Aktuality > Základní škola > Výběr dalšího cizího jazyka - pro žáky 5. ročníku

Výběr dalšího cizího jazyka - pro žáky 5. ročníku

Vážení rodiče žáků V. A, V. B a V. C,

obracíme se na Vás s nabídkou výběru dalšího cizího jazyka, který je na naší škole vyučován od 6. ročníku. Nabízíme Vám výběr z těchto jazyků: čínštiny, francouzštiny, němčiny, ruštiny a španělštiny. Další cizí jazyk si vybírají i rodiče žáků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia.

V elektronickém formuláři, který jsme nazvali Závazný výběr dalšího cizího jazyka na školní rok 2019/20, a který najdete na našich webových stránkách v Aktualitách, vyplňte potřebné údaje o žákovi a vyberte 3 různé možnosti v pořadí od nejvíce preferovaného jazyka. Při rozdělování do jazykových skupin se budeme snažit vyhovět Vašemu požadavku, jsme však limitováni počtem žáků ve skupině a proto jsme zvolili přihlášení pomocí elektronického formuláře, který zaznamená čas přihlášení a vytvoří tak pořadník zájemců o daný jazyk. Pokud bude kapacita Vámi preferovaného jazyka (jazyk, který uvedete na 1. místě) obsazena, budete automaticky zařazeni do jazykové skupiny, kterou jste volili na 2. místě, eventuálně na 3. místě.

Elektronický formulář pro možnost přihlášení bude spuštěn ve středu 10. 4. v 18 hod.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy k výuce dalšího cizího jazyka na 2. stupni, kontaktujte paní Mgr. Lenku Šmejkalovou, zástupkyni ŘŠ pro pedagogickou činnost.