarné tvoření - vede paní učitelka Klára Viktorová

Kroužek výtvarné tvoření je určen pro děti, které již absolvovaly rok v MŠ. Kroužek bude probíhat vždy ve středu od 15.15 do 16.00hod ve výtvarné dílně naší školky (suterén). 

Děti se mohou těšit na vyrábění, malování, kreslení, mnoho zábavy a kreativních nápadů. 
Kapacita kroužku je 12 dětí. Cena 550,-/3 měsíce.

 

Tvořivá dramatika - vede paní učitelka Marcela Broulímová

Náplní kroužku je spolupráce dětí, rozvoj komunikace a empatie, spolupodílení se, získání sebedůvěry. Děti se seznámí s režií, vyzkouší si dramaticky ztvárnit pohádku, pohádkový příběh. Hlavní důraz je kladen na souradost a rozvoj fantazie.

 

Jóga pro děti - vede paní učitelka Marcela Broulímová

V tomto kroužku se děti seznamují se základními ásanami - hlavní důraz je kladen na radost, harmonii, vědomé dýchání a správné držení těla, relaxaci a rovnováhu. Nedílnou součástí je nácvik autogenního tréninku jako pomoc proti stresu.