Aktuality > Základní škola > Informace pro rodiče žáků 9. ročníku

Informace pro rodiče žáků 9. ročníku

Vážení rodiče žáků 9. ročníku,

jak jste jistě již zaregistrovali, vláda svým usnesením rozhodla, že od 11. května 2020 budou moci do škol docházet také žáci 9. ročníku, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Vzhledem k tomu, že učitelka češtiny vašich dětí p. kolegyně Ubl je těhotná, preferuji ve shodě s jejím lékařem, aby ze zdravotních důvodů pokračovala ve výuce češtiny na dálku. Od 11. května nebude třídy 9. A a 9. B na některé hodiny spojovat, bude vyučovat každou třídu zvlášť, a to všechny hodiny dle řádného rozvrhu. Vzhledem k této situaci, i vzhledem k tomu, že nadále budou i ostatní naukové předměty (jazyky, dějepis, přírodovědné předměty, …) vyučovány online, domnívám se, že pro žáky bude komfortnější pokračovat i v matematice v distanční výuce = online výuka přes aplikaci Microsoft Teams.

Tzn. že i paní učitelka Pokorná bude nadále takto vyučovat.

Žákům, jejichž rodiče si budou přát, aby jejich dítě docházelo osobně na tyto předměty do školy, a kteří přinesou vyplněný a rodiči podepsaný formulář „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“, bude výuka zajištěna tak, že se pod dohledem zaměstnance školy budou moci ve třídě přihlásit k online výuce. Pověřený zaměstnanec školy bude dohlížet na aktivní zapojení žáka do online hodiny, případně mu poskytne pomoc či zprostředkuje pomoc od paní učitelek češtiny a matematiky. Předpokládáme, že půjde o p. vychovatelky nebo asistentky. Pokud hodiny Čj a M nenásledují hned za sebou, bude žákům samozřejmě umožněno se připojit k dalším online hodinám, či se věnovat samostudiu.

Obě učitelky předmětů souvisejících s přijímací zkouškou (čeština a matematika) budou žákům kdykoli po předchozí domluvě k dispozici pro individuální konzultaci online.

V případě potřebné osobní = prezenční konzultace ve škole si v případě matematiky žáci domluví schůzku s p. učitelkou Pokornou.

V případě potřebné osobní = prezenční konzultace ve škole v případě češtiny sdělí žáci tuto skutečnost p. zástupkyni pro 2. stupeň (Mgr. Šmejkalová), která jim zajistí osobní schůzku s jinou vyučující češtiny ve škole.

S distanční výukou v uplynulém období vyslovila většina rodičů spokojenost, proto doufáme, že i tento postup bude vám a vašim dětem vyhovovat. Předpokládám, že po prvním týdnu (v pátek 15. 5.) tuto formu výuky vyhodnotíme (přivítáme i vaše vyjádření), v případě potřeby přijmeme potřebná opatření.

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte na mne nebo na p. učitelky Ubl či Pokornou obrátit (pavla.ubl@zs-ns2.cz , martina.pokorna@zs-ns2.cz)

Prosíme rodiče žáků, kteří od 11. 5. budou na výuku docházet do školy, aby tuto informaci zaslali co nejdříve, nejpozději však do středy 6. května na adresu p. zástupkyně pro organizační záležitosti Ing. Turecké (sona.turecka@zs-ns2.cz)

Otázku možného poskytování obědů žákům přítomným ve škole konzultujeme s dodavatelem obědů – vedlejší školou, která nám přislíbila rozhodnutí zítra, tj. v pondělí 4. května.

ROZVRH HODIN 9. TŘÍD

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

 

 

Mgr. Michaela Rybářová

ředitelka školy

Copyright © 2016 ZŠ a MŠ, Praha 6, náměstí Svobody 2

RSS | V případě potíží nás kontaktujte na admin@zs-ns2.cz | Vytvořila společnost IT-PRO s.r.o.