Aktuality > Základní škola > Elektronická ŽK pro 5. až 9. třídy

Elektronická ŽK pro 5. až 9. třídy

Vážení rodiče,

ZDE naleznete odkaz na návod č. 2 k Bakalářům, který umožní rodičům s více dětmi ve škole mít vše pod jedním přihlášením. Pro klidný postup doporučujeme stopování návodu.

Děkujeme všem rodičům za trpělivost, příprava návodu zabrala více času, než jsme předpokládali.

Vážení rodiče a milí žáci 5. až 9. tříd,

jak již byli rodiče na třídních schůzkách informováni, od 2. pololetí bude škola pro žáky 5. až 9. tříd využívat elektronickou žákovskou knížku (e-ŽK) v systému Bakaláři.

Tento systém využívá škola pro evidenci žáků či elektronickou třídní knihu, nyní tedy spouštíme e-ŽK, především z důvodu lepšího přehledu o hodnocení žáků v době online výuky.

ZDE naleznete videonávod na první přihlášení do tohoto systému. Doporučujeme si návod „stopovat“ na jednotlivé kroky.

Návod uvádí příklad pro přihlášení žáka (e-mail začíná písmenem „z“), obdobně si přístup nastaví rodiče (jejich e-maily začínají písmenem “r“). Pokud si rodiče nebudou vědět rady, doporučujeme se nejprve obrátit na vlastní dítě, děti jsou v těchto záležitostech leckdy zběhlejší než my dospělí. V žádném případě by však vaše dítě nemělo znát vaše „rodičovské“ heslo (budeme přidávat i další funkce, např. omlouvání žáků, zde by mohlo dojít k nepřijatelnému chování žáků).

Prozatím v systému naleznete návrh známek na pololetní vysvědčení, žáci (a oni to moc dobře vědí od svých učitelů) mají ještě možnost své hodnocení vylepšit (např. dokončením a odevzdáním nesplněných úkolů, zpracováním dobrovolných úkolů apod.)

V případě jakýchkoliv nejasností ohledně navrhované známky doporučuji tento postup:

  1. žák nejprve kontaktuje svého učitele v daném předmětu (na online hodině nebo e-mailem) a může se zeptat na své hodnocení, pokud mu nerozumí (např. proč má navrženu známku, kterou by neočekával); rodičům žák tuto zprávu tlumočí,
  2. v případě přetrvávajících nejasností může rodič kontaktovat konkrétního učitele přes rodičovský e-mail (hodnocení žáků patří mezi citlivé údaje a nelze je komunikovat přes nezabezpečené soukromé e-maily), také je možné si dohodnout hovor přes aplikaci MS TEAMS,
  3. pokud nebude nejasnost objasněna, je možné si dohodnout osobní konzultaci s učitelem ve škole (za dodržení veškerých protiepidemických opatření), vzhledem k ochraně zdraví učitelů však prosíme upřednostňujte e-mailovou komunikaci či videohovory.

 

Průběžné hodnocení ve 2. pololetí začnou učitelé používat po ukončení 1. pololetí, tedy po klasifikační poradě 25. 1. 2021.

 

Věříme, že přes nutnost počátečních administrativních úkonů bude elektronický přístup k hodnocení vašeho dítěte pro vás i vaše dítě přínosný. Také vás prosíme o toleranci, pokud se vyskytne (doufáme, že se tak nestane) nějaký prvotní zádrhel. Naší snahou bude co nejplynulejší „náběh“ elektronické ŽK.

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.