Mateřská škola > Dokumenty > Školní řád

Nový školní řád bude vložen po schválení školskou radouz (předpokládáme 25. 9. 2017).